Anunturi

Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare”

Postat 25/10/2014

Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Cercetare şi Inovare organizează în perioada 10-11 noiembrie 2014 Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare”.   Conferinţa se va desfăşura în următoarele secţiuni: Ştiinţe ale naturii (biologie şi pedologie, chimie şi tehnologie chimică) Ştiinţe exacte (fizică şi inginerie, matematică şi informatică) Ştiinţe umanistice (litere, limbi şi literaturi străine, istorie şi [...]

Conferinţa ştiinţifică ştudenţească dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului „Respectarea drepturilor omului – aspiraţie a statului de drept şi criteriu de integrare europeană”

Postat 25/10/2014

În data de 10 decembrie 2014 Departamentul „Ştiinţe Politice şi Administrative” din cadrul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative organizează Conferinţa ştiinţifică studenţească universitară tradiţională dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului cu genericul „Respectarea drepturilor omului – aspiraţie a statului de drept şi criteriu de integrare europeană”. Sunt invitaţi studenţii şi masteranzii Universităţii de [...]

Seminarul tematic în domeniul proprietăţii intelectuale

Postat 24/10/2014

INCUBATORUL DE INOVARE „INVENTICA USM” Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic a Republicii Moldova (AITT)  Vă invită să participaţi la Seminarul tematic în domeniul proprietăţii intelectuale organizat în cadrul Incubatorului de Inovare „Inventica USM” Participanţi: studenţi, masteranzi, cercetători. Localul: Sala 141, blocul principal, USM Data: [...]

Burse ale Camerei Reprezentanților din Berlin pentru studenţii absolvenţi şi tinerii cercetători

Postat 24/10/2014
Ausschreibung Studienstiftung (en)

  Ausschreibung Studienstiftung (en)

Prezentarea tezei de doctor în ştiinţe matematice cu titlul: „Algoritmi de soluţionare a problemelor stocastice de control optimal discret” a dnei Maria Capcelea

Postat 22/10/2014

Pe data de 29 octombrie 2014, ora 14:20, în sala 222, Blocul 4 al USM(str. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialităţile 112.03 – Cibernetică Matematică şi Cercetări Operaţionale şi 232.02 – Tehnologii, Produse şi Sisteme Informaţionale, în cadrul căreia  dna Maria CAPCELEA  va prezenta spre examinare teza de doctor în ştiinţe [...]

Prezentarea tezei de doctor în ştiinţe fizice cu titlul: „Morfologia şi proprietăţile optice ale nanocompozitelor în baza matricelor semiconductoare şi dielectrice.” a dlui Mihail Enachi

Postat 20/10/2014

Pe data de 29 octombrie 2014, ora 15:00, în sala 332, Blocul 4 al USM (str. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor în cadrul căreia dl Mihail ENACHI  va prezenta spre examinare teza de doctor în ştiinţe fizice cu titlul: „Morfologia şi proprietăţile optice ale nanocompozitelor în [...]

Apel pentru granturi de mobilitate in cadrul proiectului de cooperare moldo-estoniana “Moldova Research-Horizon Plus”

Postat 18/10/2014

Centrul Proiecte Internaţionale informează comunitatea ştiinţifică din Moldova despre lansarea granturilor de mobilitate în cadrul proiectului de cooperarea moldo-estoniană „Moldova-Research Horizon Plus”. Granturile sunt adresate cercetătorilor şi reprezentanţilor mediului de afaceri şi au drept scop susţinerea acestora pentru participarea la evenimentul de parteneriat care se va desfăşura în Estonia, în perioada 3-4 decembrie 2014. Obiectivul [...]

Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ, ЭКОНОМИКЕ, ПОЛИТИКЕ, ПРАВЕ»

Postat 18/10/2014

27 ноября 2014 года Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ приглашает на Международную научно-практическую конференцию молодых ученых, аспирантов и студентов «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ, ЭКОНОМИКЕ, ПОЛИТИКЕ, ПРАВЕ». К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты, студенты вузов. Зарубежные участники освобождаются от уплаты организационного [...]

Appel à projets «SOUTIEN AUX FORMATIONS FRANCOPHONES DE NIVEAU MASTER »

Postat 18/10/2014

L’Agence universitaire de la Francophonie annonce l’ouverture de l’appel à projets «SOUTIEN AUX FORMATIONS FRANCOPHONES DE NIVEAU MASTER ». L’appel s’inscrit dans l’objectif stratégique de la programmation quadriennale de l’Agence universitaire de la Francophonie « Accompagner la diversification et le renforcement des offres de formation professionnalisantes et favoriser les mobilités académiques des enseignants et des [...]

V International Conference “ACTUAL PROBLEMS IN MODERN PHYCOLOGY”

Postat 17/10/2014
VVV

Noutati


Viitorii jurnalişti însuşesc bunele practice mediatice în campaniile electorale

Postat 24/10/2014
6conf

Mass media în campania electorală este genericul celei de-a unsprezecea ediţii a conferinţei ştiinţifice anuale: “Accesul la informaţie şi transparenţa în procesul decizional: legislaţie, realitate, perspective”, care s-a desfăşurat la 24 octombrie 2014, în incinta Universităţii de Stat din Moldova. Evenimentul a fost organizat de Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării în colaborare cu organizaţia [...]

Conferința ”Peace building in Easterm Europe 2.0: U.S. International Exchange Alumni”.

Postat 23/10/2014

În perioada 5-12 octombrie 2014, absolvenții programului de schimb cu guvernul SUA, ”Benjamin Franklin”, în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău și Misiunea OSCE în Moldova, au organizat conferința de 7 zile: ”Peace building in Easterm Europe 2.0: U.S. International Exchange Alumni”, cu participarea tinerilor lideri. În cadrul conferinței au participat 35 [...]

PROIECTUL 544191-TEMPUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR „LICENȚĂ MASTERATE PROFESIONALE ÎN MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR HOTELIERE PENTRU DEZVOLTAREA INDUSTRIEI TURISTICE ÎN GEORGIA, AZERBAIDJAN ȘI REPUBLICA MOLDOVA”

Postat 22/10/2014
AB

Începând cu luna martie 2014, FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE (FȘE) A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA (USM), în calitate de COORDONATOR REGIONAL PENTRU REPUBLICA MOLDOVA (CHEF DE FILE), implementează cu succes Proiectul TEMPUS LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie». Acest proiect a fost [...]

Conferința Științifică Internațională „Legea insolvabilității – de la teorie la practică”

Postat 22/10/2014
1 (2)

Cu prilejul aniversării a 55 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova (USM), la 10 octombrie 2014 s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Legea insolvabilităţii – de la teorie la practică”, organizată de Reprezentanţa Grupului Băncii Mondiale în Republica Moldova şi de Facultatea de Drept a USM. [...]

Proiectul științific internațional SWorld

Postat 20/10/2014

Departamentul Cercetare și Inovare al USM vă aduce la cunoștință că din data de 19.10.2014 Universitatea de Stat din Moldova face parte în Registrul Proiectului Științific “Sworld” din Ucraina. Scopul proiectului Sworld – realizarea potențialului științific al studenților, masterazilor, doctoranzilor, doctorilor în ştiinţe, profesorilor, specialiștilor talentați, precum și a aduce la cunoștința comunității științifice mondiale  [...]

USM a devenit partener în programul CEI–PRAISE

Postat 18/10/2014

CEI–PRAISE Programme to Promote Research and Innovation through Centres of Scientific Excellence and Advanced Research Groups in Member Countries This Programme is based on the strengths of the institutions belonging to the CEI Science and Technology Network which are either international by statute, or Italian by statute and international by vocation. More specifically, they have several [...]

Lansarea celui de-al treilea Apel pentru Aplicații la proiectul MID, programul Erasmus Mundus Action2

Postat 17/10/2014

La data de 14 octombrie 2014 a avut loc lansarea celui de-al treilea Apel pentru Aplicații la proiectul MID (Mobilities for Innovation and Development) din cadrul Programului ERASMUS MUNDUS pentru mobilități care urmează să înceapă în toamna anului 2015 și a căror durată maximă este de 10 luni (un an academic). Granturile oferite în cadrul [...]

Proiectul „Centrul Regional Ştiinţifico-Educaţional „Materiale Avansate” al USM aprobat pentru finanțare de către Ministerul Educației

Postat 15/10/2014
DF

Rezultatele concursului de proiecte de cercetare din cadrul programului “Creșterea capacității de cercetare a universităților din Republica Moldova” au fost publicate la data de 13 octombrie 2014 pe site-ul Ministerului Educatiei: http://www.edu.gov.md/ro/anunturi/anun—16335/ Menționăm că la 8 octombrie curent la Iași, Romania, la sediul Institutului Național de Cercetere-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică, s-a întrunit în ședință Panelul internațional [...]

Agenţia universitară a Francofoniei anunţă lansarea apelului pentru burse doctorale si postdoctorale „Eugen Ionescu” 2014-2015.

Postat 15/10/2014

Scopul acestui program este de a oferi cercetătorilor și doctoranzilor de la instituțiile de învățământ superior din ţările membre AUF  să beneficieze de o formare cu o durată de 3 luni în una din cele 26 de instituții de învățământ superior din România. Bursierii vor beneficia de : ·         o bursa lunara de 1000 € pentru postdoctorat, 800 [...]

Platforma virtuală LaManche – Virtual Think Tank (VTT) a fost lansată la Universitatea de Stat din Moldova

Postat 10/10/2014
P1220973

        Lansarea platformei virtuale VTT (Virtual Think Tank) a avut loc la data de 03 Octombrie 2014 în cadrul Seminarului tematic, organizat pentru acest scop, cu genericul „Iniţierea dialogului între părţile interesate (stakeholderi) în calitatea activităţii instituţiilor de învăţământ superior (IÎS)”. Reamintim, că acest eveniment este parte componentă din cadrul proiectului Tempus [...]