Anunturi

Prezentarea tezei de doctor în ştiinţe matematice cu titlul: „Algoritmi de soluţionare a problemelor stocastice de control optimal discret” a dnei Maria Capcelea

Postat 22/10/2014

Pe data de 29 octombrie 2014, ora 14:20, în sala 222, Blocul 4 al USM(str. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialităţile 112.03 – Cibernetică Matematică şi Cercetări Operaţionale şi 232.02 – Tehnologii, Produse şi Sisteme Informaţionale, în cadrul căreia  dna Maria CAPCELEA  va prezenta spre examinare teza de doctor în ştiinţe [...]

Prezentarea tezei de doctor în ştiinţe fizice cu titlul: „Morfologia şi proprietăţile optice ale nanocompozitelor în baza matricelor semiconductoare şi dielectrice.” a dlui Mihail Enachi

Postat 20/10/2014

Pe data de 29 octombrie 2014, ora 15:00, în sala 332, Blocul 4 al USM (str. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor în cadrul căreia dl Mihail ENACHI  va prezenta spre examinare teza de doctor în ştiinţe fizice cu titlul: „Morfologia şi proprietăţile optice ale nanocompozitelor în [...]

Apel pentru granturi de mobilitate in cadrul proiectului de cooperare moldo-estoniana “Moldova Research-Horizon Plus”

Postat 18/10/2014

Centrul Proiecte Internaţionale informează comunitatea ştiinţifică din Moldova despre lansarea granturilor de mobilitate în cadrul proiectului de cooperarea moldo-estoniană „Moldova-Research Horizon Plus”. Granturile sunt adresate cercetătorilor şi reprezentanţilor mediului de afaceri şi au drept scop susţinerea acestora pentru participarea la evenimentul de parteneriat care se va desfăşura în Estonia, în perioada 3-4 decembrie 2014. Obiectivul [...]

Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ, ЭКОНОМИКЕ, ПОЛИТИКЕ, ПРАВЕ»

Postat 18/10/2014

27 ноября 2014 года Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ приглашает на Международную научно-практическую конференцию молодых ученых, аспирантов и студентов «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ, ЭКОНОМИКЕ, ПОЛИТИКЕ, ПРАВЕ». К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты, студенты вузов. Зарубежные участники освобождаются от уплаты организационного [...]

Appel à projets «SOUTIEN AUX FORMATIONS FRANCOPHONES DE NIVEAU MASTER »

Postat 18/10/2014

L’Agence universitaire de la Francophonie annonce l’ouverture de l’appel à projets «SOUTIEN AUX FORMATIONS FRANCOPHONES DE NIVEAU MASTER ». L’appel s’inscrit dans l’objectif stratégique de la programmation quadriennale de l’Agence universitaire de la Francophonie « Accompagner la diversification et le renforcement des offres de formation professionnalisantes et favoriser les mobilités académiques des enseignants et des [...]

V International Conference “ACTUAL PROBLEMS IN MODERN PHYCOLOGY”

Postat 17/10/2014
VVV

Lansarea celui de-al treilea Apel pentru Aplicații la proiectul MID, programul Erasmus Mundus Action2

Postat 17/10/2014

La data de 14 octombrie 2014 a avut loc lansarea celui de-al treilea Apel pentru Aplicații la proiectul MID (Mobilities for Innovation and Development) din cadrul Programului ERASMUS MUNDUS pentru mobilități care urmează să înceapă în toamna anului 2015 și a căror durată maximă este de 10 luni (un an academic). Granturile oferite în cadrul [...]

Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova va invită sa participaţi la Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2014

Postat 17/10/2014
BB2

  Data evenimentului: 20 – 26 octombrie 2014     Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2014 (Open Access Week) – un eveniment global, a ajuns la a opta ediţie, anunţând noua temă din acest an “Generation Open”.   “Generaţia Open” – temă care evidenţiază implicarea studenţilor şi cercetătorilor la început de carieră       [...]

AVIZ

Postat 17/10/2014

Vineri, 31 octombrie, 2014, la ora 14.00, în auditoriul 28/bl.I în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil, va avea loc examinarea tezei de doctor în pedagogie „Fundamente teoretice şi metodologice ale formării competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi”, Specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară, autor Pascaru-Goncear Valeria, conducător ştiinţific Şevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.

A V I Z Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ

Postat 16/10/2014

Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ în parteneriat cu:  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept,  Curtea Constituţională a Republicii Moldova, Centrul de Studii Constituţionale şi Educaţie a Drepturilor Omului, şi Consiliul Studenţesc al Facultăţii de Drept, invităm  studenţii, doctoranzii şi cadrele didactice să participe (direct/indirect) la conferinţa [...]

Noutati


PROIECTUL 544191-TEMPUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR „LICENȚĂ MASTERATE PROFESIONALE ÎN MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR HOTELIERE PENTRU DEZVOLTAREA INDUSTRIEI TURISTICE ÎN GEORGIA, AZERBAIDJAN ȘI REPUBLICA MOLDOVA”

Postat 22/10/2014
AB

Începând cu luna martie 2014, FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE (FȘE) A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA (USM), în calitate de COORDONATOR REGIONAL PENTRU REPUBLICA MOLDOVA (CHEF DE FILE), implementează cu succes Proiectul TEMPUS LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie». Acest proiect a fost [...]

Conferința Științifică Internațională „Legea insolvabilității – de la teorie la practică”

Postat 22/10/2014
1 (2)

Cu prilejul aniversării a 55 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova (USM), la 10 octombrie 2014 s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Legea insolvabilităţii – de la teorie la practică”, organizată de Reprezentanţa Grupului Băncii Mondiale în Republica Moldova şi de Facultatea de Drept a USM. [...]

Proiectul științific internațional SWorld

Postat 20/10/2014

Departamentul Cercetare și Inovare al USM vă aduce la cunoștință că din data de 19.10.2014 Universitatea de Stat din Moldova face parte în Registrul Proiectului Științific “Sworld” din Ucraina. Scopul proiectului Sworld – realizarea potențialului științific al studenților, masterazilor, doctoranzilor, doctorilor în ştiinţe, profesorilor, specialiștilor talentați, precum și a aduce la cunoștința comunității științifice mondiale  [...]

USM a devenit partener în programul CEI–PRAISE

Postat 18/10/2014

CEI–PRAISE Programme to Promote Research and Innovation through Centres of Scientific Excellence and Advanced Research Groups in Member Countries This Programme is based on the strengths of the institutions belonging to the CEI Science and Technology Network which are either international by statute, or Italian by statute and international by vocation. More specifically, they have several [...]

Lansarea celui de-al treilea Apel pentru Aplicații la proiectul MID, programul Erasmus Mundus Action2

Postat 17/10/2014

La data de 14 octombrie 2014 a avut loc lansarea celui de-al treilea Apel pentru Aplicații la proiectul MID (Mobilities for Innovation and Development) din cadrul Programului ERASMUS MUNDUS pentru mobilități care urmează să înceapă în toamna anului 2015 și a căror durată maximă este de 10 luni (un an academic). Granturile oferite în cadrul [...]

Proiectul „Centrul Regional Ştiinţifico-Educaţional „Materiale Avansate” al USM aprobat pentru finanțare de către Ministerul Educației

Postat 15/10/2014
DF

Rezultatele concursului de proiecte de cercetare din cadrul programului “Creșterea capacității de cercetare a universităților din Republica Moldova” au fost publicate la data de 13 octombrie 2014 pe site-ul Ministerului Educatiei: http://www.edu.gov.md/ro/anunturi/anun—16335/ Menționăm că la 8 octombrie curent la Iași, Romania, la sediul Institutului Național de Cercetere-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică, s-a întrunit în ședință Panelul internațional [...]

Agenţia universitară a Francofoniei anunţă lansarea apelului pentru burse doctorale si postdoctorale „Eugen Ionescu” 2014-2015.

Postat 15/10/2014

Scopul acestui program este de a oferi cercetătorilor și doctoranzilor de la instituțiile de învățământ superior din ţările membre AUF  să beneficieze de o formare cu o durată de 3 luni în una din cele 26 de instituții de învățământ superior din România. Bursierii vor beneficia de : ·         o bursa lunara de 1000 € pentru postdoctorat, 800 [...]

Platforma virtuală LaManche – Virtual Think Tank (VTT) a fost lansată la Universitatea de Stat din Moldova

Postat 10/10/2014
P1220973

        Lansarea platformei virtuale VTT (Virtual Think Tank) a avut loc la data de 03 Octombrie 2014 în cadrul Seminarului tematic, organizat pentru acest scop, cu genericul „Iniţierea dialogului între părţile interesate (stakeholderi) în calitatea activităţii instituţiilor de învăţământ superior (IÎS)”. Reamintim, că acest eveniment este parte componentă din cadrul proiectului Tempus [...]

Conferinţa ştiinţifică naţională Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice europene.

Postat 8/10/2014
IMG_6040_new

Pe 2-3 octombrie 2014 în incinta Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova a avut loc Conferinţa ştiinţifică naţională cu genericul Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice europene, consacrată Zilei Universităţii de Stat din Moldova. Conferinţa ştiinţifică naţională a fost realizată în cadrul direcţiei strategice 18.06 [...]

USM – LA CEA DE A 68-A TREAPTĂ ÎN URCUŞ

Postat 3/10/2014
Strusuras!

SPECTACOL JUBILIAR             Aşa a fost să fie ca numărătoarea de ani a Universităţii de Stat din Moldova să înceapă oficial cu 1 octombrie 1946. Şi, iată, am ajuns la acest hotar invizibil de timp – 1 octombrie 2014, când pe răbojul instituţiei noastre stă fixat genericul ”USM -68”.             Bineînţeles că pentru întrega comunitate [...]