Anunturi

Prelegerea inaugurală la Facultatea de Istorie şi Filosofie

Postat 31/08/2015

Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova are plăcerea să anunţe că prelegerea inaugurală a anului de învăţământ 2015-2016 va fi ţinută de Prim-Ministrul Republicii Moldova, Dl. Valeriu Streleţ, absolvent al Facultăţii, pe data de 1 septembrie 2015, orele 8.30, în Sala Senatului Universităţii de Stat din Moldova (str. Mateevici, 60, […]

Prezentarea tezei de doctor în științe fizice cu titlul: „Proprietățile optice și fotoelectrice a structurilor nanolamelare din calcogenuri de Cd și Ga” a dnei Liliana Dmitroglo

Postat 28/08/2015

Pe data de 09 septembrie 2015, ora 15:00, în sala 332, Blocul IV al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 134. Fizică aplicată (134.01 – Fizica și tehnologia materialelor) în cadrul căreia dna Liliana DMITROGLO  va prezenta spre examinare teza de doctor în științe fizice cu titlul: „Proprietățile optice și […]

Susţinerea tezei de doctor în drept cu titlul „Formele controlului respectării legislației în domeniul securității și sănătății în muncăˮ

Postat 25/08/2015

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept cu titlul „Formele controlului respectării legislației în domeniul securității și sănătății în muncăˮ   Pretendent: Păscăluţă Felicia Conducător ştiinţific: Romandaş Nicolae, doctor în drept, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 30.553.05 – 01 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova Tema tezei: Formele controlului respectării legislației în […]

Întîlnirile studenţilor anului I cu conducerea facultăţilor USM

Postat 22/08/2015
Page1

Cazarea Studenţilor anului I în căminele USM

Postat 21/08/2015
contct decanate

Studenţii anului I, care solicită cazarea în căminele USM pot depune cererile respective la decanatele facultăţilor la care au fost înmatriculaţi începînd cu data de 24 august 2015.

Susținerea tezei de doctor în drept cu titlul: „Principiul proporţionalităţii în sistemul convenţiei europene a drepturilor omului”

Postat 19/08/2015

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept cu titlul: „Principiul proporţionalităţii în sistemul convenţiei europene a drepturilor omului” Pretendent: Morărescu Adrian Conducător ştiinţific: Diana Sârcu-Scobioală, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar Consiliul ştiinţific specializat D 30.552.08 – 02 Tema tezei: Principiul proporţionalităţii în sistemul convenţiei europene a drepturilor omului Specialitatea: 552.08 – Drept internaţional […]

Susținerea tezei de doctor în științe pedagogice cu titlul: „Orientările valorice în formarea profesională”

Postat 14/08/2015

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice cu titlul: „Orientările valorice în formarea profesională”  Pretendent: Gîncu Irina Conducător ştiinţific: Dandara Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30. 533.01 – 05 la Universitatea de Stat din Moldova Tema tezei: Orientările valorice în formarea profesională Specialitatea: 533.01– Pedagogie universitară Data: […]

Susținerea tezei de doctor în științe pedagogice cu titlul: „Fundamente teoretice şi metodologice ale formării competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi”

Postat 14/08/2015

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice cu titlul: „Fundamente teoretice şi metodologice ale formării competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi”   Pretendent: Pascaru-Goncear Valeria Conducător ştiinţific: Şevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar Consiliul Ştiinţific Specializat:D 30. 533.01 – 02 la Universitatea de Stat din Moldova Tema tezei: Fundamente teoretice şi metodologice […]

Susţinerea tezei de doctor în filologie „Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali în limba engleză (Studiu experimental).”

Postat 3/08/2015

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie „Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali în limba engleză (Studiu experimental).”  Pretendent: Tatiana Sandu Conducător: Nicanor Babâră, doctor habilitat în filologie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 30.621.03-01 din cadrul USM Tema tezei: Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali în limba engleză (Studiu […]

ÎN ATENŢIA VIITORIILOR STUDENŢI !

Postat 30/07/2015

Pentru a fi înmatriculaţi candidaţii admişi la studii la USM, după depunerea actelor în original, urmează:  să încheie contractul de studii în sala 231 bloc principal;  în cazul candidaţilor admişi la studii cu taxă, să achite 50% din taxa de studii la orice oficiu al Bancii Comerciale Victoriabank până la 20 august 2015.  Rechizitele bancare […]

Noutati


PRIORITATEA NOSTRĂ NAŢIONALĂ – ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE CALITATE !

Postat 31/08/2015
rector2

Mesaj de felicitare de Ziua Cunoştinţelor Onorată comunitate universitară! Stimaţi colegi! Dragi tineri studioşi! Precum obişnuim la fiecare început, vă urez şi în acest nou an academic tradiţionalul „Într-un ceas bun!” Ziua de 1 septembrie, marcată ca Zi a cunoştinţelor în fiecare instituţie de învăţământ, este o sărbătoare de fiecare zi a Universităţii de Stat […]

Felicitări Laureatului Premiului Naţional, ediţia 2015!

Postat 20/08/2015
VTomulet

Lista laureaţilor Premiului Naţional, ediţia 2015, a fost aprobată de Guvern la data de 19 august 2015. Unul din Laureaţii Premiului Naţional, căruia îi aducem sincere felicitări, este dl Valentin Tomuleţ, doctor habilitat în istorie, profesor universitar. Premiul a fost acordat pentru ciclul de lucrări „Istoria Basarabiei în perioada modernă (1812-1918)”. Câştigătorii au fost selectaţi de către […]

Studia Universitatis Moldaviae indexată în DOAJ

Postat 12/08/2015
StudiaUnivMold 2014-2(72)

Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae”, începând cu 6 august 2015, este indexată în una dintre cele mai reprezentative baze de date internaționale – Directory of Open Access Journals (DOAJ). Includerea Revistei „Studia Universitatis Moldaviae” în DOAJ a devenit posibilă în rezultatul unei evaluări internaționale favorabile pe parcursul anului 2015. În prezent Revista […]

USM DIN NOU PRIMA ÎN TOPUL UNIVERSITĂŢILOR DIN RM

Postat 3/08/2015
Ranking Web of Universities July 2015 10 MD

Pentru viitorii studenţi o modalitate eficientă de a alege o universitate şi de a evalua calitatea programelor de studii oferite acolo, este să arunce o privire pe clasamentele universităţilor. Recent clasamentul mondial Ranking Web of Universities (webometrics.info), elaborat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei, a publiat rezultatele […]

Distincţia ”HR Excellence in Research” a fost decernată Universității de Stat din Moldova

Postat 17/07/2015
HR_Excellence

Directoratul General pentru Cercetare și Inovare al Comisiei Europene i-a conferit Universității de Stat din Moldova pe data de 17 iulie 2015 titlul „Excelenţa Resurselor Umane în Cercetare / HR Excellence in Research”. Prof. univ. dr. hab. Gheorghe Ciocanu, rectorul USM, a semnat pe data de 23 martie 2015 Declaraţia de aderare la Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Conduită […]

SCIENT: suport cercetătorilor în domeniul analizelor fizico-chimice

Postat 15/07/2015

Compania Cromatec Plus, pe lângă o gamă largă de echipamente de laborator de înaltă performanță de la producători de top, prin intermediul celui mai mare Centru de Cercetare pentru Analiză Instrumentală din Europa de Sud-Est, în domeniul analizelor fizico-chimice – SCIENT – Centrul de Cercetare pentru Analiză Instrumentală, localizat la Bucuresti, oferă suport oamenilor de știință din Republica […]

Programul ERASMUS+: finanţarea mobilităţilor în învățământul universitar

Postat 15/07/2015

Au fost publicate rezultatele pentru solicitările de proiect depuse de universitățile din România la termenul de 4 martie pentru mobilități în domeniul universitar: candidaturi în cadrul Acţiunii Cheie 1 (KA 1), Programul ERASMUS+, în scopul obţinerii de finanţare pentru derularea unor mobilităţi în învățământul universitar (HE) cu ţările partenere; lista candidaturilor aprobate este disponibilă pe site-ul programului […]

Admitere Istorie

Postat 15/07/2015
BANER-AQAS

SERVICIUL RESURSE INFORMATIONALE. BIBLIOGRAFIE SOCIOLOGIE. PSIHOLOGIE. EDUCAŢIE

Postat 6/07/2015
paladi

Universitatea de Stat din Moldova SERVICIUL RESURSE INFORMATIONALE. BIBLIOGRAFIE   http://studiamsu.eu/nr-5-85-2015/  Studia Universitatis Moldaviae                              Acces online    Biblioteca Digitală       http://search.ebscohost.com/  Accesul la resursele       (IP)         Royal Society Journals and Archive   http://royalsocietypublishing.org/ www.elgaronline.com Serviciu“Resurse informaţionale. Bibliografie” Coordonator, eIFL Direct Project, REM, Şef Serviciu „RIB” V.B. Musteaţă Tel. de contact: 022 577515, e-mail:LadyHepard@yahoo.com SOCIOLOGIE.  PSIHOLOGIE. EDUCAŢIE […]

Eforturi încununate de succes

Postat 17/06/2015

În urma participării la Concursul de proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale, anunţat de Consiliul Suprem pentru  Știință  și  Dezvoltare  Tehnologică al Academiei de Știinţe a Moldovei,  Universitatea de Stat din Moldova este deținătoare a doua proiecte de acest tip: Nr. de înregistrare, data înregistrării Titlul proiectului Director de proiect Organizaţia executor Media 15.220.06.07I/ 15.05.2015 […]