Facultatea de Științe Economice (FȘE) DEZVOLTAREA COLABORĂRII DINTRE DEPARTAMENTUL FINANȚE ȘI BĂNCI ȘI B.C. ”EXIMBANK” S.A. – PARTENERIAT PENTRU SUCCES

Postat 11/02/2019
DSC_1164

Asigurarea unui învățământ de calitate prin predarea disciplinelor cu rigoare și profesionalism este unul dintre obiectivele strategice ale Departamentului Finanțe și Bănci. În vederea realizării acestui deziderat cadrele didactice aplică pe larg metode eficiente de învățare, inclusiv co-animarea orelor de curs cu participarea experților din domeniul financiar-bancar. Joi, 31 ianuarie 2019, studenții anului III ai […]

Orarul desfăşurării Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, Ediţia XXIII, Etapa I

Postat 4/02/2019

Orar

test calendar

Postat 4/01/2019

DISTINŞI PROMOTORI AI ŞTIINŢEI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE! STIMAŢI CERCETĂTORI! DRAGI COLEGI!

Postat 7/11/2018
Felic_Paladi

Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova apreciază înalt contribuţia Dumneavoastră substanţială în dezvoltarea ştiinţei la nivel naţional şi internaţional, spectrul larg de acţiuni şi succesele remarcabile obţinute în cadrul diverselor evenimente științifice: conferințe, simpozioane, saloanele ştiinţifice naţionale şi internaţionale etc. Totodata, ținem să menționăm că prin prisma realizării Planului de Acțiuni […]

Susţinerea tezei de doctor în științe economice „ The Development of the Moldovan-Greek Economic Relations: Hidrances and Opportunities/ Dezvoltarea relațiilor economice moldo-grecești: obstacole și oportunități

Postat 18/09/2018

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice „ The Development of the Moldovan-Greek Economic Relations: Hidrances and Opportunities/ Dezvoltarea relațiilor economice moldo-grecești: obstacole și oportunități ”   Pretendent: Cazacu Stela Conducător ştiinţific: Șișcan Svetlana-Zorina, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30.521.02-02 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova Tema tezei: The Development of the […]