Anunturi


Zilele absolvenților de psihologie la Universitatea de Stat din Moldova

Postat 13/02/2018
PSIHI

Conferinţa ştiinţifică naţională consacrată jubileului de 90 ani din ziua naşterii Academicianului Boris Melnic

Postat 6/02/2018

În data de 12 februrie 2018 în Sala Senatului, blocul central, ora 10.00 va avea loc Conferinţa ştiinţifică naţională consacrată jubileului de 90 ani din ziua naşterii Academicianului Boris Melnic.  Programul Conferinţei

Prezentarea tezei de doctor în drept „Metodica cercetării infracțiunilor din domeniul informaticii” a dnei Svetlana Purici

Postat 5/02/2018

Pe data de 15 februarie 2018, ora 16:00, în sala 222, Blocul IV al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil 554. Drept penal (554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative), în cadrul căreia, dna Svetlana PURICI va prezenta spre examinare teza de doctor în drept cu titlul: “ Metodica cercetării infracțiunilor din domeniul informaticii.” Conducător ştiinţific – dl […]

Prezentarea tezei de doctor în istorie „Статус православной церкви в Молдавской ССР” a dlui Dmitri Tumanov

Postat 5/02/2018

Pe data de 1​5 ​februarie 201​8, ora 15:00, în sala 5​11, Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 611.02.  – Istoria românilor (pe perioade), în cadrul căruia Dmitri TUMANOV va prezenta spre examinare proiectul tezei de doctor în istorie cu tema: Статус православной церкви в Молдавской ССР, Conducător științific – ​dna Ludmila […]

Prezentarea tezei de doctor în științe economice „Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova” a dlui Evgheni Cadocinicov

Postat 5/02/2018

Pe data de 16 februarie 2018, ora 16:00, în sala 301, Blocul Principal al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil 522. Finanțe, contabilitate, analiză economică (522.01. Finanțe), în cadrul căreia, dl Evgheni CADOCINICOV va prezenta spre examinare teza de doctor în științe economice cu titlul: “Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova”. Conducător […]