Anunturi


Prezentarea tezei de doctor în drept cu titlul: „Teoria şi practica ocrotirii procesual-penale a proprietăţii.” a dlui Eduard Ababii

Postat 10/12/2018

Pe data de 20 decembrie 2018, ora 16:00, în sala 119, Blocul II al USM (str. M Kogalniceanu, 67) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 554 – Drept penal  (554.03 – Drept procesual penal) în cadrul căreia dl Eduard ABABII  va prezenta spre examinare teza de doctor în drept cu titlul:  „Teoria şi practica ocrotirii […]

Prezentarea tezei de doctor habilitat în biologie cu titlul: „Ihtiofauna Republicii Moldova: geneza, starea actuală, tendințe și măsuri de ameliorare.” a dlui Dumitru Bulat

Postat 8/12/2018

Pe data de 19 decembrie 2018, ora 14:00, în sala 433, Blocul III al USM (str. M. Kogălniceanu, 65) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc 165.03 Ihtiologie în cadrul căreia dl  Dumitru BULAT  va prezenta spre examinare teza de doctor habilitat în biologie cu titlul: „Ihtiofauna Republicii Moldova: geneza, starea actuală, tendințe și […]

Susţinerea tezei de doctor în științe economice „Efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice”

Postat 3/12/2018

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice „Efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice”   Pretendent: ŢÎBULEAC Ana Conducător ştiinţific:  GANEA Victoria, doctor habilitat, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 30.522.01 – 07 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova Tema tezei: „Efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților […]

Susţinerea tezei de doctor în științe economice „Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova”

Postat 3/12/2018

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice „Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova”   Pretendent: Cadocinicov Evgheni Conducător ştiinţific: Băncilă Natalia, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30.522.01-10 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova Tema tezei: Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova Specialitatea: 522.01-Finanțe Data: 20.12.2018 Ora: 11:00 Local: MD-2009, […]

CONFERINŢA INTERNAȚIONALĂ DE PSIHOLOGIE APLICATĂ „Actualități și Perspective în Cercetarea Psihologică”

Postat 23/11/2018

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Departamentul Psihologie, în colaborare cu Universitatea „A. I. Cuza” (Iași, România), Universitatea din Pitești (România), Fundația „Generația” (București, România), Universitatea de Management Educațional, (Kiev, Ucraina), Institutul de Psihologie Socială și Politică (Kiev, Ucraina), Universitatea Euroasiatică „L. Gumilev” (Astana, Kazahstan), Universitatea Warmia […]