Anunturi


Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea concursului cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei.

Postat 11/10/2018

http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-cercet%C4%83torilor-%C8%99tiin%C8%9Bifici-%C3%AEn-calitate-de-membri-ai-sec%C8%9Biilor-de-%C8%99tiin%C8%9Be-ale http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=8652&new_language=0 http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=8654&new_language=0   Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa.   Titlul funcției: membru secției de științe al Academiei de Științe a Moldovei Alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei se efectuează prin concurs, organizat de […]

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea Concursului proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

Postat 11/10/2018

Sursa: http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-organizarea-manifest%C4%83rilor-%C8%99tiin%C8%9Bifice-interna%C5%A3ionale-finan%C8%9Bate   Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa.   Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea  manifestărilor științifice internaționale. Obiectivele concursului: 1) Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale; 2) Schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării; 3) Stimularea inovării şi […]

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea Concursului proiectelor pentru Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2019

Postat 11/10/2018

http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-%E2%80%9Deditarea-monografiilor-%C8%99tiin%C8%9Bifice-lucr%C4%83ri-de-valoare%E2%80%9D-pentru   Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa.   Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului:  Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare,  inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice. 2) Dezvoltarea ştiinţei […]

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea Concursului proiectelor pentru Tinerii cercetători, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

Postat 11/10/2018

Sursa:  http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-tinerii-cercet%C4%83tori-finan%C8%9Bate-de-la-bugetul-de-stat-pentru-anul Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa. Scopul și obiectivele concursului.  Scopul concursului:  Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice în rândurile tinerilor cercetători . 2) Obţinerea de noi […]

Concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultății de Științe Economice a USM

Postat 8/10/2018

Universitatea de Stat din Moldova anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultății  de Științe Economice. Candidații pot depune dosarele la Secția Resurse umane (biroul 125, bl. central) în termen de două săptămâni de la anunțarea concursului ( 8 octombrie 2018). Comisia de concurs