Anunturi


DOCTORATUL 2020-2021: apel de depunere a proiectelor de granturi doctorale

Postat 17/01/2020

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat apelul de depunere a proiectelor științifice pentru competiția națională pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru admiterea 2020-2021. Proiectele vor fi elaborate conform Metodologiei de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinul nr.86 din 08 februarie 2016. […]

Susţinerea publică a tezei de doctor în filosofie cu titlul: „Reevaluarea conceptelor realității spirituale: aspecte logico-metodologice”

Postat 15/01/2020

Se anunță susţinerea publică a tezei de doctor în filosofie cu titlul: „Reevaluarea conceptelor realității spirituale: aspecte logico-metodologice” Candidat: Parnovel Valeriu. Conducător ştiinţific: Capcelea Valeriu, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 631.01- 110 din cadrul Universității de Stat din Moldova. Tema tezei: „Reevaluarea conceptelor realității spirituale: aspecte logico-metodologice ale domeniului”. Specialitatea: […]

Informare privind organizarea alegerilor la locurle vacante în Senatul USM

Postat 15/01/2020
DECIZIA_CE_USM_15.01.2020 (2)

INTERNATIONAL EFRI SUMMER SCHOOL “INTERNATIONAL ENVIRONMENT AND THE EUROPEAN INTEGRATION”

Postat 13/01/2020

International EFRI Summer School “International Environment and the European Integration“ will be held at the Faculty of Economics and Business, University of Rijeka (EFRI), Croatia, from July 6, to July 18, 2020. The goal of the EFRI Summer School is, since 2005, to broaden the knowledge of students of economics, law, political sciences, administration and […]

UNIVERSITATEA WEST ATTICA din GRECIA oferă o mobilitate academică cadrelor didactice ale Universității de Stat din Moldova

Postat 11/01/2020

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, Universitatea West Attica din Grecia oferă pentru semestrul II al anului academic 2019-2020 o bursă de mobilitate academică pentru cadrele didactice ale USM. Detaliile despre această ofertă, inclusiv domeniile eligibile pot fi consultate aici Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 20 […]