Anunturi


CONCURSUL PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE POSTDOCTORAT FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL ACADEMIC 2018-2019

Postat 5/10/2018

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a lansat Concursul proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019.  Depunerea propunerilor de proiecte se va desfășura în perioada 1-21 octombrie 2018. Finanțarea de la bugetul de stat constituie suma planificată la USM pentru anii 2018-2019, conform Planului de […]

A demarat concursul pentru bursele de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) pentru anul academic 2019

Postat 2/10/2018

Tinerii cercetători din Republica Moldova pot beneficia în anul de studii 2019 de burse de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) în conformitate cu Regulamentul FMS „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme” http://www.federationofscientists.org/WfsScholar02.asp) (Anexa 1) şi criteriile acestuia (Anexa 2). Bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de activitate ale FMS -http://www.federationofscientists.org/PlanetaryEmergencies/WfsPlntEmerg.asp: a.       Apa […]

De azi la USM a început depunerea dosarelor pentru studiile de doctorat în anul universitar 2018/2019

Postat 1/10/2018

ÎNSCRIEREA candidaților la doctorat se va desfășura la Biroul Studii Doctorale în perioada 1 – 12 octombrie 2018 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 067560416 sau pe www.usm.md. ADMITEREA la studiile superioare de doctorat la USM se desfășoară la 11 Școli Doctorale autorizate în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la […]

Premiul municipal pentrutineret în domeniile ştiinţei, tehnicii, literaturii, artelor,activism civic, ediţia 2018

Postat 27/09/2018

Direcţiageneralăeducaţie, tineretşi sport a Consiliului municipal ChişinăuanunţăconcursulpentruPremiul municipal pentrutineretîndomeniileştiinţei, tehnicii, literaturii, artelor, activism civic, ediţia 2018. La concurs pot participatineri cu vârstacuprinsăîntre 18-35 aniinclusiv, precumşicolective de autori (nu maimult de 5 persoane) cu capacităţi native, spiriteinovatoareşiperformanţedeosebite. Dreptul de a înaintalucrărişicandidaţipentruparticipare la concurs se oferăorganelor de conducere ale Academiei deŞtiinţe a Moldovei, instituţiilor de învăţământ superior, […]

BURSE DE EXCELENȚĂ PENTRU STUDENȚII-DOCTORANZI, EDIȚIA 2018

Postat 26/09/2018

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a anunțat concursul pentru Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi cu frecvență la zi. Dosarele de participare vor fi prezentate până pe 8 octombrie 2018 la Consiliul Științific al USM (birou 128/bloc 4). Ele vor cuprinde: fișa de evidență; extrasul din fișa academică privind realizarea programului […]