Anunturi


Susţinerea tezei de doctor în istorie „Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856)”

Postat 19/04/2017

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în istorie „Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856)”   Pretendent: Ivan Duminica Conducător ştiinţific: Ion Gumenâi, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30.611.02 – 03 Tema tezei: Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856). Specialitatea: 611.02. Istoria românilor (pe perioade) Data: 28 aprilie 2017 Ora: 14 […]

Prezentarea tezei de doctor în economie cu titlul: „Eficientizarea gestiunii activității de prevenire și combaterea spălării banilor” a dlui Vasile Șarco

Postat 14/04/2017

Pe data de 02 mai 2017, ora 15:00, în sala 312, Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitateîn cadrul căreia dl Vasile ȘARCO va prezenta spre examinare teza de doctor în economie cu titlul:„Eficientizarea gestiunii activității de prevenire […]

Prezentarea tezei de doctor în istorie cu titlul: „Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul Europei (Rzecz-Pospolita şi Ţara Moldovei) în secolele XVI-XVII.” a dlui Nicolae Dudnicenco

Postat 11/04/2017

Pe data de 20 aprilie 2017, ora 16:00, în sala 511, Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 611.03 – Istoria universală (pe perioade) în cadrul căreia dl Nicolae DUDNICENCO  va prezenta spre examinare teza de doctor în istorie cu titlul: „Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul […]

ASM & STCU lansează apelul de concurs al proiectelor în cadrul Programului „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE” 10 aprilie 2017

Postat 10/04/2017

În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU),  a angajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova se lansează apelul de concurs al proiectelor în cadrul programului „Iniţiative Comune […]

Susţinerea tezei de doctor în filologie „Particularități structural-semantice ale nominis actionis în limba franceză”

Postat 6/04/2017

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie „Particularități structural-semantice ale nominis actionis în limba franceză”   Pretendent: Victoria Mascaliuc Conducător ştiinţific: Ion Manoli, profesor universitar, doctor habilitat în filologie Consiliul ştiinţific specializat: D 30. 621.04. Tema tezei: Particularități structural-semantice ale nominis actionis în limba franceză. Specialitatea: 621.04. – Lexicologie, lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; […]