Anunturi


Titlul: Prezentarea tezei de doctor în drept cu titlul: „Vînzarea la distanță” a dnei Vlada Calmîc

Postat 11/06/2019

Pe data de 21 iunie 2019, ora 14.00, în sala 119, Blocul II al USM (str. M. Kogălniceanu, 65) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 553. Drept privat (553.01 – Drept civil) în cadrul căreia dna Vlada CALMÎC  va prezenta spre examinare teza de doctor în drept cu titlul: „Vînzarea la distanță” Conducător ştiinţific […]

Susţinerea tezei de doctor în filologie „Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei)”

Postat 11/06/2019

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie „Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei)” Pretendent: Tatiana Trebeș Conducător ştiinţific: Iraida Condrea Consiliul ştiinţific specializat: D 621.03.-71 Tema tezei: Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei) Specialitatea: 621.03. Fonetică și fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică Data: 21 iunie 2019 Ora: 11.00 […]

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ ,,INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE”, 7-8 NOIEMBRIE 2019

Postat 10/06/2019

  Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova Facultățile Universităţii de Stat din Moldova Școlile Doctorale ale Universităţii de Stat din Moldova vor organiza în data de 7-8 noiembrie 2019, Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare” Participanţi eligibili: doctoranzi şi cadre didactice din cadrul USM, cât […]

Recepționarea materialelor privind editarea culegerii „Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”, seria „Lucrări studenţeşti”, ediţia 2019

Postat 10/06/2019

În scopul încurajării şi stimulării activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor USM şi evidenţierii reuşitei lor în instruire şi cercetare,Institutul de Cercetare şi Inovare (ICI) va organiza editarea rezumatelor celor mai bune teze de licenţă şi de master ale studenţilor şi masteranzilor care au manifestat pe parcursul anilor de studii capacităţi deosebite, au […]

Prezentarea tezei de doctor în filologie cu titlul: „Microsistemul mijloacelor de expresie verbală a punctului de vedere a autorului în spaniola contemporană (studiu lingvo-stilistic)” a dnei Laura Mîrzac

Postat 7/06/2019

Pe data de 17 iunie 2019, ora 11:00, în sala 107, Blocul III al USM (str. M. Kogălniceanu, 65) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 621. Științe ale limbajului (621.06 –– Teoria textului; analiza discursului; stilistică) în cadrul căreia dna Laura MÎRZAC  va prezenta spre examinare teza de doctor în filologie cu titlul: „Microsistemul mijloacelor de […]