ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE JURIDICE, POLITICE ŞI SOCIOLOGICE DIN CADRUL CONSORȚIULUI NAȚIONAL ADMINISTRAT DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ANUNŢ Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat  „Dreptul de proprietate privată, garanții constituționale și limitele acestuia”, elaborată de studenta-doctorandă Olga PĂDURARU. Specialitatea: 552.01 – Dreptul constitutional. Conducător de doctorat:  Ion GUCEAC, academician, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Data: 12 februarie 2021. Ora: 13.00. Localul: sala 18, blocul A al campusului studențesc, str. Academiei 3/2, Chișinău, Republica Moldova. Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la biblioteca Universității de Stat din Moldova şi pe pagina web a Pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md)....
Read More

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘEDINȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT DH 162.01-06 DIN 27 IANUARIE 2021

Se anunţă susținerea publică a tezei de doctor habilitat  în științe biologice „Citogenetica procesului de patogeneză virală la plantele de cultură”,  specialitatea 162.01 – Genetică vegetală.  Candidat:  ANDRONIC Larisa, doctor în științe biologice,  conferențiar cercetător Consultant științific: DUCA Maria, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician Referenţi oficiali: GRATI  Vasile, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar VOLOȘCIUC Leonid, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător CALALB Tatiana, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar universitar Componenţa Consiliului ştiinţific specializat DH 162.01-06 Genetică vegetală: PALII Andrei, președinte, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, m.c. al AȘM, PORT Angela,  secretar științific, doctor în științe biologice, conferențiar universitar LUPASCU Galina, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător ROTARU Alexandru, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător SPÎNU Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Data susținerii:  27 ianuarie 2021 Ora: 10:00 Localul: Sala 18, Blocul A al Universității de Stat din Moldova, str. Academiei 3/2. Ședința va fi organizată în format mixt (Join Zoom Meeting) https://us02web.zoom.us/j/81567210774?pwd=Nk1lZzNKYXNPUVJObGtETEozcU9nZz09 Meeting ID: 815 6721 0774 Passcode: 474230 Teza de doctor habilitat...
Read More

Seminar Științific de profil ad-hoc pentru examinarea tezei de doctor habilitat

În data de 05.01.2021, ora 14.00, în cadrul Facultății de Drept, USM, sala 119, bl.2, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profilul ad-hoc la specialitatea 551.01 Teoria generală a dreptului. În cadrul şedinţei nominalizate se va examina teza de doctor habilitat în drept a dnei Ciobanu Rodica, cu tema: Metodologia interdisciplinară în reconstrucția paradigmatică a dreptului. Consultant ştiinţific: AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Ședința va fi organizată în format mixt: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98519303378?pwd=YlZIWUxiVlYrRy8yNHo5Y1kxa0dVQT09 Meeting ID: 985 1930 3378 Passcode: 270090 ...
Read More
#NATODAYS2020 – CID NATO – Masă Rotundă Online, 15 Decembrie

#NATODAYS2020 – CID NATO – Masă Rotundă Online, 15 Decembrie

Centrul de Informare și Documentare privind NATO (CID NATO) anunță despre organizarea unei mese rotunde online dedicată parteneriatelor NATO cu Moldova, Georgia și Ucraina, care va avea loc marți - 15 decembrie, ora 14:00 și la care vor participa reprezentanți ai țărilor menționate, precum și ai Cartierului General al NATO, Oficiului de Legătură NATO din Republica Moldova și Ambasadei Punct de Contact NATO. Evenimentul va avea loc prin intermediul platformei Zoom, cu transmitere directă pe rețelele de socializare în limba engleză și traducere simultană în limba română, Masa rotundă este organizată în contextul în care Centrul de Informare și Documentare privind NATO (CID NATO) din Republica Moldova organizează Zilele NATO 2020. Proiectul este orientat către publicul larg, oficiali și funcționari publici la nivel de administrație publică centrală și locală, lideri de opinie, organizații ale societății civile, mediul academic, comunitatea de experți, studenți și tineri specialiști. Scopul proiectului este de a împărtăși beneficiile parteneriatului dintre Republica Moldova și NATO și de a...
Read More

ANUNȚ privind organizarea alegerilor rectorului Universității de Stat din Moldova

Comisia Electorală Universitară (CEU) a Universităţii de Stat din Moldova (USM), aduce la cunoştinţă, comunitatea academică cu drept de vot, precum că la data de 16 decembrie 2020, între orele 09.00 – 17.00, se va desfăşura turul doi de alegere a rectorului USM. Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat. Luând în considerare situația epidemiologică din Republica Moldova alegerile se vor desfăşura în trei puncte de votare(o singură secție de votare) situate în incinta USM după cum urmează:  Punctul de votare nr.1  Blocul II USM, sala 119. Se prezintă electorii facultăților: DREPT; FIZICĂ ŞI INGINERIE; PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ; JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII. Punctul de votare nr.2  Blocul III USM, sala 127. Se prezintă electorii facultăților: RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE; ISTORIE ŞI FILOSOFIE; LITERE; PERSONAL ŞTIINŢIFIC TRANSFERAT DE LA UNIVERSITATEA DE STAT “DIMITRIE CANTEMIR”; ELECTORII LABOARATOARELE ȘTIINȚIFICE (LCŞ ECOFIZIOLOGIA UMANĂ ŞI ANIMALĂ; LCŞ CHIMIE ECOLOGICĂ ŞI TEHNOLOGII CHIMICE MODERNE; LCŞ FICOBIOTEHNOLOGIE; LCŞ PROCESE PEDOGENETICE; LCŞ FIZICA...
Read More

UNIVERSITATEA FRIEDRICH-SCHILLER DIN JENA, GERMANIA OFERĂ MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSITATEA FRIEDRICH-SCHILLER DIN JENA, Germania oferă, pentru semestrul II (de primăvară) al anului academic 2020-2021, 5 mobilități academice pentru studenții USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 26 Decembrie 2020 Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică msu.erasmus.application@outlook.com (adresă predestinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. ...
Read More

AVIZUL CONSILIULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ AL USM

Turul doi al alegerilor pentru funcția de rector al USM va avea loc la data de 16 decembrie 2020 (ora 09:00 – 17:00). La turul doi al alegerilor pentru funcția de rector al USM vor participa următorii candidați: Florentin PALADI, dr. hab, prof. univ. Igor ȘAROV, dr., conf. univ. În conformitate cu pct. 26 din Regulamentul cu privire la modul de alegere a rectorului USM, electorii au dreptul să verifice înscrierea în lista electorală pentru alegerea rectorului USM. În acest sens, electorii se pot adresa la Secretariatul Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională sau la Secretariatul Comisiei Electorale Universitare până la 15 decembrie 2020, ora 13.00. În conformitate cu pct. 28 din Regulamentul cu privire la modul de alegere a rectorului USM lista electorală a membrilor comunității academice cu drept de vot aprobată de CDSI include personalul titular științifico-didactic, științific și didactic, precum și reprezentanții studenților din senatul USM și din consiliile facultăților. Pentru persoanele în vârstă de peste 63 (șaizeci şi trei)...
Read More
Anunț privind organizarea alegerilor rectorului Universității de Stat din Moldova

Anunț privind organizarea alegerilor rectorului Universității de Stat din Moldova

Comisia Electorală Universitară (CEU) a Universităţii de Stat din Moldova (USM), aduce la cunoştinţă, comunitatea academică cu drept de vot, precum că la data de 9 decembrie 2020, între orele 09.00 – 17.00, se va desfăşura procesul de alegere a rectorului USM. Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat. Luând în considerare situația epidemiologică din Republica Moldova alegerile se vor desfăşura în trei puncte de votare(o singură secție de votare) situate în incinta USM după cum urmează: Punctul de votare nr.1 Blocul II USM, sala 119 Se prezintă electorii facultăților : DREPT; FIZICĂ ŞI INGINERIE; PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ; JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII. Punctul de votare nr.2 holul Blocului III USM Se prezintă electorii facultăților : RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE; ISTORIE ŞI FILOSOFIE; LITERE; PERSONAL ŞTIINŢIFIC TRANSFERAT DE LA UNIVERSITATEA DE STAT “DIMITRIE CANTEMIR”. electorii Laboaratoarele științifice  (LCŞ ECOFIZIOLOGIA UMANĂ ŞI ANIMALĂ; LCŞ CHIMIE ECOLOGICĂ ŞI...
Read More

PREZENTAREA ONLINE A TEZEI DE DOCTOR ÎN FILOLOGIE CU TITLUL „STRATEGII DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE TRADUCERE ORALĂ DIN LIMBA ENGLEZĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ PE PARCURSUL UNIVERSITAR” A DNEI INA SÎTNIC

Pe data de 15decembrie 2020, ora 14.00,Bl. III al USM, sala 311 va avea loc ședința comună a Seminarelor Științifice de Profil 621.Ştiinţe ale limbajului și 533. Pedagogie profesională în cadrul căreia dna Ina SÎTNIC va prezenta spre examinare teza de doctor în științe filologice cu titlul „Strategii de formare a competențelor de traducere orală din limba engleză în limba română pe parcursul universitar”, Conducător științific – dnaLudmila ZBANȚ, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. Ședința va avea loc online pe platforma Zoom.us, link: https://us02web.zoom.us/j/86306902440?pwd=NUZyZEVvMC9rZXdXUE1wK1pBalByZz09 Meeting ID 863 0690 2440                                                  Passcode: 212845 ...
Read More

Prezentarea tezei de doctor în științe economice „Aspecte conceptual-aplicative a proceselor de integrare a economiilor europene în transformare” a dnei DILAN Neli

Pe data de 18 decembrie 2020, ora 13.00 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 521.01 Teorie economică și politici economice în cadrul căreia dna Neli DILAN va prezenta spre examinare teza de doctor în științe economice cu titlul: „Aspecte conceptual-aplicative a proceselor de integrare a economiilor europene în transformare” Conducător științific – dna SOROCEAN Olga, profesor universitar, doctor habilitat în economie. Ședința va avea loc online pe platforma Zoom.us, link: https://us05web.zoom.us/j/86766213767?pwd=TmpHYlUvYnVNWWZNTDJtRklqZlBLQT09              Meeting ID: 867 6621 3767                                       Passcode: 3V58LJ  ...
Read More