Școala Doctorală Științe Umanistice a Universității de Stat din Moldova

Anunță susținerea publică a tezei de doctor în filologie cu tema: „Dimensiunea sincretică a discursului publicitar: abordări semiotice și pragmatice (în baza limbii franceze contemporane)” Candidat:  Lucia VESTE Conducătorul de doctorat: Ion GUȚU, doctor în filologie, conferențiar universitar Specialitatea: 621.06 Teoria Textului; Analiza Discursului; Stilistică Data: 27 aprilie 2021 Ora: 14:00 Locul: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr.65, bloc 3, sala 201 Ședința va fi transmisă online la: https://us02web.zoom.us/j/87296268079?pwd=VGc4UGJxRlFrVklPRjQ5SHVrd0h0Zz09 Meeting ID: 872 9626 8079 Passcode: 634115 Componența Comisiei de susținerea publică a tezei de doctorat: Cincilei Cornelia, doctor în filologie, conferențiar universitar, USM, directorul școlii doctorale, președinte al Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat Guțu Ion, doctor în filologie, conferențiar universitar, USM, conducător științific 3. Ganea Alina, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, referent oficial Ghicov Adrian, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, referent oficial Roșca Angela, doctor în filologie, conferențiar universitar, USM, referent oficial Lifari Viorica, doctor în filologie, conferențiar universitar, USM, secretar ştiinţific al Comisiei de susținere...
Read More
„Ora Rectorului”, dialog cu comunitatea academică

„Ora Rectorului”, dialog cu comunitatea academică

Serviciul Imagine și Relații Publice al Universității de Stat din Moldova lansează inițiativa organizării unor întâlniri periodice ale rectorului USM cu membrii comunității universitare, în regim de videoconferințe cu genericul „Ora Rectorului”. Prima întâlnire va avea loc luni, 19 aprilie 2021, la ora 18.00. Sunt invitați reprezentanții studenților în Autoguvernarea Studenților USM (ASUSM) și participanții la concursul de eseuri „Dacă aș fi rector USM” și la concursul de benzi desenate „USM: 75 de ani de istorie”. La această întrevedere în format online, studenții vor avea ocazia să discute cu rectorul dr. conf. univ. Igor Șarov despre problemele cu care se confruntă tinerii, să-și transmită gândurile, părerile și propunerile lor pentru ameliorarea calității studiilor și vieții studențești. Tot în cadrul acestui eveniment, va avea loc premierea câștigătorilor și participanților la concursurile menționate mai sus. Videoconferința va avea loc pe platform Zoom la următorul link: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86305823095?pwd=VS95cjNOVlBNL0ZodHlpUEQ5VVBWUT09 Meeting ID: 863 0582 3095 Passcode: 473044...
Read More

Se anunţă susţinerea tezei de doctor “Rolul sistemului informațional din cadrul învățământului superior la prognozarea nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii superioare economice”

Se anunţă susţinerea tezei de doctor  Candidat: Valentina TÎRȘU  Conducător ştiinţific: Victoria GANEA, dr. hab., prof. univ.  Consiliul ştiinţific specializat D 521.03-47 din cadrul USM Tema tezei: Rolul sistemului informațional din cadrul învățământului superior la prognozarea nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii superioare economice. Specialitatea: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate. Data: 27 aprilie 2021 Ora: 10.00 Local: or. Chişinău, str. Alexe Mateevici,  60, bl C, et.3, biroul 327 Teza de doctor poate fi consultată pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (http://www.cnaa.md/thesis/56860/) , Biblioteca Naţională a Moldovei și Biblioteca USM. Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la adresa de e-mail fse.usm@gmail.com ...
Read More

MOBILITĂȚI DE STUDII – EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GERMANY, 2021-2022

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (EUSD), GERMANY, oferă pentru semestrul I al anului academic 2021-2022, 3 (trei) mobilități de studii pentru studenții USM. Detaliile despre această ofertă, inclusiv domeniile eligibile pot fi consultate aici. DEADLINES: The application period starts on 8th April 2021 and ends on the 25th of April 2021: Online application form in English: ERASMUS Application for incoming students (service4mobility.com) Online application form in German: Online Bewerbung Incoming (service4mobility.com) The pre-nomination - until 07th of May 2021. The nomination at EUSD - until May 31, 2021. ...
Read More

UNIVERSITE DE STRASBOURG, FRANCE – BURSE DE MOBILITATE ACADEMICĂ ÎN ANUL DE STUDII 2021-2022 PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE, USM

În cadrul proiectului ICM Erasmus+ și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSITE DE STRASBOURG, FRANCE, oferă, pentru anul academic 2021-2022, 5 (cinci) mobilități academice pentru studenții FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE a UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 8 Mai 2021...
Read More

BURSĂ DE MOBILITATE ACADEMICĂ LA VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY, LITHUANIA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY, Lituania oferă, pentru semestrul I al anului academic 2021-2022, 1 bursă de mobilitate academică pentru studenții USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 08 Mai 2021...
Read More

Ședința seminarului științific de profil, pentru audierea tezei de doctor în drept

În data de 15.04.2021, ora 16.00, în cadrul Facultății de Drept, USM, sala 222, bl.4 (mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, nr.60, MD-2009) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil, 554 – Drept Penal. În cadrul ședinței se va examina teza de doctor în drept a dlui Cara Evgheni, cu tema „Fenomenul infracțional al separatismului: Oportunități de incriminare și practici internaționale”, specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal. Conducător științific: Valeriu Cușnir, doctor habilitat în drept, profesor universitar. ...
Read More

SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN DREPT

Școala Doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema: „Interacțiunea subiecților procesuali în cadrul cercetării cauzelor penale” Candidat: OGANESEAN Armen Conducătorul de doctorat: GHEORGHIȚĂ Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar Specialitatea: 554.04 – criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative Data: 17 aprilie 2021 Ora: 10:00 Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr.67, bloc 2, aula 119 Ședința va fi transmisă online la:https://youtu.be/HWcj6DR7H5Q si pe https://idsi.md/tv Comisia de doctorat: Președintele Comisiei: VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar universitar Conducător de doctorat: GHEORGHIȚĂ Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar Referenți oficiali: DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, profesor universitar                             SEDLEȚCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar;                             AIRAPETEAN Artur, doctor în drept, conferențiar universitar          Secretarul Comisiei:  EȘANU Adriana, doctor în drept, conferențiar universitar Teza de doctor poate fi consultată la: Biblioteca Universității de Stat din Moldova (http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/3960) Biblioteca Națională a Moldovei Pagina web a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova Pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a...
Read More
La USM se menține regimul special de activitate

La USM se menține regimul special de activitate

Având în vedere evoluția situației pandemice a infecției Covid-19, agravarea stării epidemiologice și declararea stării de urgență în sănătate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, la Universitatea de Stat din Moldova se menține regimul special de activitate până la data de 18 aprilie 2021 inclusiv. Angajații USM își vor exercita atribuțiile de serviciu, după cum urmează : Personalul didactic va realiza activitățile educaționale, conferințele științifice, adunările și întrunirile profesionale la distanță. Personalul ce își exercită activitatea la birou, va fi atras cu prezență fizică în număr de până la 30% din personal. Angajaţii care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, pot exercita munca de la distanţă, vor desfăşura activitatea prin muncă la domiciliu, urmând să prezinte conducătorului nemijlocit darea de seamă despre lucrul efectuat la distanţă. Se stabileşte regim special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar şi a personalului activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă (în ture), în special personalul auxiliar/de deservire, din cadrul căminelor și blocurilor...
Read More
Lecturi filosofice studențești

Lecturi filosofice studențești

Departamentul Filosofie și Antropologie al Facultății de Istorie și Filosofie al USM organizează o nouă ediție a Lecturilor filosofice studențești. Invităm studenții Universității de Stat din Moldova, interesați și pasionați de filosofie, să prezinte, sub formă de comentarii și interpretări, propriile reflecții făcute pe marginea textelor semnificative ale istoriei gândirii umane. Evenimentul se va desfășura în ziua de 15 aprilie 2021, ora 13.00, pe platfoma Google Meet, urmând acest link de conectare: https://meet.google.com/ouh-mtnw-aek Studenții care intenționează să participe sunt rugați să se înscrie până la data de 9 aprilie 2021, expediind un e-mail cu precizarea titlului comunicării și a specialității universitare, la următoarea adresă electronică: usm_filozofie@yahoo.com. ...
Read More