Interviu cu dna Profesor universitar, doctor habilitat Otilia Dandara, candidat la postul de rector al USM

Interviu cu dna Profesor universitar, doctor habilitat Otilia Dandara, candidat la postul de rector al USM

De ce Dvs. ați fi candidatul potrivit pentru a ocupa postul de rector? Este universitatea pe care o cunosc foarte bine. Am parcurs mai multe trepte ale managementului universitar: am învățat cum funcționează un departament, fiind șef de departament; știu cum funcționează o subdiviziune universitară, contribuind în mod direct la crearea sistemului de management al calității; am monitorizat activitatea universității pe dimensiunea didactică, transformând USM-ul într-o instituție de referință pe această dimensiune pentru alte instituții din țară; am preluat grijile și problemele universității pe timp de pandemie (o perioadă de mare incertitudine) și am reușit să finalizăm online programe de studii și să atribuim calificări și diplome de studii la circa 3000 de absolvenți; am realizat cu succes o admitere online și am reușit să înmatriculăm mai mulți studenți. Am înțeles că USM-ul este un organism viu, complex și pentru a realiza un management eficient este necesar să-l cunoști, or, ritmul schimbărilor este atât de rapid, încât nu-ți poți...
Read More

Curs interuniversitar de training ”Înțelegerea principalelor probleme ale politicilor Uniunii Europene din domeniul educație-cercetare-inovație”

Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitate academică, Este plăcerea noastră să vă informăm că primul curs interuniversitar de training din cadrul proiectului ”Integrarea economică a Republicii Moldova prin valorile comune ale UE: educație-cercetare-inovație” cu numărul 610666 este numit ”Înțelegerea principalelor probleme ale politicilor Uniunii Europene din domeniul educație-cercetare-inovație”. Dacă sunteți interesat în politicile Uniunii Europene, relația acesteia cu Republica Moldova și proiectele comune, nu ratați șansa de a participa la acest curs de training cu discuții interactive susținute de invitați cunoscuți și cu experiență alături de prezentarea studiilor de caz. Scopul acestui curs este de a crește gradul de conștientizare, informare și formare a grupurilor țintă cu privire la procesele de integrare europeană a Moldovei în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV), Parteneriatului Estic și Acordului de Asociere, cu un accent special pe politicile Uniunii în domeniul educației-cercetării-inovației către Moldova și instrumentele financiare oferite de politica europeană de vecinătate, parteneriatul estic și acordul de asociere prin diferite programe/strategii ale Uniunii Europene pentru...
Read More

Anunț privind calendarul alegerilor membrilor Senatului USM

ANUNȚ privind  calendarul alegerilor membrilor Senatului USM Comisia Electorală Universitară aduce la cunoștință  tuturor structurilor universitare calendarul alegerilor membrilor în noul Senat al Universității de Stat din Moldova. CALENDARUL ALEGERILOR Nr. Structurile universitare Data Ora Locul 1. Departamentul Studii Relatii Internaţionale Relaţii cu Publicul 01.12.2020 16.00 Sala Senatului 2. Dezvoltare instituţională 25.11.2020 14.00 Bl. 2 B, sala 14 3. Planificare Contabilitate Resurse umane 26.11.2020 12.00 Sala Senatului 4. Departamentul Social 25.11.2020 13.00 Bl C, sala 137 5. Institutul de Cercetare și Inovare 10.12.2020 10.00 Bl 4, sala 122 6. Comitetul Sindical 02.12.2020 13.00 Biblioteca Centrală, Sala de lectură, et 2 7. Catedra Cultură Fizică  și Sport/Palatul Sporturilor 10.12.2020 10.00 Palatul sporturilor Sala Polivalentă 8. Facultatea de Drept 27.11.2020 16.00 Bl 2, sala 216 9. Facultatea de Litere 03.12.2020 09.30 Bl 3, sala 301 10. Facultatea de Biologie și Pedologie 02.12.2020 11.00 Bl 3,sala 127 11. Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative 02.12.2020 13.00 Bl C, sala 514 12. Facultatea Chimie și Tehnologie Chimică 03.12.2020 13.00 Bl 4, sala 405 13. Facultatea de Matematică și Informatică 04.12.2020 10.00 Bl 4, sala 225 14. Facultatea de Fizică și Inginerie 26.11.2020 13.30 Bl 4, sala 122 15. Facultatea Istorie și Filosofie 03.12.2020 14.00 Bl C, sala 535 16. Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării 26.11.2020 13.30 Bl C, sala 416 17. Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială 25.11.2020 14.00 Bl 3, sala 501 18. Facultatea Științe Economice 03.12.20 15.00 Bl C, sala 332, 336   * Structurile universiare studențești vor desfășura alegerile în aceeași perioadă: 23 noiembrie -11 decembrie 2020.  Președintele CEU                                                                             Dumitru Roman Secretarul CEU                                                                                 Mariana...
Read More
ANUNȚ!

ANUNȚ!

ANUNȚ! Universitatea de Stat din Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. A. Mateevici 60, angajează: Specialist la Oficiul Proiecte Internaționale din cadrul Departamentului Relații Internaționale. Responsabilități: Pregătirea documentelor necesare, a prezentărilor și a altor materiale; Realizarea cercetărilor pe anumite subiecte; Servicii de tehnoredactare; Asistență în organizarea activităților în cadrul proiectelor; Sprijin în managementul general al proiectelor. Cerințe față de candidat: Studii superioare sau în curs de finalizare; Cunoașterea limbilor: română (la nivel avansat), rusă (la nivel avansat) și engleză (la nivel mediu); Creativitate și responsabilitate la îndeplinirea sarcinilor; Dorința de a învăța și de a acumula cunoștințe noi; Abilități bune de comunicare verbală și scrisă, Capacitate de planificare și organizare a activităților curente; Cunoștințe foarte bune de operare a calculatorului (în special suita MS Office), navigare Internet. Oferim: Pachet salarial atractiv; Bonusuri pentur performanțe în adaos la salariu; Posibilități reale de promovare; Muncă la distanță; Program flexibil. Dacă sunteți interesat/ă, expediați CV la adresa electronică: simciuc.elena@gmail.com ...
Read More

Anunț privind demararea procesului de alegere a noului Senat al USM

Conform deciziei Senatului Universității de Stat din Moldova, din 18.11.2020, Comisia Electorală Universitără anunță declanșarea procesului de alegere a noului Senat al Universității de Stat din Moldova. Președintele CEU                                                                                    Dumitru Roman Secretarul CEU                                                                                        Mariana Toacă ...
Read More

AVIZUL CDSI al USM

În conformitate cu pct. 26 din Regulamentul cu privire la modul de alegere a rectorului USM, electorii au dreptul să verifice înscrierea în lista electorală pentru alegerea rectorului USM.  În acest sens, electorii se pot adresa la Secția Resurse Umane a USM, între 18 noiembrie - 7 decembrie 2020, între orele 09:00 -15:00. În conformitate cu pct. 28 al Regulamentul cu privire la modul de alegere a rectorului USM- lista electorală a membrilor comunității academice cu drept de vot aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a USM la 16 noiembrie 2020 include personalul titular științifico-didactic, științific și didactic, precum și reprezentanții studenților din senatul USM și din consiliile facultăților....
Read More
Concursul „Bursa de merit CRJM”, ediția 2020-2021

Concursul „Bursa de merit CRJM”, ediția 2020-2021

La împlinirea a 10 ani de activitate, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) își propune să susțină tinerii care promovează valorile democratice, sunt civic activi și au obținut rezultate excepționale la studii. În acest context CRJM anunță lansarea concursului pentru Bursa de merit CRJM, ediția 2020-2021. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE BURSEI: Bursa este menită să susțină tinerii/ele talentați/ate și activi/e civic din Republica Moldova, care doresc să exceleze și să-și dezvolte în continuare abilitățile profesionale și angajamentul civic în comunitatea lor. Bursa este oferită în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova și finanțat de Suedia. VALOAREA BURSEI: Bursa CRJM are valoarea de 1 500 lei lunar, plătită timp de 12 luni, începând cu ianuarie 2021. Pe lângă componenta financiară, bursa include și participarea la o serie de instruiri și evenimente destinate formării profesionale în domeniul dreptului, organizate de CRJM și desfășurarea stagiului de practică în cadrul CRJM pentru o perioadă de 30 de zile. CINE POATE PARTICIPA? Bursa de...
Read More

VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY, LITHUANIA – MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII USM

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY, LITHUANIA, oferă, pentru semestrul II (de primăvară) al anului academic 2020-2021, 2 mobilități academice pentru studenții ciclului II MASTERAT USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 01 DECEMBRIE 2020 Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică erasmus.application@outlook.com(adresă predestinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. ...
Read More
SĂPTĂMÂNA FILOSOFIEI LA USM

SĂPTĂMÂNA FILOSOFIEI LA USM

Cu ocazia Zilei Mondiale a Filosofiei, Departamentul Filosofie și Antropologie organizează: SĂPTĂMÂNA FILOSOFIEI LA USM În perioada 16-21 noiembrie 2020, Departamentul Filosofie și Antropologie organizează o serie de activități dedicate zilei UNESCO a Filosofiei, marcată tradițional în a treia zi de joi a lunii noiembrie: Cu ocazia Zilei Mondiale a Filosofiei, Departamentul Filosofie și Antropologie organizează: SĂPTĂMÂNA FILOSOFIEI LA USM În perioada 16-21 noiembrie 2020, Departamentul Filosofie și Antropologie organizează o serie de activități dedicate zilei UNESCO a Filosofiei, marcată tradițional în a treia zi de joi a lunii noiembrie: Marţi, 17 noiembrie, ora 11.30 online,Şedinţa CLUBULUI SOCRATE cu titlul: Moartea expertizei şi naşterea agnotologiei; link-ul de conectare: https://meet.google.com/iho-zbgt-puz Miercuri, 18 noiembrie, ora 14:00, online, Masa rotundă interuniversitară cu participarea studenţilor de la USM UTM, AMTAP şi USMF, cu titlul:Destinul filosofiei între trecut şi prezent; link-ul de conectare: https://meet.google.com/wpc-zfdn-deq?authuser=0&hl=ro Joi şi vineri 19-20 noiembrie 2020 Conferința Științifică Internațională-ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE Ediția a VI-a, online, cu ȋncepere de la ora 10.00, link-ul de conectare: https://staffweb.zoom.us/j/91900056766 19 noiembrie https://staffweb.zoom.us/j/98846728333 20 noiembrie Vineri, 20...
Read More

AUDIERI PUBLICE 2020 ALE RAPOARTELOR PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DIN CONCURSUL PROGRAM DE STAT (2020-2023)

Agenția Naţională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a inițiat raportarea anuală privind implementarea proiectelor din concursul Program de Stat 2020-2023. În temeiul Ordinului ANCD nr. 99 din 05.11.2020 “Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării” și în scopul monitorizării procesului de raportare a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării de către organele centrale de specialitate ale statului, preliminar prezentării raportului anual Agenției, raportul este supus audierilor publice la Senatul USM, cu participarea obligatorie a doi experți din cadrul Secțiilor Academiei de Științe a Moldovei și a reprezentantului MECC, care nu sunt angajați la USM. În cazul proiectelor realizate în parteneriate, rapoartele se audiază la Senatul USM (organizația beneficiară câștigătoare a proiectului) cu participarea obligatorie a reprezentanților din echipa parteneră. În corespundere cu Instrucțiunea privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de ANCD prin Ordinul nr. 99 din 05.11.2020, audierile publice ale rezultatelor proiectelor științifice implementate în cadrul Institutului de...
Read More