SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN DREPT

Școala Doctorală Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema Tendințe actuale de prestare a muncii în baza contractelor civile în raport cu contractele de muncă. Candidat: MIHAILOV Tatiana Conducătorul de doctorat: BOIȘTEANU Eduard, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar Specialitatea: 553.05 – Dreptul muncii și protecției sociale Data: 6 noiembrie 2020 Ora: 14:00 Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2, aud.119, Universitatea de Stat din Moldova.   Comisia de doctorat: Președintele Comisiei: CHISARI-RURAK Aliona, doctor în drept, lector universitar; Conducătorul de doctorat: BOIȘTEANU Eduard, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar; Referenți oficiali: SADOVEI Nicolae, doctor habilitat în drept, profesor universitar; MIHALACHE Iurie, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar; SCORȚESCU Cătălina, doctor în drept, conferențiar universitar; Secretarul Comisiei: PANTEA Oleg, doctor în drept, conferențiar universitar. Teza de doctorat poate fi consultată la: Biblioteca Universității de Stat din Moldova; Biblioteca Națională a Republicii Moldova; Pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a calității în Educație și Cercetare (http://188.237.172.244/thesis/56437/). Avizele/comentariile la teza...
Read More

UNIVERSITY OF ALMERIA, SPANIA — MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII ȘI CADRELE DIDACTICE ALE UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSITY OF ALMERIA, SPANIA, oferă, pentru semestrul II (de primăvară) al anului academic 2020-2021, mobilități academice pentru studenții și staff-ul USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 07 Noiembrie 2020 Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică msu.erasmus.application@outlook.com (adresă predestinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. ...
Read More
Invitație la dezbatere publică

Invitație la dezbatere publică

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” invită studenții Universității de Stat din Moldova la cea de-a treia dezbatere on-line din seria de discuții dedicate problemelor (ne)participării tinerilor la vot în cadrul proiectului ,,Promovarea participării tinerilor la procesele electorale din Republica Moldova”, implementat de IDIS „Viitorul” prin Programul de granturi pentru organizațiile de tineret 2020 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu sprijinul Consiliului Național al Tineretului din Moldova. Dezbaterea va avea loc pe data de 30 octombrie a.c., începând cu ora 15:00, pe platforma Zoom, cu participarea Teodorei Panuș (CNTM), Victoriei Boțan (Motivație) și a lui Ion Tăbârță (IDIS). Întrucât numărul participanților este limitat și pentru operativitatea desfășurării dezbaterii, studenții sunt așteptați să se înregistreze în prealabil la link-ul de acces de mai jos, indicând numele, prenumele și adresa de e-mail: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMldeytqTwuHtKn7m_08NvW0U3FAij2kJ7i. Meeting ID: 878 2557 7446 Pentru comoditate, de data aceasta dezbaterea va putea fi urmărită și pe Facebook în transmisiune directă la link-ul: https://www.facebook.com/events/381387436336137/?active_tab=discussion Agenda evenimentului poate fi văzută aici....
Read More

Concurs suplimentar la locurile vacante pentru studiile de doctorat în anul universitar 2020/2021

Universitatea de Stat din Moldova anunță concurs suplimentar la locurile vacante pentru studiile de doctorat în anul universitar 2020/2021, în limita proiectelor validate de MECC, după cum urmează: ȘCOLILE DOCTORALE ALE USM (Dosarele vor fi depuse  pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 067560416 sau pe www.usm.md.) Școala doctorală Specialitatea Program de doctorat Nr de locuri Forma studiilor Matematică și Știința Informației 111.01 Analiză matematică 1 zi Științe Fizice și Inginerești 134.01 Fizica şi tehnologia materialelor 1 fr Istorie,  Arheologie și Filosofie 631.01 Filosofie istorică 632.02 Ontologie şi gnoseologie 2   2 Fr   fr Studii Lingvistice și Literare 621.02 Gramatică 3 fr   ȘCOLILE DOCTORALE ALE CONSORȚIILOR NAȚIONALE, ADMINISTRATE DE USM (Depunerea dosarelor la concursul de admitere se va desfășura on-line la adresa: doctorat.consortii20@gmail.com,  precum si pe adresa: str. Academiei 3/2, birou 15. Pentru mai multe informații: tel. 069236766 sau  http://edu.asm.md/md )     ȘD Științe Fizice 133.04. Fizica stării solide 1   f/r   131.01. Fizică matematică 1 f/r ȘD Științe Geonomice 166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea resurselor naturale 2 f/r ȘD Științe Umaniste 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie 1       f/r 612.01. Etnologie 1 f/r 611.02. Istoria românilor (pe perioade) 1 f/r ȘD științe juridice, politice si sociologice 553.02. Dreptul afacerilor 1 f/r ȘD științe biologice 166.0. Ecologie 1 f/r 165.02....
Read More
15 studenți, de la toate universitățile din țară, vor beneficia de stagii în cadrul companiei, timp de 7 luni, cu o bursă totală în valoare de 24 500 lei

15 studenți, de la toate universitățile din țară, vor beneficia de stagii în cadrul companiei, timp de 7 luni, cu o bursă totală în valoare de 24 500 lei

Toamna se numără… cei mai creativi studenți. Moldcell vine cu un proiect destinat tinerilor activi, curioși și dornici de a se afirma în toată splendoarea – Academia Moldcell. În calitate de stagiar Moldcell, vei simți pe pielea ta ce înseamnă să lucrezi într-o companie care schimbă lumea prin intermediul tehnologiilor inovatoare de comunicare. În cele 7 luni de stagiu, vei participa la proiecte de inovare, vei vedea cum funcționează toată ”mașinăria de comunicare” din culise. Pe lângă multe oportunități, experiențe noi, cunoștințe utile, te vei întâlni și cu stagiarii promoțiilor precedente și…cine știe, poate creați ceva frumos și cu impact… Acasă! De ce să devii stagiar Moldcell? ✔ Beneficiezi de o bursă lunară în valoare de 3500 lei timp de 7 luni ✔ Vezi ce înseamnă telecomunicații și domeniul digital în acțiune; ✔ Înveți de la cei mai buni experți din domeniu ✔ Beneficiezi de conectare la Abonament Moldcell la cele mai avantajoase prețuri ✔ Ești în centrul evenimentelor corporative pe tot parcursul stagiului ✔ Ai posibilitatea de a...
Read More

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE BIOLOGICE DIN CADRUL CONSORȚIULUI NAȚIONAL ADMINISTRAT DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

AVIZ Şcoala doctorală Științe Biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  "Dezvoltarea și multiplicarea microclonală a specie Lycium barbarum l. (Goji)” elaborată de studenta– doctorandă  TABĂRA (GORCEAG) Maria. Program de doctorat: 164.01 Botanica. Domeniul științific: 1. Științe ale naturii. Conducător de doctorat: Ciorchină Nina, doctor în biologie, conferențiar cercetător.  Data: 05 noiembrie 2020 Ora: 14.00 Localul: str. Academiei, 3/2, Campusul studențesc, bloc A, sala 18 Comisia de doctorat: CALALB Tatiana, doctor habilitat, conferențiar universitar - președinte COMANICI Ion, doctor habilitat, profesor universitar – referent PÎNTEA Maria, doctor habilitat, conferențiar universitar – referent LEȘANU Mihai, doctor, conferențiar universitar – referent CIORCHINĂ Nuna, doctor, conferențiar cercetător – membru Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USM, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronic a Școlii doctorale Științe biologice: sd_sb@usdc.md ...
Read More

SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN PSIHOLOGIE

Se anunță susținerea susținerea publică a tezei de doctor în psihologie generală Candidat: ȘAITAN Viorica Conducător științific: Natalia Cojocaru, doctor în psihologie, conferenția universitar Tema tezei: Dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie. Specialitatea: 511.01 – Psihologie generală Data: 16 octombrie 2020 Ora: 14.00 Local: sala 507, Blocul III al USM Consiliul științific specializat D 511.01-33 PLATON Carolina, Președinte, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, profesor universitar TOLSTAIA Svetlana, Secretar științific, doctor în psihologie, conferențiar universitar RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar POTÂNG Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar PALADI Oxana, doctor în psihologie, conferențiar universitar Referenți oficiali: BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, Institutul de Științe ale Educației GONȚA Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Teza de doctorat online poate fi consultată la adresa http://www.cnaa.md/thesis/55994/ și în varianta tipărită la Biblioteca USM Pentru a participa la videoconferința de susținere publică a tezei se va folosi linkul https://us02web.zoom.us/j/84003671984?pwd=ZTBFc0VZYkQ4QW9YWEozSGk3MllCQT09 Identificarea conferinței: 840 0367...
Read More

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE BIOLOGICE DIN CADRUL CONSORȚIULUI NAȚIONAL ADMINISTRAT DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ANUNŢ Şcoala doctorală științe biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  " Particularităţile restabilirii ecosistemului petrofit (pe exemplul carierei ,,Lafarge Ciment’’(Moldova) S.A)”  elaborată de studenta–doctorandă  CERTAN Corina. Program de doctorat: 166.01 Ecologie. Domeniul științific: 1. Științe ale naturii. Conducător de doctorat:  Bulimaga Constantin, dr. hab. în biologie, conf. cerc. Data: 06 noiembrie 2020, Ora: 14.00 Localul: str. Academiei, 3/2, Campusul studențesc, bloc A, sala 18 Comisia de doctorat: CRIVOI Aurelia, doctor habilitat, profesor universitar – președinte CUZA Petru, doctor habilitat, profesor universitar – referent POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar – referent NAGACEVSCHI Tatiana, doctor, conferențiar universitar – referent BULIMAGA Constantin, doctor habilitat, conferențiar cercetător – membru Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USM, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronic a Școlii doctorale Științe biologice: sd_sb@usdc.md...
Read More

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE biologice DIN CADRUL CONSORȚIULUI NAȚIONAL ADMINISTRAT DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Aviz  Şcoala doctorală Științe Biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  „Starea actuală şi importanţa fluturilor din familia Noctuidae (Lepidoptera) în ecosistemele naturale şi antropizate din Republica Moldova” elaborate de studenta doctorandă Țugulea Cristina. Program de doctorat – 165.04 Entomologie. Domeniul științific: 1. Științe ale naturii. Conducător de doctorat:  dr. hab. în biologie, prof. cerc. Derjanschi Valeriu Data: 30 octombrie 2020, ora 13.00 Localul: str. Academiei, 3/2, campusul studențesc, blocul A, sala 18 Comisia de doctorat: VOLOȘCIUC Leonid, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, USDC – președinte CALESTRU Livia, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător – referent NASTAS Tudor, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător – referent MANIC Gheorghe, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător – referent DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător – membru Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USM și  pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md Avizele / comentariile asupra tezei înaintate...
Read More

EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GERMANY — MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GERMANY, oferă, pentru semestrul II(de primăvară) al anului academic 2020-2021,mobilități academicepentru studenții USM, la următoarele programe internaționale: BA International Forest Ecosystem Management (English B2 or German B2) BA Landschaftsnutzung und Naturschutz (German C1) BA Forstwirtschaft (German C1) MA Regionalentwicklung und Naturschutz (German C1) MA Sustainable Tourism Management (English B2 or German C1) M.Sc. Forestry System Transformation (English B2) M.Sc. Biosphere Reserves Management (English B2) Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 15 Octombrie 2020 Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică erasmus.application@outlook.com(adresă predestinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). DS în format hârtie...
Read More