Limba prieteniei la USM: dezvoltarea calităților profesionale în dezamorsarea conflictelor în cadrul Școlii de toamnă

Limba prieteniei la USM: dezvoltarea calităților profesionale în dezamorsarea conflictelor în cadrul Școlii de toamnă

Astăzi, luni 14 septembrie, în Sala Senatului a Universității de Stat din Moldova a avut loc deschiderea oficială a Școlii de toamnă „Minoritățile etnice în spațiul postsovietic: recunoașterea, analiza și dezamorsarea potențialelor surse de conflict”, care se va desfășura până pe 21 septembrie. Evenimentul este organizat de Facultatea de Istorie și Filosofie a USM, în colaborare cu mai multe universități din Germania, inclusiv Moldova-Institut Leipzig (MIL) și cu universități din Ucraina sub egida și cu suportul financiar al Serviciului German de Schimb Academic (Deutscher Akademischer Austauschdienst –- DAAD) în cadrul Programului „Dialogul Est-Vest”, care are drept scop elaborarea formatelor informaționale despre mediere ca formă alternativă de soluționare a conflictelor. La ceremonia de deschidere au participat cu cuvinte de salut dna dr. Angela Niculiță, prorector pentru relații internaționale al Universității de Stat din Moldova, dl Andrei Chistol, secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, dl Ullrich Kinne, reprezentantul permanent al Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova,...
Read More
Concursul „Programe de postdoctorat” 2021-2022

Concursul „Programe de postdoctorat” 2021-2022

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare a Republicii Moldova anunţă lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anul academic 2021-2022. Numărul de locuri cu finanțare de la bugetul de stat este determinat de prioritățile strategice ale țării: Sănătate (4)  Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranța alimentelor (5) Provocări societale  (13) Competitivitate economică și tehnologii inovative (1). Programele de postdoctorat sunt destinate persoanelor care dețin titlul științific de doctor în domeniul pentru care se organizează concursul de admitere sau într-un domeniu conex și care, la etapa de depunere a propunerii de proiect, au acumulat un volum de 2/3 din cercetare la temă și publicații. Fiecare candidat se poate înscrie la concurs cu un singur proiect de cercetare. Dosarul de participare se depune la sediul ANCD până la 9 octombrie 2020. Cetățenii străini pot accede la programe de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat al RM în condițiile acordurilor bilaterale sau multilaterale, pe principiul reciprocității. Proiectele depuse vor prezenta clar și explicit propunerea de proiect...
Read More
Noua ambasadoare agreată a Republicii Elene în Republica Moldova, E.S. Sofia Grammata, la Universitatea de Stat din Moldova

Noua ambasadoare agreată a Republicii Elene în Republica Moldova, E.S. Sofia Grammata, la Universitatea de Stat din Moldova

Joi, 3 septembrie 2020, E.S. Sofia Grammata, noua ambasadoare agreată a Republicii Elene în Republica Moldova, cu sediul la București, a întreprins o vizită la Universitatea de Stat din Moldova. La întâlnire au participat prof. univ. dr. hab. Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică a USM și prof. univ. dr. hab. Violeta Cojocaru, prorector pentru activitatea studențească a USM. La începutul întrevederii, doamna Sofia Grammata și-a exprimat bucuria că se află la USM, unica universitate din Republica Moldova în care, timp de 21 de ani, s-a studiat limba și cultura greacă. Pe parcursul discuțiilor a fost scoasă în evidență buna colaborare pe care Universitatea de Stat din Moldova o are cu instituțiile de învățământ superior din Grecia. În cei peste 20 de ani de existență a specialității „Limba și literatura română – limba neogreacă” în cadrul Facultății de Litere a USM, au fost încheiate acorduri interinstituționale cu universități din Grecia – Universitatea Națională și Capodistriană din Atena, Universitatea „Aristotel” din Salonic,...
Read More
Mesajul de felicitare al USM de Ziua Cunoștințelor

Mesajul de felicitare al USM de Ziua Cunoștințelor

Dragi studenți, stimați profesori și părinți! Universitatea de Stat din Moldova vă adresează cele mai calde felicitări cu ocazia Zilei Cunoștințelor și a începutului noului an de învățământ.1 Septembrie este una dintre cele mai luminoase și mai frumoase sărbători care se asociază cunoștințelor și dorinței de îmbogățire a acestora. Datorită specificului ei, această zi unește toate generațiile prin simbolistica eforturilor comune și constante întreprinse de fiecare pentru a cunoaște tot ceea ce este nou. În acest an însă pandemia de Coronavirus impune condiții speciale și în cazul acestei sărbători, fiind un test implacabil pentru solidaritate, compasiune și abilitate de a depăși în mod colectiv încercările grele puse în fața întregii umanități și pe care sperăm să-l trecem toți cu brio, cu eforturi consolidate. Exprimăm recunoștința noastră sinceră tuturor cadrelor didactice pentru înțelegere, dăruire, pentru munca lor titanică și răbdare, pentru jertfire de sine, care capătă conotații aparte în această perioadă dificilă pe care o traversează întreaga umanitate. Fie ca abilitățile și cunoștințele...
Read More
Discursul decanului Facultății de Litere în ședința Senatului USM cu ocazia sărbătorii dedicate limbii române

Discursul decanului Facultății de Litere în ședința Senatului USM cu ocazia sărbătorii dedicate limbii române

Vorbiți, scrieți românește, Pentru Dumnezeu!” (Gheorghe Sion) Stimată doamnă președinte a Senatului, Stimate doamne și stimați domni senatori! E o tradiție frumoasă ședința solemnă a Senatului Universității de Stat din Moldova, în cadrul căreia marcăm Sărbătoarea națională „Limba noastră”, tradiție demnă de prestigiul primei Universități din Moldova. Faptul că suntem împreună în această zi, toți în straie de sărbătoare, denotă o afinitate, o comuniune de gânduri și de idei, îndreptate spre cinstirea limbii ce o vorbim, denotă o atitudine de pietate față de principalul însemn al apartenenței noastre la un popor, la un neam. Într-un fel, această zi ne unește pe toți cei care vorbim și simțim românește. Cu referire la importanța sărbătoririi acestei zile, mi-am spus, că este util să dedicăm o zi sau câteva ore pentru a vorbi despre destinul limbrii române, despre soarta ei în aceste vremuri de restriște și de restricții. Și întrucât am venit cu mai multe alocuțiuni consacrate acestui eveniment în fața Domniilor voastre, din grija de a nu vă plictisi...
Read More
Limba noastră – sărbătoare a identității și demnității naționale

Limba noastră – sărbătoare a identității și demnității naționale

„Trăiască frumoasa și cumintea Limbă Română! Fie în veci păstrată cu sfințenie această scumpă Carte-de-boierie a unui neam călit la focul atâtor încercări de pierzanie!” (Ion Luca Caragiale). În Republica Moldova ziua de 31 august se asociază cu semnificațiile identitare pe care le reprezintă și care s-au impus drept adevăr în fața întregii lumi, sărbătoarea națională ”Limba noastră” fiind una dintre cele mai valoroase cuceriri istorice ale noastre de-a lungul veacurilor. Însemnătatea acestei zile constă și în afirmarea spiritualității noastre ca popor străvechi, consemnând an de an identitatea și originalitatea culturii, civilizației, dar, mai ales, contribuția societății noastre la completarea și la dezvoltarea patrimoniului cultural universal. Universitatea de Stat din Moldova are onoarea să adreseze sincere felicitări cu ocazia sărbătorii naționale dedicate limbii române, aceasta fiind menită să ne amintească nouă tuturor de importanța păstrării diversității lingvistice în lumea modernă. USM reconfirmă că acest cod genetic al națiunii conține matricea sorții noastre istorice, puterea spirituală și esența națională a poporului și își...
Read More
Inaugurarea Centrului didactic de educație interculturală la Facultatea de PȘESAS, USM

Inaugurarea Centrului didactic de educație interculturală la Facultatea de PȘESAS, USM

La 26 august a.c., în sala 419 din blocul 3 al Universității de Stat din Moldova, a avut loc deschiderea Centrului Didactic de Educație Interculturală, dotat în cadrul proiectului  ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, sprijinit de Fundația Pestalozzi din Elveția și implementat de CE PRO DIDACTICA în 3 universități din țară: USM, USARB și USC. Decanul facultății, prof. Vladimir GUȚU, a salutat această inițiativă și a subliniat necesitatea Centrului și oportunitățile de dezvoltare a competenței interculturale la studenți și profesori, subliniind că ”demult trebuia făcut acest pas, or, lipsa de coeziune etnică, lingvistică și socială în comunitățile din R. Moldova, conflictele interculturale persistă de la declararea independenței până în prezent. Sperăm ca măcar o parte dintre ele să fie soluționate prin activitatea Centrului dat”. Coordonatorul local – dna dr. conf. univ. Maia ȘEVCIUC – a apreciat investiția făcută, valoarea inestimabilă a lotului de carte, selectat de la toate editurile din țară, dar și din România,...
Read More
Mesajul USM de Ziua Independenței Republicii Moldova

Mesajul USM de Ziua Independenței Republicii Moldova

Anual, la 27 august, este celebrată Ziua Națională a Republicii Moldova – Ziua Independenței, sărbătoare ce unește poporul nostru și trezește în fiecare din noi sentimentul de demnitate, patriotism și respect față de propria țară. Cu acest prilej, Universitatea de Stat din Moldova, promovâd valorile de unitate națională, esența moștenirii tradițiilor, obiceiurilor neamului nostru, adresează urări de bine, de pace, de bunăstare și prosperitate, împărtășind totodată sentimentul profund de mândrie națională care fortifică viabilitatea progresului social, al modernizării țării, dezvoltării profesionale și formării continue. Adoptarea Declarației de Independență și Proclamarea Independenței Republicii Moldova au marcat viața națiunii. Or, noile oportunități în contextul suveranității, libertății și independenței țării au constituit pledoaria pentru edificarea unui stat modern, prosper, bazat de cunoaștere, iar cultivarea civismului, a dragostei față de limba maternă, a promovării valorilor naționale, a folclorului, a tradițiilor și obiceiurilor sunt câteva dintre imperativele asigurării dezvoltării și coeziunii sociale. Comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova rămâne a fi promotoare a valorilor și tradițiilor...
Read More
Profesiile viitorului, la Facultatea de Biologie și Pedologie a USM

Profesiile viitorului, la Facultatea de Biologie și Pedologie a USM

La ora actuală cel mai important lucru pentru tinerii absolvenți e să aleagă o profesie a viitorului, alegere pe care să nu o regrete. Deși profesiile ce țin de mediu în ultimul timp nu au fost foarte solicitate, conform studiilor prezentate în „Atlasul noilor profesii 2020-2030” pe viitor cererea pentru biologi, pedologi, geologi, ecologi va crește în absolut toate sferele vieții - de la minerit și agricultură până la sănătate și turism. Așadar, acum este cel mai potrivit moment să luați în serios profesiile concepute să salveze flora și fauna, pentru a prinde trenul viitorului, care se mișcă cu o viteză de invidiat. Cunoaștem cu toții că biologia este studiul științific al originii, creșterii, funcționării, evoluției organismelor și vieții, în general, și cuprinde un număr mare de domenii inclusiv: biotehnologie, biologie celulară și histologie, endocrinologie, virusologie, ecologie, genetică, botanică, zoologie, geologie, geografie, hidrobiologie, ameliorare, inginerie ambientală, geomorfologie, cartografie, geoecologie, arboricultură, dendrometrie etc. Profesiile „verzi” vor prezenta interes pentru acei dintre Dvs. care...
Read More
Facultatea de Arte Frumoase a USM pentru cei cu poftă de artă

Facultatea de Arte Frumoase a USM pentru cei cu poftă de artă

Universitatea de Stat din Moldova îți oferă posibilitatea să te dezvolți cognitiv, dar și artistic, o oportunitate pe care nu o poți rata - Facultatea de Arte Frumoase a Universității de Stat din Moldova. În cadrul acesteia poți beneficia de următoarele programe: regie și măiestrie actoricească (teatrul academic și teatrul de revistă), coregrafie (dans popular, modern și sportiv), dirijat coral (cu studierea pianului), orchestrală (de instrumente populare și instrumente aerofone), folclor (cu studierea fluierului, cavalului, ocarinei și cobzei), arta decorativă. Facultatea de Arte Frumoase îți oferă șansa să îmbini utilul cu plăcutul, să studiezi paralel una din specialitățile pe care ai ales-o și una din specialitățile care te poate alege pe tine, precum cea de regizor, dirijor de orchestră, dirijor de cor, coregraf, conducător al ansamblului etnofolcloric, conducător de cerc ,,artă decorativă”. Poți obține o specialitate suplimentară doar înscriindu-te la Facultatea de Arte Frumoase a Universității de Stat din Moldova. Poți studia în ,,ritm de dans”, dar și dansa în ,,ritm de...
Read More