Manualul „Drept internațional public” – prima lucrare științifică acceptată în calitate de suport didactic de șapte instituții de învățământ superior din Republica Moldova

Manualul „Drept internațional public” – prima lucrare științifică acceptată în calitate de suport didactic de șapte instituții de învățământ superior din Republica Moldova

Universitatea de Stat din Moldova a găzduit evenimentul de lansare a ediției a V-a a manualului „Drept internațional public”. Noua ediție este inedită prin conținut și colectivul de autori. Colectivul de autori reprezintă șapte instituții de învățământ superior din țară: Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Administrare Publică, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. Ediția a V-a a manualului este aprobată și recomandată spre publicare de senatele acestor instituții de învățământ, devenind astfel prima lucrare științifică acceptată în calitate de suport didactic de șapte instituții de învățământ superior din Republica Moldova care pregătesc specialiști în domeniul dreptului. Lucrarea respectă structura edițiilor precedente apărute în perioada anilor 2001-2012, totodată, conținutul a fost actualizat reflectând evenimente, instrumente juridice elaborate până la 1 august 2021. Noua ediție conține un capitol nou ce se referă la dreptul internațional nuclear, materie...
Read More
Cercetători de la USM în vizită la Institutul pentru Drepturile Omului „P. Arrupe”

Cercetători de la USM în vizită la Institutul pentru Drepturile Omului „P. Arrupe”

În contextul implementării proiectului de cercetare „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului”, reprezentanți ai echipei de cercetare, sub conducerea directorului de proiect dr. Rodica Ciobanu, au realizat o vizită de informare și studiu la Universitatea Deusto din orașul Bilbao, Spania în perioada 03 - 11 septembrie 2021. Printre prioritățile vizitei a fost cunoașterea experienței Institutului pentru Drepturile Omului „P. Arrupe”, a direcțiilor prioritare de cercetare și a metodologiilor aplicate. Un subiect aparte al agendei vizitei a fost familiarizarea cu mecanismul eficient de colaborare dintre Institut și instituțiile publice și private din țară și peste hotare. Astfel, în cadrul vizitei au fost organizate mai multe runde de întâlniri și discuții cu directorul Institutului pentru Drepturile Omului „P. Arrupe” Gorka Urrutia Asua și cercetători, precum și cu cadre didactico-științifice și decanul Facultății de Drept a Universității Deusto, Felipe Gómez Isa. La fel, au fost realizate vizite de familiarizare cu activitatea Universității Deusto, cu reliefarea particularităților programelor de studii și a direcțiilor...
Read More
Reabilitarea bazelor de practici – prioritate a Universității de Stat din Moldova

Reabilitarea bazelor de practici – prioritate a Universității de Stat din Moldova

Reabilitarea bazelor de practici reprezintă o prioritate a Universității de Stat din Moldova. Rectorul USM conf. univ., dr. Igor Șarov, însoțit de prorectorul pentru digitalizare Sergiu Corlat, decanul Facultății de Biologie și Pedologie, conf. univ., dr. Vitalie Sochircă, directorul ARBORETUM.LIVE Alexandru Sainsus și o echipă de profesori și experți în domeniul mediului, geografiei și agriculturii ecologice, au realizat o vizită de lucru la Baza de practici a USM din satul Bădragii Vechi, raionul Edineț. Vizita a fost axată pe documentarea stării Bazei de practici, a imobilelor, infrastructurii și terenului aferent, precum și pe discutarea și analizarea posibilelor acțiuni orientate spre îmbunătățirea managementului bazei. Rectorul USM a solicitat informațiile și opiniile referitoare la procesul de gestionare a bazei până la moment, precum și viziunea Facultății de Biologie și Pedologie și a experților invitați referitoare la viitorul acestui patrimoniu important al USM, focalizată pe asigurarea unei dezvoltări sustenabile. Urmare a vizitei la fața locului, cei prezenți au evocat diferite opinii cu privire la punctele tari și...
Read More
Colaborare între Agenția Universitară a Francofoniei, Universitatea de Stat din Moldova și Centrul de Resurse Informaționale „Marcelle Delpastre” din Peyrelevade, Franța

Colaborare între Agenția Universitară a Francofoniei, Universitatea de Stat din Moldova și Centrul de Resurse Informaționale „Marcelle Delpastre” din Peyrelevade, Franța

Agenția Universitară a Francofoniei, operator regional francofon, susține în fiecare an studenții de la USM, care doresc să participe la concursul de burse de stagii profesionale în țările francofone. În acest an, două studente de la Facultatea de Litere (Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată) și-au regăsit numele în lista câștigătorilor concursului. Ele au identificat o subdiviziune- gazdă din Republica Franceză, care le-a semnat convențiile de stagii, asigurându-le un mediu propice pentru perfecționarea competențelor profesionale. Stagiarele au tradus în limba română nuvele și poeme în proză, semnate de scriitoarea de limbă occitană (dialect limousin), Marcelle Delpastre. La fel, ele au colaborat cu cercetătoarea Fabienne Garnerin, care a susținut o teză de doctorat despre opera scriitoarei occitane, transpusă în franceză. Recent, Biroul de la Chișinău al AUF a difuzat un film despre această experiență frumoasă, montat de studente, în timpul stagiului. La fel, două texte traduse de studente au fost preluate de operatorul francofon, pentru a fi publicate în buletinele despre stagiile...
Read More
Noi direcții de colaborare între Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din or. Cernăuți

Noi direcții de colaborare între Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din or. Cernăuți

Rectorul Universității de Stat din Moldova, conf. univ., dr. Igor Șarov și prorectorul pentru digitalizare Sergiu Corlat au efectuat în perioada 8 – 10 septembrie, o vizită de lucru la Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din or. Cernăuți, Ucraina. Scopul deplasării a vizat identificarea oportunităților de intensificare a relațiilor de colaborare în domeniul educației și cercetării între Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din or. Cernăuți. Delegația Universității de Stat din Moldova a avut întrevederi cu rectorul Universității Naționale „Iurii Fedkovici”, prof. univ., dr., Serghei Lucaniuc și șeful Departamentului relații internaționale, Dumitru Petrișin. Subiectele abordate în cadrul discuțiilor au fost: colaborarea dintre cele două instituții de învățământ superior începând cu anul 2010; identificarea unor noi direcții de colaborare interuniversitare; organizarea unor școli de vară pentru studenți; efectuarea mobilităților academice; participarea comună la proiectele internaționale etc. Menționăm că vizita delegației USM vine în continuarea unei îndelungate tradiții de colaborare între cele două instituții de învățământ, care s-au materializat de-a lungul timpului...
Read More
În incinta Bisericii „Întâmpinarea Domnului” a USM a fost inaugurată sala în memoria Protoiereului Mihail Ceachir

În incinta Bisericii „Întâmpinarea Domnului” a USM a fost inaugurată sala în memoria Protoiereului Mihail Ceachir

Biserica „Întâmpinarea Domnului” a Universității de Stat din Moldova a inaugurat astăzi, 8 septembrie, sala în memoria Protoiereului Mihail Ceachir. Evenimentul a fost precedat de oficierea slujbei de pomenire pentru Mihail Ceachir de către un sobor de preoți în frunte cu P. S. Ioan Episcop de Soroca. Tot astăzi, a avut loc deschiderea lucrărilor Conferinței științifico-practice „Unitatea personalităților istorice” organizată de rectoratul Universității de Stat din Moldova (USM) în colaborare cu Centrul de Cercetării Științifice al Găgăuziei „M.V. Marunevici”. La eveniment au participat: rectorul USM, conf. univ., dr. Igor Șarov, prorectorul pentru activitate științifică, conf. univ., dr. hab. Aurelia Hanganu, directorul Centrului de Cercetări Științifice al Găgăuziei „M.V. Marunevici” Irina Constantinova, P. S. Ioan Episcop de Soroca, preotul Bisericii „Întâmpinarea Domnului” a USM Octavian Moșin, specialiști și personalități din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Rectorul Universității de Stat din Moldova, conf. univ., dr. Igor Șarov a menționat că evenimentele de astăzi reprezintă un tribut adus memoriei Protoiereului Mihail Ceachir, care a activat...
Read More
In memoriam  Gheorghe Chibac (24.03.1943-08.09.2021)

In memoriam Gheorghe Chibac (24.03.1943-08.09.2021)

În dimineața zilei de opt septembrie 2021 a plecat la cele veșnice profesorul universitar Gheorghe Chibac.  S-a născut la 24 martie 1943 în Noua Sulița (Mahala), regiunea Cernăuți. Pe parcursul anilor 1965-1969 își face studiile în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. După absolvire activează în calitate de ajutor al Procurorului raionului Ungheni, iar din 1972 și până în prezent și-a desfășurat activitatea științifico-didactică în cadrul facultății pe care a absolvit-o.  Între anii 1974-1977 realizează studiile de doctorat la catedra Drept civil a Universităţii de Stat din Moscova, susținând în 1977 teza de doctor în drept. Meritele profesorului Gheorghe Chibac sunt incontestabile, reușind pe parcursul activității să ghideze zeci de generații de juriști, să coordoneze activitatea doctoranzilor, masteranzilor etc. A fost prodecan al Facultății de Drept, USM pe parcursul anilor 1980-1981, 1994-1998. În calitate de șef al catedrei Drept civil, Facultatea de Drept, USM pe parcursul anilor 1999-2010, 2012-2016 a promovat procesul didactic și de cercetare, fiind promotorul multiplelor reforme în...
Read More
Senatul Universității de Stat din Moldova a aprobat direcțiile strategice de dezvoltare a  instituției pentru anii 2021-2026

Senatul Universității de Stat din Moldova a aprobat direcțiile strategice de dezvoltare a instituției pentru anii 2021-2026

Senatul Universității de Stat din Moldova a aprobat astăzi, 7 septembrie, Strategia de dezvoltare a  Universității de Stat din Moldova (2021-2026); noua Organigramă a USM; Regulamentul privind  organizarea, desfășurarea concursului și ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice în  Universitatea de Stat din Moldova; Metodologia de organizare, desfășurare și monitorizare a  activităților didactice în contextul epidemiologic al Covid-19; Regulamentul instituțional privind  Registrul electronic al reușitei academice etc.  În deschiderea ședinței, rectorul USM, conf. univ., dr., Igor Șarov a enunțat direcțiile strategice de  dezvoltare a instituției incluse în Strategia de dezvoltare a Universității de Stat din Moldova (2021- 2026) și anume: asigurarea de condiţii garantate pentru studii de calitate; digitalizarea Universităţii  de Stat din Moldova; deschidere şi cooperare academică internaţională; promovarea excelenţei în  cercetare şi formarea tinerilor cercetători; valorificarea potenţialului uman şi susţinerea  performanţei culturale şi sportive în cadrul instituţiei; crearea unui mediu universitar  prietenos/favorabil studenţilor; promovarea identităţii şi imaginii Universităţii de Stat din Moldova  și consolidarea managementului instituţional şi a capacităţii financiare a...
Read More
Universitatea de Stat din Moldova a lansat noul program de master „Studii de securitate națională”

Universitatea de Stat din Moldova a lansat noul program de master „Studii de securitate națională”

Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității de Stat din Moldova a lansat noul program de master „Studii de securitate națională”. Inițierea acestui program de master reprezintă rodul colaborării între Serviciul Informațional de Securitate al Republicii Moldova, prin intermediul Institutului Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” (INIS SIS RM) și Universitatea de Stat din Moldova.  La evenimentul de deschidere au participat rectorul USM, conf. univ., dr. Igor Șarov; directorul SIS Alexandr Esaulenco; rectorul INIS, conf. univ., dr. Vitalie Sîli; decanul FRIȘPA, conf. univ., dr. Alexandru Solcan, cadre didactice și masteranzii din cadrul programului SNS. Directorul SIS Alexandr Esaulenco a menționat că lansarea programului de master în domeniul studiilor de securitate națională în ajunul aniversării a 30 de ani de la crearea organelor securității naționale ale Republicii Moldova este un eveniment de amploare. „Securitatea națională reprezintă una dintre cele mai importante valori, iar cunoașterea proceselor ce au loc în acest domeniu, identificarea riscurilor și vulnerabilităților de securitate națională...
Read More
Valorificarea strategiei de internaționalizare a USM prin acțiuni concrete

Valorificarea strategiei de internaționalizare a USM prin acțiuni concrete

Deschiderea spre proiectele internaționale, diversificarea mobilităților cadrelor didactice și ale studenților reprezintă un deziderat, dar și o prioritate pentru Universitatea de Stat din Moldova, o cale sigură de dezvoltare, promovare și afirmare drept un centru regional și european de învățământ și cercetare. În perioada 6-10 septembrie 2021, prorectorul USM, dr. hab., prof. univ. Violeta Cojocaru se află în deplasare de serviciu la Universitatea Côte d’Azur, Nice, Franța. Universitatea de Stat din Moldova este membră a rețelei EMOJIE (Etude des Mouvements des Ordres Juridiques International et Européen) din cadrul Institutului Păcii și Dezvoltării (IdPD) a Universității Côte d’Azur, iar dr. hab., prof. univ. Violeta Cojocaru este membru titular în Laboratorul Drept Internațional și European (LADIE). Aceste structuri instituționale organizează, în perioada 6-10 septembrie, Școala de vară 2021 „Valorile și principiile dreptului internațional și european în contextul crizelor”. Criza sanitară actuală a dat o dimensiune particulară acestei tematici și asigură un context propice pentru a analiza raportul între crize și valorile și principiile dreptului internațional și european,...
Read More