Conferința ştiinţifico-practică „Strategii de prevenire a violenței în familie în contextul COVID-19”

Conferința ştiinţifico-practică „Strategii de prevenire a violenței în familie în contextul COVID-19”

Joi, 26 noiembrie 2020, peste 50 reprezentanți ai sectorului academic, instituții publice, societatea civilă şi studenți/te au participat la Conferința ştiinţifico-practică „Strategii de prevenire a violenței în familie în contextul COVID-19”, care a avut loc în format on-line. Conferința științifico-practică este organizată de Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul General al Poliției, Platforma pentru Egalitate de Gen, Gender-Centru. Scopul conferinței este de a reitera importanța prevenirii și combaterii violenței în familie, inclusiv în contextul COVID-19, în vederea contribuției la realizarea campaniei „16 zile de combatere a violenței în bază de gen” în 2020, care se desfășoară anual, începând cu 1991, în perioada 25 noiembrie - 10 decembrie. 25 noiembrie este ziua internațională de combatere a violenței față de femei, proclamată de ONU, 10 decembrie – ziua internațională a drepturilor omului. Conexiunea dintre aceste zile confirmă faptul că actele de violență față de femei reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului. Această perioadă mai include și alte...
Read More
SESIUNEA DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE CU PRIVIRE LA MOBILITĂȚILE ACADEMICE INTERNAȚIONALE GESTIONATE DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ÎN ANUL DE STUDII 2020-2021

SESIUNEA DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE CU PRIVIRE LA MOBILITĂȚILE ACADEMICE INTERNAȚIONALE GESTIONATE DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ÎN ANUL DE STUDII 2020-2021

La data de 17 noiembrie 2020, începând cu ora 13:00, în format on-line, s-a desfășurat ședința de informare și documentare cu privire la mobilitățile academice internaționale, gestionate de Universitatea de Stat din Moldova (USM) împreună cu universitățile din țările de program, în anul de studii 2020-2021. La eveniment au participat cca 100 de studenți și cadre didactice a Universității de Stat din Moldova. Dr. Lucia Castraveț, conf. univ., șef secție mobilități internaționale, a prezentat în cadrul ședinței despre programele și proiectele de mobilitate academică internațională; oferta de burse pentru mobilități internaționale prevăzută pentru perioada imediat următoare (sfârșit de an 2020 și pentru anul calendaristic 2021); metodologia de aplicare, de selecție și de nominalizare a dosarelor de candidatură; actele necesare inițierii, desfășurării și justificării mobilităților academice internaționale ș.a.m.d. De altfel, pe parcursul discuțiilor, cu abordare extrem de actuală, au fost menționate oportunitățile și provocările generate de contextul situației pandemice asupra programelor de mobilitate internațională, reiterându-se, în acest sens, importanța mobilităților de facto...
Read More
Cel mai bun debut în chimie, anul 2020

Cel mai bun debut în chimie, anul 2020

Luni, 23 noiembrie 2020, la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM s-a desfăşurat concursul „Cel mai bun debut în chimie – 2020”, dedicat Zilei Internaționale a Studenților. Această competiție a devenit o bună tradiție de încadrare a studenţilor anului întâi în colectivul facultăţii, de stimulare şi încurajare a creativităţii, responsabilităţii, precum şi a interesului faţă de domeniul fascinant al chimiei. Ediția din anul curent a fost organizată în regim on-line în forma unei videoconferințe, la care au fost prezenți toți studenții și cadrele științifico-didactice ale facultății. În cadrul unei probe de concurs, derulată într-o manieră distractiv-ştiinţifică, la care au participat reprezentanți ai grupelor academice ale anului I – Andrei Ciursin (grupa I (Ch. + CBF (rom.)), Iulia Dvorschi (grupa II (Ch. + CBF (rus.)), Ion Bucșa (grupa III (TCI + TPCM (rom.)) și Valeria Brașevan (grupa IV (TCI + TPCM (rus.)), au fost totalizate cunoştinţele din domeniul chimiei generale, anorganice şi organice acumulate în decursul primelor luni de studii...
Read More
Facultatea de Matematică și Informatică a USM, mereu în acțiune: retrospectiva activităților dedicate Zilei Internaționale a Studenților

Facultatea de Matematică și Informatică a USM, mereu în acțiune: retrospectiva activităților dedicate Zilei Internaționale a Studenților

Facultatea de Matematică și Informatică este una dintre cele mai frumoase și active echipe universitare care știe să armonizeze perfect activitățile de studii și cercetări cu cele extracurriculare – creative și inventive. Or, programul complex al manifestărilor dedicate Zilei Internaționale a Studenților a implicat profesorii și studenții în diverse evenimente, ce au avut loc în perioada 16 – 20 noiembrie 2020, creând o atmosferă propice, productivă și interesantă. Săptămâna dedicată Zilei Internaționale a Studenților a început la Facultatea de Matematică și Informatică a USM cu un mesaj de felicitare din partea decanului facultății, Galina Rusu, dr., conf. univ., care a menționat că vocea studenților este importantă pentru societate și că viitorul aparține tineretului studios. Mesajul integral al dnei decan îl găsiți la: http://fmi.usm.md/index.php/node/572. Un eveniment inedit care a reprezentat un gest frumos din partea administrației FMI a fost expedierea scrisorilor de gratitudine către familiile studenților cu rezultate remarcabile. Astfel, inițiativa de comunicare prin care instituția remarcă rezultatele studenților, cu efecte benefice de...
Read More
Reuniunea studenților-doctoranzi

Reuniunea studenților-doctoranzi

La data de 19 noiembrie 2020, în format on-line, s-a desfășurat reuniunea studenților-doctoranzi, înmatriculați în anul 2020 la studii superioare de doctorat, ciclul III, la Universitatea de Stat din Moldova. La eveniment au participat studenții-doctoranzi, colaboratorii Secției doctorat, reprezentanți ai școlilor doctorale, precum și conducători de doctorat. În cadrul evenimentului, doamna prorector pentru activitate didactică Otilia Dandara, dr. hab., prof. univ., a adresat un mesaj de salut și de felicitare pentru studenții-doctoranzi, urându-le un parcurs academic încununat cu succese și realizări în cercetările doctorale. Sesiunea de informare a fost deschisă de dl. Constantin Marin, dr. hab., prof. univ., Președintele Consiliului Științific, care a oferit studenților-doctoranzi detalii despre calendarul academic, modalitățile de desfășurare a orelor, planuri de învățământ, drepturile și responsabilitățile doctoranzilor etc. Studenții doctoranzi au adresat numeroase întrebări despre modul de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat. În anul academic 2020-2021 în cadrul celor 11 Școli doctorale ale Universității de Stat din Moldova și 8 din cadrul Consorțiilor Naționale au fost înmatriculați 117...
Read More
USM, față-n față cu democrația: alegerile rectorului

USM, față-n față cu democrația: alegerile rectorului

Alegerile rectorului constituie o perioadă importantă în viața unei instituții de învățământ superior, fiind totodată un test de maturitate, dar și o oportunitate pentru candidații la această funcție de a-și exprima opiniile cu privire la dezvoltarea ulterioară a universității. Sperăm ca învingătorul să țină cont de toate punctele de vedere și să folosească cele mai bune sugestii pentru prosperarea instituției și a colectivului acesteia. Ne dorim cu toții ca procesul preelectoral să poată fi urmărit îndeaproape de întreaga comunitate universitară ca să-i putem cunoaște bine pe toți acei care candidează la postul de rector. În acest sens, Serviciul Imagine și Relații Publice (SIRP) a lansat 8 întrebări pentru candidații la postul de rector al USM. Dezbaterile electorale (fie și doar online, în condițiile pandemiei) sunt nu numai un exemplu de curaj, verticalitate, democrație, ci au menirea să descopere și Omul din spatele unui Rector. Aceste întrebări au rolul de a identifica nu doar viziunile, strategiile și opiniile viitorului rector al USM, dar...
Read More
Conferința științifică studențească „Chimia ecologică și a mediului”, ediția a XVIII-a, consacrată Zilei Internaționale a Studenților

Conferința științifică studențească „Chimia ecologică și a mediului”, ediția a XVIII-a, consacrată Zilei Internaționale a Studenților

Departamentul Chimie Industrială și Ecologică și Laboratorul de cercetări științifice „Chimie ecologică și tehnologii chimice moderne” din cadrul Facultății de Chimie si Tehnologie Chimică au organizat în format on-line Conferința știintifică studențească „Chimia ecologică și a mediului”, ediția a XVIII-a, consacrată Zilei Internaționale a Studenților. Participanții la conferință au fost salutați de dl academician Gh. Duca, dr. hab., prof. univ., fondatorul Școlii Științifice de Chimie Ecologică, care a mentionat importanța acestui for știintific pentru studenți și i-a încurajat pe tineri sa participe activ la cercetările în domeniul chimiei ecologice, tehnologiilor non-poluante și a protecției mediului ambiant. Domeniile de cercetare care au fost discutate au cuprins procesele chimice în ecosistemele acvatice şi protecţia apelor naturale; probleme de tratare a apelor naturale, reziduale şi a deşeurilor solide; starea mediului înconjurător şi sănătatea populaţiei; informarea şi educaţia ecologică; probleme de sinteză a unor medicamente cu indici farmacologici înalţi şi toxicitate scăzută; aspecte ambientale ale tehnologiilor moderne; sinteza şi analiza fizico-chimică a compuşilor biologic activi şi...
Read More
Palatul Sporturilor al USM, de 22 de ani carte de vizită și atelier de formare a elitei țării

Palatul Sporturilor al USM, de 22 de ani carte de vizită și atelier de formare a elitei țării

Interviu cu dna Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică cu exercitarea atribuțiilor de rector, profesor universitar, doctor habilitat. Această săptămână a debutat la Universitatea de Stat din Moldova cu mai multe evenimente frumoase, printre care ședința dedicată celei de-a 22-a aniversări a inaugurării Palatului Sporturilor al USM. Deschiderea festivă a edificiului a avut loc la 17 noiembrie 1998, acesta devenind parte integrantă, de bază a USM-ului. Prezentă la eveniment, dna Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică cu exercitarea atribuțiilor de rector, profesor universitar, doctor habilitat, s-a oferit să ne vorbească într-un interviu despre importanța acestei subdiviziuni-cheie a universității și, în special, despre obiectivele pe care le are aceasta în formarea elitei țării. V.P.: Palatul Sporturilor al USM se află de 22 de ani în poziția de start, reprezentând seva vitală pentru excelarea în viață și carieră atât pentru membrii comunității academice, cât și pentru comunitatea capitalei. Ce înseamnă Palatul Sporturilor pentru USM? O.D.: Consider că în cei 22 de ani de la înființare...
Read More
Gala Studenților USM, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Studenților

Gala Studenților USM, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Studenților

Luni, 16 noiembrie, în Sala Mare a Senatului USM s-a desfășurat Gala Studenților USM în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Studenților. În condițiile pandemiei evenimentul s-a petrecut și online. Toți cei interesați au putut fi prezenți ca să se bucure împreună de rezultatele frumoase obținute de cei mai buni dintre cei mai buni studenți ai USM-ului. Evenimentul a debutat cu un material video de Ziua Internațională a Studenților. Cuvântul de salut a fost rostit de prorectorul pentru activitate studențească, doctor habilitat, profesor universitar, dna Violeta Cojocaru, care a ținut să sublinieze că Ziua Internațională a Studenților este: „sărbătoarea studenților merituoși, curajoși, informați, ambițioși și progresivi, a acelora care sunt ambasadori veridici ai cunoașterii, ai dezvoltării și promovării învățământului superior”. Dumneaei a venit cu îndemnul către studenți: „nu ratați în continuare nicio șansă de a vă informa, de a vă dezvolta, de a afla mai multe”. Apoi dna Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică, cu exercitarea atribuțiilor de rector, profesor universitar, doctor...
Read More
Dragi studenţi!

Dragi studenţi!

Ziua Internaţională a Studenţilor este una dintre sărbătorile tinerilor studioşi, care ne oferă prilejul de a scoate în evidenţă rolul studentului pentru mediul universitar, posibilităţile de implicare în edificarea acestuia şi valoarea potenţialului cognitiv şi atitudinal al studenţilor. Faceţi parte din această mare familie a Universităţii de Stat din Moldova, prezenţa şi performanţa voastră contribuie la consolidarea performanţei universităţii noastre. O universitate bună înseamnă în mare parte, studenţi buni: motivaţi să înveţe, dornici să fie activi şi implicaţi în viața mediului academic, clar orientaţi spre o perspectivă prodigioasă a dezvoltării personale şi profesionale. Misiunea Universităţii de Stat din Moldova este orientată spre edificarea viitorului acestei ţări prin dezvoltarea potenţialului uman, din perspectiva formării sistemului de valori şi a activismului civic, a formării competenţelor profesionale şi a asigurării unei perspective de evoluţie a cercetării ştiinţifice. Să fii parte a unui mediu universitar, să fii student este, cred, unul din cele mai favorabile şi importante roluri sociale, pe care le exercită o persoană în contextul...
Read More