The Fulbright Visiting Scholar Program 2021-2022

The Fulbright Visiting Scholar Program 2021-2022

The Fulbright Visiting Scholar Program offers non-degree research grants for senior researchers, university lecturers, or experts in different fields who have a doctoral degree or equivalent professional experience. The program accepts candidates from the arts and humanities, social sciences, STEM and applied sciences. Grants are awarded for a period from three to nine months. It is not required, but in many cases, applicants are in contact with colleagues at U.S. institutions and have made preliminary plans for their own placements by securing a letter of invitation from the prospective host institution. To qualify for the Fulbright Visiting Scholar Program, an applicant must: have citizenship of the Republic of Moldova and permanent residence in the country (permanent residents of the Transnistrian region may be considered regardless of citizenship) be eligible for a U.S. J-1 visa. Program participants must return to and reside in Moldova for two years after completion of their programs. hold a doctoral degree or equivalent experience at the time of...
Read More

SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN DREPT

Școala Doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema Actul terorist în contextul dreptului penal. Candidat:  COJOCARU Violeta M. Conducătorul de doctorat:­­­­­­­­­­­  MANEA Vladislav, doctor în drept, conferențiar universitar. Specialitatea: 554.01 - Drept penal și execuţional penal. Data: 31 octombrie 2020 Ora: 14:00 Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 67, bloc. 2, aud. 119, Universitatea de Stat din Moldova. Comisia de doctorat: Președintele Comisiei:         BRÎNZA Serghei, doctor habilitat în drept, profesor universitar; Conducătorul de doctorat:   MANEA Vladislav, doctor în drept, conferențiar universitar; Referenți oficiali:                   STATI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar; CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar; BERLIBA Viorel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar; Secretarul Comisiei:             COPEȚCHI Stanislav, doctor în drept, conferențiar universitar. Teza de doctorat poate fi consultată la:   Biblioteca Universității de Stat din Moldova (bit.ly/36VdvLr); Biblioteca Națională a Republicii Moldova; Pagina web a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova (bit.ly/34QsbJ1); Pagina web a Agenției Naționale de Asigurare...
Read More

SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN DREPT

Școala Doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema: Răspunderea penală pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate. Candidat:  RENIȚĂ Gheorghe Conducătorul de doctorat:­­­­­­­­­­­  Vitalie STATI, doctor în drept, conferențiar universitar Specialitatea: 554.01 - Drept penal și execuţional penal. Data: 31 octombrie 2020 Ora: 10:00 Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, nr.67, bloc.2, aud.119, Universitatea de Stat din Moldova. Comisia de doctorat: Președintele Comisiei:           BRÎNZA Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar Conducătorul de doctorat:                 STATI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar Referenți oficiali:                    EȘANU Adriana, doctor în drept, conferențiar universitar CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar BERLIBA Viorel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar Secretarul Comisiei:              COPEȚCHI Stanislav, doctor în drept, conferențiar universitar Teza de doctorat poate fi consultată la:  Biblioteca Universității de Stat din Moldova (bit.ly/3nGzprN); Biblioteca Națională a Republicii Moldova; Pagina web a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova (bit.ly/30UHfEk); Pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității...
Read More
Parteneriat de lungă durată USM – CID NATO

Parteneriat de lungă durată USM – CID NATO

La 8 octombrie 2020, reprezentanții facultăților de Litere, Istorie și Filosofie, Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, prorectorul pentru activitatea studențească a Universității de Stat din Moldova, dr. hab., prof. univ. Violeta Cojocaru și directorul executiv al Centrului de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova (CID NATO), Elena Mârzac, s-au întrunit într-o ședință on-line. Scopul ședinței a fost de a discuta propunerile de colaborare în cadrul proiectelor existente, precum și de a realiza un brainstorming privind organizarea activităților și a proiectelor de viitor pe subiecte din domeniul securității, în diversele ei aspecte - umană, ecologică, cibernetică, informațională etc. În urma discuțiilor a fost luată decizia de a elabora un proiect comun al facultăților interesate ale Universității de Stat din Moldova cu CID NATO, în vederea organizării pe viitor a mai multor activități, ținând cont de specificul fiecărei subdiviziuni universitare aparte. Acestea urmează să se desfășoare în regim on-line sub diferite forme (mese rotunde, lecții publice, dezbateri etc.) cu participarea în calitate...
Read More
Seminarul Internaţional „Psihologia aplicată în contextul schimbărilor sociale”,  ediţia I-a

Seminarul Internaţional „Psihologia aplicată în contextul schimbărilor sociale”, ediţia I-a

Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii de Stat din Moldova, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Moldova), Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică (Moldova), Universitatea de Management Educaţional (UME, Kiev, Ucraina), Institutul de Psihologie Socială şi Politică (Kiev, Ucraina) şi Centrul de Transformări Sociale şi Personale (Ucraina), a organizat Seminarul Internaţional „Psihologia aplicată în contextul schimbărilor sociale”, ediţia I-a. Evenimentul, desfăşurat în baza acordului de parteneriat dintre USM şi UME (Ucraina), a avut loc la 25 septembrie 2020 în format on-line şi a întrunit peste 50 de participanţi din Moldova și Ucraina. În cadrul seminarului au fost prezentate comunicări ale cercetătorilor de la instituţiile participante, accentul fiind pus pe specificul asistenţei psihologice în mediul educaţional, social și organizaţional în ansamblu. Au fost discutate şi diverse perspective de colaborare ulterioară: organizarea de evenimente ştiinţifice, şcoli de vară pentru studenţi şi doctoranzi, proiecte de cercetare pe teme comune, programe de master, mobilităţi academice ş.a. Participanţii la seminar...
Read More
The annual Spring Academy of the Heidelberg Center for American Studies (HCA)

The annual Spring Academy of the Heidelberg Center for American Studies (HCA)

The Heidelberg Center for American Studies (HCA) of the Heidelberg University announces the annual Spring Academy, an interdisciplinary conference for Ph.D. students working on any subject relating to the United States in the following fields: domestic and foreign policy, economics, history, literature, religion, geography, law, musicology, as well as cultural studies. Useful information:  Ph.D. Conference on American Culture, Economics, Geography, History, Literature, Politics & Religion in Heidelberg, Germany Application Deadline: November 15, 2020 Selection: January 2020 Conference: March 22-26, 2020 Call for papers  Additional information and the application form are available at: www.hca-springacademy.de or on the homepage of the HCA www.hca.uni-heidelberg.de Poster ...
Read More
De Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului

De Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului

STIMAȚI PROFESORI! DRAGI COLEGI! Universitatea de Stat din Moldova are onoarea să vă adreseze felicitări cordiale și cele mai sincere și frumoase urări de sănătate, bine și prosperitate cu ocazia Zilei Mondiale a Educației și Zilei Profesorului! Sărbătoarea profesională, marcată în fiecare an la 5 octombrie, a fost instituită ca să atragă atenția asupra poziției reprezentanților acestei profesii în societate, a rolului cadrelor didactice în educația și dezvoltarea omenirii. Scopul acesteia este și de a mobiliza sprijinul oferit profesorilor pentru ca ei să poată răspunde în continuare nevoilor generațiilor viitoare. Timpurile noi dictează noi cerințe. Astăzi, de implementarea proiectelor educaționale moderne și avansate, dar, mai ales, de calitățile și aptitudinile profesorilor depind foarte mult dezvoltarea ulterioară a sistemului de învățământ, a domeniilor de interes social, economic și cultural ale țării noastre. Mult stimați profesori de la Universitatea de Stat din Moldova! Vă mulțumim pentru munca imensă pe care o depuneți și pentru că în aceste timpuri complicate, Dumneavoastră faceți față provocărilor, implementați metode noi...
Read More
Mesaj de felicitare cu prilejul celei de-a 74-a aniversări din ziua fondării USM

Mesaj de felicitare cu prilejul celei de-a 74-a aniversări din ziua fondării USM

Onorată Universitate!Distinşi colegi! Dragi tineri studioşi!  Cea de-a 74-a aniversare a Universităţii de Stat din Moldova din ziua fondării este un fericit prilej de a rosti  cu reciprocitate şi deosebită mândrie tradiţionalul: „LA MULŢI ANI, ALMA MATER!”          Parte a prestigioasei noastre instituţii de învăţământ rămân valoroasele cadre didactice, profesori şi conferenţiari universitar, doctori în ştiinţe, care, de-a lungul anilor, au pregătit specialişi de calificare în toate domeniile economiei naţionale, mulţi dintre absolvenţii USM devenind recunoscuţi pe întreg globul pământesc. Universitatea de Stat din Moldova, instituţie de învăţământ superior atractivă pentru sute şi mii de absolvenţi ai învăţământului liceal care au ales să-şi facă studiile aici, încorporează, în istoria sa, o pagină specială – tineretul studios– studenţi înmatriculaţi la cele 3 cicluri universitare care au demonstrat mereu capacităţi excepţionale în obţinerea studiilor de calitate în domeniul selectat şi devenind posesori ai titlului merituos:  studenţi performanţi. Aşadar, împreună suntem o continuă prelegere audiată, studiată reciproc, fapt ce ne face să ne simţim tot unitar,...
Read More
USM la ceas aniversar: model de excelență academică și de cercetare

USM la ceas aniversar: model de excelență academică și de cercetare

Astăzi, 1 octombrie 2020, Universitatea de Stat din Moldova împlinește 74 de ani de la fondare. Creată într-o perioadă dificilă pentru țara noastră, cu o bază materială și tehnică aproape absentă, universitatea și-a dezvoltat dinamic potențialul, iar dificultățile cu care s-a confruntat i-au dat doar mai multă forță și entuziasm. De-a lungul timpului, Universitatea de Stat din Moldova s-a transformat, a evoluat, a respectat standardele înalte de instruire de calitate, ajungând astăzi un centru științific și educațional modern care ocupă locul de frunte printre instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, cu toate calitățile sale inerente: o gamă largă de specialități, personal didactic înalt calificat, tehnologii educaționale moderne, metode inovatoare, un nivel ridicat al cercetărilor științifice, integrare în comunitatea educațională și științifică din țară și de peste hotare. Fără îndoială, renumele universității noastre s-a format datorită muncii altruiste și fructuoase a întregii comunități academice. Profesorii și oamenii de știință ai USM se disting prin loialitate față de tradiții, profesionalism înalt, abordare creativă...
Read More
Memoriul USM-istului sau despre ce trebuie să fie informat un adevărat student de la USM, aflați din Ghidul studentului

Memoriul USM-istului sau despre ce trebuie să fie informat un adevărat student de la USM, aflați din Ghidul studentului

Dragi studenți, vă invităm să accesați Ghidul studentului în care am adunat informațiile utile despre toate aspectele vieții unui student la USM. Accesându-l, ori de câte ori aveți nevoie, veți găsi răspunsurile la cele mai importante întrebări care apar pe parcursul studiilor universitare, inclusiv despre structura universității și a campusurilor studențești, organizarea studiilor, dar și sugestii despre oportunitățile oferite de USM (programe, burse, cămine etc.), precum și despre activitățile în timpul liber ș.a.m.d. Implicați-vă activ în procesul educațional și în viața universitară! Nu vă pierdeți în fața necunoscutului și eventualelor probleme, consultați mai des Ghidul pentru studenți, dar și profesorii, colegii și fiți mereu conectați la viața USM-ului! După cum vă veți putea convinge viața la USM este una interesantă și plină de vervă. Sperăm ca sfaturile din Ghidul nostru să vă fie de real ajutor, ca să vă ancorați cât mai repede în frumoasa familie USM-istă și să vă simțiți studenți cu adevărat! ...
Read More