Anunturi

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea concursului cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei.

Postat 11/10/2018

http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-cercet%C4%83torilor-%C8%99tiin%C8%9Bifici-%C3%AEn-calitate-de-membri-ai-sec%C8%9Biilor-de-%C8%99tiin%C8%9Be-ale http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=8652&new_language=0 http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=8654&new_language=0   Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa.   Titlul funcției: membru secției de științe al Academiei de Științe a Moldovei Alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei se efectuează prin concurs, organizat de […]

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea Concursului proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

Postat 11/10/2018

Sursa: http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-organizarea-manifest%C4%83rilor-%C8%99tiin%C8%9Bifice-interna%C5%A3ionale-finan%C8%9Bate   Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa.   Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea  manifestărilor științifice internaționale. Obiectivele concursului: 1) Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale; 2) Schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării; 3) Stimularea inovării şi […]

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea Concursului proiectelor pentru Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2019

Postat 11/10/2018

http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-%E2%80%9Deditarea-monografiilor-%C8%99tiin%C8%9Bifice-lucr%C4%83ri-de-valoare%E2%80%9D-pentru   Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa.   Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului:  Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare,  inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice. 2) Dezvoltarea ştiinţei […]

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță demararea Concursului proiectelor pentru Tinerii cercetători, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

Postat 11/10/2018

Sursa:  http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-pentru-tinerii-cercet%C4%83tori-finan%C8%9Bate-de-la-bugetul-de-stat-pentru-anul Pentru informaţii suplimentare în cadrul USM: bir. 115, bloc 4, tel. 022245472, 067560419, 069314410, Creţu Raisa. Scopul și obiectivele concursului.  Scopul concursului:  Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice în rândurile tinerilor cercetători . 2) Obţinerea de noi […]

Concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultății de Științe Economice a USM

Postat 8/10/2018

Universitatea de Stat din Moldova anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultății  de Științe Economice. Candidații pot depune dosarele la Secția Resurse umane (biroul 125, bl. central) în termen de două săptămâni de la anunțarea concursului ( 8 octombrie 2018). Comisia de concurs

CONCURSUL PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE POSTDOCTORAT FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL ACADEMIC 2018-2019

Postat 5/10/2018

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a lansat Concursul proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019.  Depunerea propunerilor de proiecte se va desfășura în perioada 1-21 octombrie 2018. Finanțarea de la bugetul de stat constituie suma planificată la USM pentru anii 2018-2019, conform Planului de […]

A demarat concursul pentru bursele de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) pentru anul academic 2019

Postat 2/10/2018

Tinerii cercetători din Republica Moldova pot beneficia în anul de studii 2019 de burse de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) în conformitate cu Regulamentul FMS „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme” http://www.federationofscientists.org/WfsScholar02.asp) (Anexa 1) şi criteriile acestuia (Anexa 2). Bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de activitate ale FMS -http://www.federationofscientists.org/PlanetaryEmergencies/WfsPlntEmerg.asp: a.       Apa […]

De azi la USM a început depunerea dosarelor pentru studiile de doctorat în anul universitar 2018/2019

Postat 1/10/2018

ÎNSCRIEREA candidaților la doctorat se va desfășura la Biroul Studii Doctorale în perioada 1 – 12 octombrie 2018 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 067560416 sau pe www.usm.md. ADMITEREA la studiile superioare de doctorat la USM se desfășoară la 11 Școli Doctorale autorizate în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la […]

Premiul municipal pentrutineret în domeniile ştiinţei, tehnicii, literaturii, artelor,activism civic, ediţia 2018

Postat 27/09/2018

Direcţiageneralăeducaţie, tineretşi sport a Consiliului municipal ChişinăuanunţăconcursulpentruPremiul municipal pentrutineretîndomeniileştiinţei, tehnicii, literaturii, artelor, activism civic, ediţia 2018. La concurs pot participatineri cu vârstacuprinsăîntre 18-35 aniinclusiv, precumşicolective de autori (nu maimult de 5 persoane) cu capacităţi native, spiriteinovatoareşiperformanţedeosebite. Dreptul de a înaintalucrărişicandidaţipentruparticipare la concurs se oferăorganelor de conducere ale Academiei deŞtiinţe a Moldovei, instituţiilor de învăţământ superior, […]

BURSE DE EXCELENȚĂ PENTRU STUDENȚII-DOCTORANZI, EDIȚIA 2018

Postat 26/09/2018

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a anunțat concursul pentru Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi cu frecvență la zi. Dosarele de participare vor fi prezentate până pe 8 octombrie 2018 la Consiliul Științific al USM (birou 128/bloc 4). Ele vor cuprinde: fișa de evidență; extrasul din fișa academică privind realizarea programului […]

Noutati


Sesiunea de Informare cu privire la oportunitățile Programului UE Erasmus+

Postat 11/10/2018
DSC_0019 (5)

Reprezentanții Departamentului Relații Internaționale al Universității de Stat din Moldova, au desfășurat miercuri, 10 octombrie 2018, în sala 222 bl.4, Sesiunea de Diseminare cu privire la oportunitățile Programului Erasmus+ pentru studenții și cadrele didactice ale USM. Studenții și responsabilii de mobilitățile academice din cadrul facultăților, prezenți la ședință, s-au informat în vederea: ofertelor de burse […]

Conferința internațională științifico-practică „Dezvoltări recente în dreptul obligațiilor”

Postat 9/10/2018

La data de 4-5 octombrie 2018, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a fost gazda Conferinței internaționale științifico-practice ,,Dezvoltări recente în dreptul obligațiilor”. La eveniment au fost prezenți doctrinari și practicieni din mai multe state. Printre invitați s-au numărat: Christian von Bar (Germania), coeditor al DCFR,  profesorul Roman Bevzenko (Rusia), profesorul, Natalia […]

Reprezentanţii Universităţii de Stat din Moldova – printre câştigătorii Târgului Internațional al Invențiilor din Turcia

Postat 5/10/2018
43439964_2150257274993226_8682695083750850560_n

În perioada 27-29 septembrie, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat la cea de-a treia ediție a Târgului Internațional al Invențiilor ISIF’18, care s-a desfășurat la Istanbul, Turcia. Evenimentul a fost organizat de către Institutul de brevete din Turcia, sub patronajul Oficiului Turc de Proprietate Intelectuală și a Federației Internaționale a Asociațiilor de […]

Participare în cadrul Școalii de vară ,,Ștefan Nestor Craiovescu”

Postat 4/10/2018
SONY DSC

În perioada 24-28 septembrie 2018, la Universitatea din Craiova, România, s-a desfășurat Școala de vară ,,Ștefan Nestor Craiovescu”. La invitația Facultății de Drept a Universității din Craiova, facultatea noastră a fost reprezentată de studenții care au participat la ediția curentă a Hexagonului Facultăților de drept, și anume studenții anului IV – Mihalaș Ion și Galan […]

ADUNAREA GENERALĂ A STUDENŢILOR ANULUI I

Postat 1/10/2018
DSC_0020

La 1 septembrie 2018 Facultatea de Drept a organizat Adunarea  Genarală a studenților anului I proaspăt încadraţi în procesul universitar de studii. Adunarea a fost moderată de prodecanul facultății Doamna Mariana GRAMA, doctor în drept, conferențiar universitar. Evenimentul a debutat cu prezentarea membrilor Corpului managerial al facultăţii. Cu felicitări și cuvinte de bun augur a […]

Prelegeri de informare

Postat 1/10/2018
3

La 3 septembrie 2018 pentru prima oară în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova au avut loc prelegeri de informare cu privire la procesul de învăţământ universitar în Universitate de Stat din Moldova. Prelegerile de informare au fost prezentate de  prodecanii Facultății: Dna Mariana Grama, doctor în drept, conferențiar universitar; Dna […]

Ziua ușilor deschise la Biblioteca Publică de Drept

Postat 1/10/2018
pic

La 19 septembrie Biblioteca Publica de Drept și-a deschis larg ușile pentru toți doritorii de a face cunoștință cu activitatea bibliotecii, colecția de carte și reviste, Bazele de date juridice și serviciile moderne, inovaționale, oferite utilizatorilor. Vizitatorii au apreciat accesul liber la rafturi cu carte juridică în limbile română, engleză, franceză, rusă, care are avantajul […]

CÎȘTIGĂTORII EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019

Postat 1/10/2018
3

CÎȘTIGĂTORII EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019 Întreprinderea cu Capital Străin de Microfinanțare „EASY CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată anunță despre acordarea Bursei de Merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP beneficiarilor – Studenților Facultății de Drept USM. În parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Întreprinderea cu Capital Străin de Microfinanțare „EASY CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată a instituit pentru anul […]

Vizita delegației Universității din București la USM

Postat 29/09/2018
8

Universitatea de Stat din Moldova a găzduit în ziua de 24 septembrie 2018 vizita delegaţiei Universităţii Bucureşti (România) condusă de prof. univ., dr., membru corespondent al Academiei Române Mircea Dumitru (rectorul Universităţii Bucureşti) din care făceau parte Sorin Costreie, conf. univ. dr., prorector Relaţii Internaţionale şi Relaţia cu Studenţii, Romulus Brâncoveanu, prof. univ. dr., decanul […]

Conferința științifică Ion Druță (90 de ani de la naștere) .

Postat 27/09/2018
received_345204422883644

La data de 14 septembrie 2018, în cadrul facultății de Litere s-a desfășurat conferința științifică Ion Druță(90 de ani de la naștere). Scopul conferinței a fost accentuarea meritului incontestabil al scriitorului de a promova valorile etice și religioase în operele sale. Profesorii au avut comunicări interesante, care au pus în evidență domenii importate ale creației […]