Mediul academic de la USM, dar și cadrele didactice din întreaga lume s-au văzut nevoite să fie antrenate în procesul de trecere totală a activității educaționale on-line, acesta fiind un imperativ pe timp de pandemie. În prezent, are loc regândirea și reorientarea sistemului de învățământ nu doar în țara noastră, ci la nivel global.

Pentru cadrele didactice de la USM opțiunea de a realiza lecțiile on-line în totalitate a constituit o oportunitate în vederea explorării tehnologiilor noi și o provocare de a schimba metodele de predare, evaluare etc. Pe parcurs, profesorii au descoperit avantajele, dar și dezavantajele învățământului la distanță, acomodându-se și ajutându-și discipolii să se adapteze la noile condiții de studiu. Urmând directivele MECC, Universitatea de Stat din Moldova a decis diversificarea formelor de evaluare curentă și finală, optând pentru susținerea on-line a tezelor de licență și de master. Comunitatea academică a USM este conștientă că va trebui să se accepte necesitatea e-learningului, reducând la maxim dezavantajele acestuia, să se lucreze asupra metodelor de predare, testare, mai ales că precedente există: baze cu tehnologii, platforme, programe special elaborate pentru ușurarea expunerii și prezentării cursurilor, alcătuirii testelor, dar și pentru desfășurarea nemijlocită a examenelor on-line cu supravegherea corespunzătoare. Sunt necesare răbdarea, curajul în dobândirea și implementarea noilor imperative, împărtășirea experiențelor, inclusiv cu studenții. Bineînțeles, există și multe probleme începând de la dotarea cu tehnică a cadrelor didactice și a studenților, a instruirii lor, obstacole care vor fi depășite treptat.

Profesorii de la USM menționează o serie de avantaje ale învățământului on-line: relația mai apropiată dintre student-profesor, posibilitatea de a lua legătura mai des decât ar fi fost posibil în stilul clasic, când exista doar o singură prelegere pe săptămână. Un alt punct forte îl reprezintă prezența maximă la cursuri, pragul fiind mereu de circa 95%. O altă perspectivă: avantajul numărului de note pe care le-au obținut pe parcursul acestor două luni, ele fiind triplate de cele mai multe ori, studenții fiind motivați să realizeze toate sarcinile de la fiecare curs, pentru a putea fi prezenți la următorul și a nu pierde șirul logic al disciplinei. În cele ce urmează, prezentăm părerile studenților USM-ști care au fost implicați direct în procesul on-line de studii și au dorit să își exprime părerea.

Ștefan Bucșan, anul I, specialitatea Psihologie:„În această situație excepțională, necesitatea examenelor este mai puțin importantă, deoarece calitatea o face studentul… El învață pentru a se forma ca specialist, ca mai apoi să-și aplice cunoștințele în practică”.

Victoria Chicu, anul III, specialitatea Psihologie: „…Am învățat să fiu mai mult pe cont propriu, să-mi analizez, să-mi identific și să-mi corectez greșelile făcute atât la elaborarea tezei de licență, cât și la îndeplinirea sarcinilor din timpul practicii de specialitate. Carantina mi-a oferit posibilitatea de a fi mai mult cu mine însămi, de a-mi analiza potențialul și de a afla răspunsul la întrebarea, dacă îmi doresc într-adevăr să profesez psihologia…”.

Dorina Mogâldea, anul I, programul de master Psihologia judiciară, spune că: „Studiile on-line efectuate în perioada stării de urgență generată de COVID-19 au fost o alternativă eficientă pentru continuarea şi însuşirea programului academic. Au fost posibile activităţile de grup împreună cu profesorii şi colegii. Orele on-line sunt binevenite, în special, pentru studenții care nu au posibilitate să se prezinte zilnic la prelegeri (deplasări, angajare în câmpul muncii, motive familiale etc.). Pentru cei care preferă studierea de sine stătătoare, ghidată de profesor, ar fi utilă realizarea programelor academice într-o proporţie de 80/20 sau 70/30, cu prevalarea numărului de ore în sălile de curs în cadrul instituţiilor de învăţământ”.

Ana Zaharcenco, anul I, programul de master Psihologiajudiciară: „O experienţă unică pentru mine personal şi una pozitivă. Desigur este foarte important contactul şi interacţiunea student-profesor, orele în sala de curs, dar este o oportunitate favorabilă pentru studenții care îşi desfăşoară activitatea profesională, iar prezența la cursuri deseori este una problematică. Pentru mine personal, prezenţa la ore în varianta on-line a fost de 100% şi, din câte am observat, la fel şi pentru colegi. Materialul prezentat de profesori a fost amplu şi comunicarea a fost una foarte productivă. Au fost desfăşurate cu succes şi seminarele, lucrul individual sau sarcinile trasate au fost prezentate şi plasate pe platforma on-line, accesibile întregii grupe, totodată însă numărul sarcinilor propuse de profesori a fost un pic mai mare, dar şi perioada de analiză şi perfectare a lucrărilor a fost suficientă pentru realizarea acestora”.

Este de menționat faptul că profesorii de la Universitatea de Stat din Moldova s-au autodepăşit în această perioadă dificilă de pandemie și au reuşit să identifice cele mai eficiente metode pentru ca procesul de învăţământ să nu aibă de suferit. Întreaga comunitate academică a USM continuă să se mobilizeze într-un efort consolidat pentru a face față imperativelor timpului, dezvoltând și implementând la maxim toate metodele de eficientizare a învățămantului, inclusiv e-learningul. Cadrele didactice ale USM au acceptat provocările, învațând din mers, ținând pasul cu tehnologiile, confirmând astfel, o dată în plus, că Universitatea de Stat din Moldova este cea mai bună instituție de învățământ superior din țară. Timpul ne va arăta imperativele necesare privitoare la proporțiile și modalitățile de îmbinare a învățământului clasic cu cel on-line.

Ana Tarnovschi, dr., lector universitar

Dorina Vasilache, lector universitar

Departamentul Psihologie,

Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației,

Sociologie și Asistență Socială a USM