În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, Friedrich Schiller University Jena, Germania, oferă, pentru semestrul I (de toamnă) al anului academic 2020-2021, trei (3) mobilități academice pentru studenții USM.

Detaliile despre această ofertă, inclusiv domeniile eligibile pot fi consultate aici.

Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 20 iunie 2020.

Atenție la procedura de depunere a dosarului:

  1. Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF.
  2. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică application@outlook.com(adresă predestinată doar depunerii DS).
  3. În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă).

Departament pentru Relații Internaționale, USM