Universitatea de Stat din Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 60, declanșează procedura de alegere a doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (în continuare – CDSI) al USM din rândul cadrelor didactice titulare.

 1. Poate fi înaintat pentru a fi ales în calitate de membru al CDSI cadrul didactic care:
 2. a) deţine titlu ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic şi are o experienţă de cel puţin 5 ani în calitate de titular al USM;
 3. b) nu deţine funcţii de conducere şi nu este membru al Senatului USM.
 4. Candidaţii înaintaţi de către consiliile facultăţilor pentru accederea la calitatea de membru al CDSI vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:
 • recomandarea consiliului facultăţii;
 • curriculum vitae al candidatului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
 • documente doveditoare privind experienţa în învăţământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională şi ştiinţifică a candidatului;
 • declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale.
 1. Candidaţii înaintaţi de către consiliile facultăţilor pentru accederea la calitatea de membru al CDSI, depun actele în termenul de 3 (trei) zile calendaristice (26.05.2020-28.05.2020), din momentul publicării anunţului respectiv pe pagina web a USM.

Data publicării anunţului pe pagina web a USM este 25 mai 2020.

Data-limită de depunere a dosarului este 28 mai 2020, ora 15.00.

 1. Dosarul se depune personal de către candidat în format letric (imprimat pe suport fizic de hârtie) în biroul 107, blocul central al USM, în perioada 26-28 mai 2020, inclusiv, între orele 09.00–15.00.
 2. Data desfăşurării alegerilor este 10 iunie 2020.
 3. Datele de contact ale persoanelor responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Roman Dumitru, doctor, conf.univ., 069246550, roman1dumitru@gmail.com

Toacă Mariana, doctor, conf.univ., 069237378, marianatoaca@gmail.com

Senatul Universității de Stat din Moldova