Pe data de 04 iunie 2020, ora 15:00, în sala 305, blocul central al USM (str. A Mateevici, 60) va avea loc şedinţa online a Seminarului Ştiinţific de Profil 522.01. Finanțe

în cadrul căreia

dna Eugenia GHEORGHIȚĂ

 va prezenta spre examinare teza de doctor în economie cu titlul:

 „Mecanisme de eficientizare a managementului finanțelor publice locale în Republica Moldova

Conducător ştiinţific – dna Mariana DOGA-MÎRZAC, conferențiar universitar, doctor habilitat în economie.

Persoanele, care doresc să participe la ședința de examinare online a tezei de doctor, se pot adresa, prealabil, pentru a primi acceptul de participare. eugenia202@yahoo.com

Examinarea online tezei poate fi urmărită la web adresa: www.youtube.com/watch