În condițiile pandemice actuale,  promovarea știrilor false la subiectul expus reprezintă o reală provocare pentru securitatea informațională. Asftfel, la 20 mai 2020, a fost organizată în format on-line masa-rotundă “COMBATEREA ȘTIRILOR FALSE ÎN CONDIȚIILE PROVOCĂRILOR DE SECURITATE – COVID 19”.

Masa-rotundă a fost organizată sub egida Institutului Național de Informații și Securitate ”Bogdan, Întemeietorul Moldovei”, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a USM, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, Asociația Promo-LEX.

Scopul evenimentului a fost lansarea unei platforme unice de dezbateri între mediul științific, guvernamental și societatea civilă, privind măsurile necesare aplicabile combaterii știrilor false în contextul situației pandemice actuale.

La eveniment au participat 15 experți/raportori și circa 13 parcipanți la discuții din șase țări (Republica Moldova, România, Olanda, Polonia, Georgia, Armenia) printre care membrii comunității academice și științifice de la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (9 participanți) și Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării (2 participanți) ale Universității de Stat din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România, Universitatea Caucaziană din Georgia.

De asemenea, au fost prezenți experți și reprezentanți ai societății civile, precum Asociația Promo Lex, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, Centrul Pro Marshall din Republica Moldova, Asociația Presei Independente, Fundația „Civitas and Publica” Franța/Olanda, „Dialogue of opportunities”, Polonia, Centrul educațional și cultural “Future Bridges”, Armenia, CENS, NAS, Armenia, precum și organizatorii evenimentului Institutul Național de Informații și Securitate și reprezentantul Serviciului de Informații și Securitate.

Experții și-au propus drept obiective principale analiza situației cu privire la măsurile întreprinse pentru combaterea știrilor false despre evoluţia COVID-19 şi măsurile de protecţie şi prevenire a pandemiei; împărtășirea experienței altor state, în special, România, Franța, Olanda, Polonia, Georgia și Armenia în combaterea știrilor false, identificarea posibilităților de asigurare a unei înțelegeri comune a mediului guvernamental de securitate, științific și societatea civilă privind realizarea eficientă a măsurilor de combatere a știrilor false și elaborarea de recomandări pentru actorii implicați în procesul de combatere a știrilor false, ținând cont de formele și metodele de activitate a acestora.

Subiectele principale puse în discuție au ținut să răspundă la următoarele întrebări: care este pericolul știrilor false?, care sunt criteriile de identificare a știrilor false? ce măsuri necesită a fi întreprinse pentru combaterea știrilor false?, care este impactul știrilor false asupra procesului educațional?, ce reprezintă riscurile de securitare la adresa sănătății publice în contextul pandemiei COVID-19? etc.