PROGRAM DE SCHIMB ACADEMIC CU UNIVERSITATEA DIN GENEVA, ELVEŢIA

Postat 3/02/2015 in categoria Noutati

Sunt eligibile persoanele înscrise la studii de master sau doctorat la Universitatea de Stat din Moldova. Bursa poate fi acordata unei persoane pe un an academic sau la doua persoane, pe câte un semestru.

Candidaţii care doresc să solicite bursă vor completa un dosar, după cum e indicat în foaia de prezentare a UniGe (anexă). De asemenea, ei trebuie să se înscrie online, la adresa indicată în foaia de prezentare.

Daca un document va fi lipsă în dosar, candidatul va fi respins din start.

O condiţie absolut necesară este cunoaşterea limbii franceze (nivelul B2 – CECR), pentru a putea urma cursuri în această limbă.

Dosarele se vor depune la secretariatul Rectoratului USM.
Data limită de depunere a dosarelor – 25 martie 2015.

Pentru a fi expediat, fiecare dosar va trebui să conţină scrisoarea de însoţire, semnată de Rectorul USM.

Rectorul USM, la dorinţă, se poate implica în proces, pentru a analiza actele din dosare.  Din toate dosarele depuse, se  vor alege 3 (cele mai bune). Dosarele cu scrisoarea de însoţire anexată se vor expedia, în formă electronică (pdf), în mod centralizat, la Geneva, pentru concurs. Universitatea din Geneva va anunţa numele câştigătorului sau câştigătorilor îndată ce comisia de acolo se va întruni pentru a analiza dosarele.

Important: Universitatea din Geneva încurajează, în temei, candidaţii care au stabilit deja un contact prealabil cu o catedra de profil sau un specialist de profil din UniGe. Daca aţi stabilit deja astfel de contacte, vă rugăm să le atestaţi printr-o scrisoare de la subdiviziunea – gazdă respectivă sau de la profesorul respectiv, precum că aceasta /acesta vor colabora cu dumneavoastră pe toată durata eventualului stagiu genevez.

Important: Pentru certificarea nivelului B2 de cunoaştere a limbii franceze, sunt valabile diplomele de DALF, emise de Ministerul Educaţiei al Republicii Franceze, prin intermediul Alianţelor Franceze, la toate profilurile: DALF – B2- Ştiinţe Umane; DALF- B2- Ştiinţe (Sciences)- cu referire la ştiinţele exacte şi naturale.  Studenţii de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, cu specializările: limbă şi literatură franceză (limba 1 sau limba 2), traducere şi interpretare ( cu limba franceză – limba 1 sau limba 2), precum şi studenţii de la filiera francofonă a Facultăţii de Drept, pot anexa la dosare o confirmare de la catedra de profil, care atesta cunoaşterea limbii franceze la nivelul B2 – CECR.

Candidaţii de la celelalte Facultăţi, care nu au susţinut testele de DALF specializat, organizate de Alianţa Franceză din Moldova, vor anexa la dosar o scrisoare semnată de un profesor de franceza, care ar confirma că aceştia au atins, la momentul depunerii dosarului, nivelul B2 de cunoaştere a limbii franceze, la toate cele 4 componente ale CECR. La fel, aceşti candidaţi pot fi invitaţi la un interviu, pentru a li se testa nivelul de franceza.

Information Sheet 2015-2016

Vă dorim succese!

Pentru informaţii suplimentare:

Oxana Căpăţînă, responsabilă de programul de schimb academic UniGe-USM

oxanacapatina@yahoo.fr