COMISIA ELECTORALĂ UNIVERSITĂRĂ

Anunț

privind eligibilitatea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM

În urma examinării dosarelor depuse de către candidații înaintați de consiliile facultăților USM pentru alegerea a doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională din rândul cadrelor didactice titulare ale USM, Comisia Electorală Universitară, în conformitate cu prevederile Codului Educației, anunță drept eligibili următorii candidați:

  1. Ciobu Victor, conferenţiar universitar, doctor în științe fizice. Facultatea de Fizică și Inginerie;
  2. Dolghi Cristina, conferențiar universitar, doctor în economie. Facultatea de Ştiinţe Economice.
  3. Vidaicu Mihaela, conferenţiar universitar, doctor în drept. Facultatea de Drept.

Președintele CEU                                                                                    Dumitru Roman

Secretarul CEU                                                                                        Mariana Toacă

28.05.2020