Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe chimice „Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă

 Candidat: Sîrbu Angela

Conducător ştiinţific: Revenco Mihail, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar

Consultant ştiinţific: Arion Vladimir, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 141.01-04 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă.

Specialitatea: 141.01 – Chimie anorganică

Data: 11 iunie 2020

Ora: 1400

Local: Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău, str. A. Mateevici 60, blocul 4, bir. 222.

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la biblioteca Universității de Stat din Moldova și la pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Adresa la care poale fi urmărită susţinerea publică: https://us02web.zoom.us/j/85976553155?pwd=TzJVbXdSS0xqSTZpeHJiYTJwWm5MZz09

ID: 859 7655 3155

Parola: Ligand