USM: Programe de master cu diplome comune pentru studenții Facultății de Științe Economice

Programele cu diplome comune, pe care le propune astăzi Universitatea de Stat din Moldova (USM), sunt o șansă excelentă pentru studenți de a obține nu numai experiență internațională, dar și de a deveni deținători a două diplome în perioada de studiu în cadrul unui program de licență sau de master.

De mai mulți ani USM colaborează și dezvoltă parteneriate cu universități de top din lume. Cu multe dintre ele au fost semnate acorduri privind dezvoltarea programelor de studii superioare comune. Astfel, oferta educațională a USM conține programe de master comune care vizează extinderea oportunităților și valorificarea competențelor dobândite de către studenți, prin promovarea simultană la două instituții de învățământ superior acreditate.

Diplome comune, programul de master „Management şi marketing hotelier şi turism”

Unul din rezultatele proiectului „LMPH Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie”este crearea unui program comun de master „Management și marketing hotelier și turism” în cadrul Facultății de Științe Economice. O finalitate valoroasă a proiectului este acordul de colaborare în vederea înființării unui program comun de studii universitare de master la specialitatea „Management şi marketing hotelier şi turism”, semnat pe 07 februarie 2017, între Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea din Girona(UdG), Spania. Pentru a obține diplomele celor două universități, masteranzii trebuie să studieze un semestru în cadrul UdG, la Facultatea de Turism și să elaboreze o cercetare complexă, ghidată de 2 tutori-profesori, unul de la USM și unul de la UdG.

Pentru susținerea publică a tezei în limba engleză, se organizează o conferință video, iar rezultatele cercetării sunt evaluate de două comisii de susținere a tezelor de master: comisia Facultății de Științe Economice a USM și comisia Facultății de Turism de la UdG. Prin urmare, în baza prevederilor acordului de colaborare sus-menționat, studenții care realizează integral obiectivele curriculare, o mobilitate cu durata de un semestru la Universitatea din Girona și susțin teza de master, evaluată de ambele comisii, obțin diplome comune de master, recunoscute reciproc de către instituțiile de învățământ superior din cele două țări.

Practica studiilor universitare de masterat cu acordarea diplomelor comune este o experiență frumoasă a Facultății de Științe Economice a USM, care a oferit doi ani consecutiv o pregătire excelentă studenților la master, în cadrul programului „Management şi marketing hotelier şi turism”.

Diplome comune, programul de master „Audit și expertiză financiară”

Totodată, acordul interinstituțional de masterat, cu diplomă dublă Nr.01/12 din 13.07.2017, semnat de Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a permis crearea programului de master comun la specialitatea „Audit și expertiză financiară”. Protocolul de colaborare, semnat la 25 martie 2008, precum și acordul de constituire a Consorțiului Universităților din Republica Moldova, România și Ucraina (CUMRU), încheiat la 1 aprilie 2011, a extins oportunitățile și beneficiile studierii concomitente la două universități partenere și valorificării performanțelor profesionale. Astfel, la finalizarea studiilor, studenții obțin titlul de master în științe economice la programul de master „Audit și expertiză financiară” din cadrul Universității de Stat din Moldova (responsabil de program: Departamentul Contabilitate și Informatică Economică a Facultății de Științe Economice) și la programul „Audit și guvernanță corporativă” al Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, România. Diploma comună și titlul studiilor de master sunt recunoscute reciproc de către instituțiile celor două țări semnatare ale acordului.

Concluzii

Oportunitatea oferită de acordul care reglementează programul de formare integrată cu diplome comune între Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea din Girona (UdG), dar și dintre Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru studenții Facultății de Științe Economice conduce la obținerea de către studenții înscriși în program a celor două diplome recunoscute pe plan internațional de către țările partenere.

Pe parcursul ultimilor ani de activitate relațiile interinstituționale ale USM s-au dezvoltat și consolidat. Creșterea vizibilității și consolidarea poziției USM în comunitatea internațională reprezintă un obiectiv major al procesului de internaționalizare a instituției. Un rol esențial îl are promovarea cooperării cu universități de prestigiu și a proiectelor de cercetare comune, prin implicarea nemijlocită a Departamentului de Relații Internaționale. USM are semnate acorduri bilaterale cu universități europene în cadrul programului Erasmus+, totodată sunt în derulare diferite alte tipuri de acorduri încheiate cu instituții de învățământ superior de top din alte țări. Prin semnarea acordurilor de dublă diplomă, USM și universitățile internaționale încurajează mobilitatea studenților, lărgirea orizontului, sporirea competitivității acestora pe piața muncii.

Prima promoție de absolvenți ai programului de master comun al USM și al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Anul 2019.