Pe data de 10 iunie 2020, la ora 11.00, în sala 311, blocul III de studii al USM (str. M. Kogălniceanu, nr. 65), va avea loc ședința online a Seminarului Științific de Profil 621. Ştiinţe ale limbajului,  în cadrul căreia

Ina SÎTNIC

va prezenta teza de doctor în științe filologice cu titlul „Strategii de formare a competențelor de traducere orală din limba engleză în limba română pe parcursul universitar”,

Conducător științific – Ludmila ZBANȚ, doctor habilitat în filologie, professor universitar.

Persoanele care doresc să participe la ședința online de examinare a tezei de doctor pot solicita, în prealabil, permisiunea de participare la adresa de e-mail inasitnic@gmail.com.