Se anunță susținerea tezei de doctor în istorie „Moneda și circulația monetară în Principatul Moldovei (1711-1859)”

Candidat: Elena Arcuș-Jantovan 

Conducători ştiinţifici: Sergiu Matveev, doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova; Georges Depeyrot, doctor habilitat în istorie, École Normale Supérieure, Paris, Franța.

Consiliul ştiinţific specializat: D 30-613.01 din cadrul USM

Tema tezei: Moneda și circulația monetară în Principatul Moldovei (1711-1859).

Specialitatea: 613.01 – Arheologie

Data: 21.07.2020

Ora: 11:00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici, nr. 60, Bl. Central, et. 5, sala 535.

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova și pe pagina web a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (www.cnaa.md).

Link-ul către ședință (platforma Zoom): https://us02web.zoom.us/u/kcoluhlt95

Meeting ID: 487 340 2467