Anunţ privind candidatul la postul de decan al facultăţii Biologie şi Pedologie

Postat 10/03/2016 in categoria Anunturi

În conformitate cu Regulamentul cu privire la alegerea organelor de conducere şi de ocupare a posturilor de conducere în cadrul facultăţilor Universităţii de Stat din Moldova, în perioada 22.02. – 07.03.2016, la facultatea de Biologie şi Pedologie au avut loc şedinţe ale departamentelor facultăţii la care a fost propus la postul de decan:

Domnul Mihai Leşanu – dr., conf. univ., decan al facultăţii Biologie şi Pedologie.

Candidatul la postul de decan va pregăti dosarul şi programul de activitate către Adunarea Generală.

Adunarea Generală a facultăţii de Biologie şi Pedologie va avea loc pe data de 22.03.2016, ora 14.30, în aud. 501, blocul III.

 Comisia de Concurs

10.03.2016