LANSAREA PROIECTULUI BILATERAL MD-RO ,,INSTRUMENTE MANAGERIALE SI INFORMATIONALE PENTRU STIMULAREA CERCETARII IN UNIVERSITATI (ACRONIM – INFORM)”

Postat 24/10/2016 in categoria Noutati

În perioada 17-18 octombrie 2016 în incinta sălii Senatului Universităţii de Stat din Moldova, a avut loc lansarea proiectului bilateral MD-RO ,,Instrumente manageriale şi informaţionale pentru stimularea cercetării în universităţi (Acronim – INFORM)”, la care au participat echipele de proiect de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Stat din Moldova, ambele membre ale Consorțiului universitar.

Astfel, scopul proiectului constă în creşterea capacităţii instituţionale de cooperare ştiinţifică internaţională.

Relevanța proiectului rezidă în existența unor probleme comune în domeniul Managementului cercetării și soluționarea acestora prin consolidarea eforturilor, abilităților și experiențelor comune în vederea internaționalizării cercetării și racordării la obiectivele ce se regăsesc în Strategia UE privind cercetarea științifică.

Obiectivul principal al proiectului rezidă în implementării principiilor strategice ale UE privind cercetarea ştiinţifică în UAIC şi USM în vederea fortificării statutului cercetătorului în Universitate. Totodată va fi creat un sistem de indicatori de calitate în vederea realizării cu succes a planului de acțiuni privind Strategia Resurselor Umane în Cercetare (HR4R) cât şi o bază de date „Harta cercetărilor științifice universitare” în temeiul cartografierii UAIC-USM pe domenii de expertiză, centre, persoane, având ca scop corelarea (matching) structurilor universităților cu responsabilități de cercetare, inovare și transfer tehnologic.

1

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

4

5

 

 

Echipa Institutului de Cercetare şi Inovare, USM