USM ÎN TOPUL INOVAŢIILOR

Postat 19/12/2016 in categoria Noutati

La 16 decembrie a.c., în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei a avut loc şedinţa festivă de premiere a câştigătorilor concursului „Topul Inovaţiilor”, ediţia a VI-a. Scopul concursului consta în promovarea şi stimularea activităţii ştiinţifice şi de inovare în Republica Moldova, identificarea celor mai originale şi valoroase inovaţii. Organizatori ai concursului:

 • Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT);
 • Academia de Ştiinţe a Moldovei (AȘM);
 • Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI).

În total, la această ediţie s-au depus 43 de inovaţii care au fost repartizate pe 4 direcţii strategice :

 • Sănătate şi Biomedicină: 5 cereri, 5 instituţii de profil;
 • Biotehnologii: 21 cereri, 8 instituţii;
 • Eficiență energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie: 10 cereri, 9 instituţii;
 • Materiale, tehnologii şi produse inovative: 7 cereri, 6 instituţii.

La concursul nominalizat au participat şi cercetătorii de la Universitatea de Stat din Moldova, care s-au învrednicit de următoarele distincţii:      LOCUL I. Direcţia strategică „BIOTEHNOLOGII”. Cu decernarea diplomei şi a plăcii. Laboratorul de cercetări ştiinţifice „Algologie” al Universităţii de Stat din Moldova. Ciclul de lucrări Tulpini de microalge cianofite şi utilizarea lor în agricultură, Concursul “Topul Inovaţiilor ediţia a VI-a” 15-16 decembrie 2016.

 1. Diplomă de excelenţă pentru inovaţia „Tulpina microalgei cianofite Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz.sursă de glucide”, a Laboratorului de cercetări ştiinţifice „Algologie”. Brevet de invenţie nr. 4334. Autori: TROFIM A., ŞALARU V., ZOSIM L., ŞALARU V.
 2. Diplomă de excelenţă pentru inovaţia „Tulpina de microalgă cianofită Calothrix elenkinii – sursă de glucide”, a Laboratorului de cercetări ştiinţifice „Algologie”. Brevet de invenţie nr. Brevet de invenţie nr. 4351. Autori: TROFIM A.; ŞALARU V.; ŞALARU V., ZOSIM L.; DOBROJAN S.; DONŢU N.; STRATULAT I.; SEMENIUC E.
 3. Diplomă de excelenţă pentru inovaţia „Mediul nutritiv pentru cultivarea algei Anabaenopsis sp.”, a Laboratorului de cercetări ştiinţifice „Algologie”. Brevet de invenţie nr. 4359. Autori: DOBROJAN, S., ŞALARU, V.,STRATULAT, I.,ŞALARU, V., SEMENIUC, E.
 4. Diplomă de excelenţă pentru inovaţia „Procedeu de cultivare a tomatelor”, a Laboratorului de cercetări ştiinţifice „Algologie”. Brevet de invenţie nr. BI nr. 4361. Autori: ŞALARU V.; ŞALARU V.; DOBROJAN S.; STRATULAT I.; TROFIM A.; SEMENIUC E.; DONŢU N.
 5. Diplomă de excelenţă pentru inovaţia „Procedeu de cultivare a castraveţilor şi tomatelor”, a Laboratorului de cercetări ştiinţifice „Algologie”. Brevet de invenţie nr. BI nr. 946 Z. Autori: DOBROJAN S., ŞALARU V., ŞALARU V., STRATULAT I., SEMENIUC E.
 6. Diplomă de excelenţă pentru inovaţia „Mediul nutritiv pentru cultivarea algei Nostoc flagelliforme”, a Laboratorului de cercetări ştiinţifice „Algologie”. Brevet de invenţie nr. MD 4385. Autori: SALARU V., STRATULAT I., SALARU V., DOBROJAN S.

     LOCUL II. Directia strategica “Materiale, tehnologii si produse inovative”. Diploma   pentru inovația „Procedeu de purificare a aerului de hidrogen sulfurat”.  Brevet de invenţie nr. 4400. Autor : Vasile GUȚANU. Totodată, în anul 2016 activitatea de inventica din cadrul USM s-a soldat cu urmatoarele rezultate: au fost obtinute 19 brevete de inventie, 12 hotărâri de acordare a brevetelor de invenție și depuse 26 dosare de brevet de invenție, inclusiv, in premiera, 3 dosare referitor la drepturile de autor. Astfel, USM rămâne în topul inovațiilor și în anul 2016. Baze de Date AGEPI – Invenţii: Topul solicitanților din Republica Moldova (01.11.2016)

Nr. Nume Total
1. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 671
2. UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA 421
3. UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 382
4. UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA 54

Baze de Date AGEPI – Invenţii: Topul titularilor din Republica Moldova (01.11.2016)

Nr. Nume Total
1. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 585
2. UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA 356
3. UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 345
4. UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA 46

Margareta Prohin, Institutul de Cercetare și Inovare al USM