Zece ani de colaborare interuniversitară

Postat 20/12/2016 in categoria News

Cu 10 ani în urmă, în noiembrie 2006, Universitatea din Geneva (UniGe) și Universitatea de Stat din Moldova (USM) au convenit să confere o formă juridică colaborării lor în domeniul învățământului universitar și cercetărilor. A fost semnat un acord de colaborare între universitățile partenere, negociat și implementat cu succes la ambele instituții.

Părțile se obligau să încurajeze schimbul de studenți, cercetători și membri ai corpului didactic. La fel, Părțile își luau angajamentul să asigure colaborarea științifică bilaterală, în mod special prin organizarea colocviilor și seminarelor comune, demararea cercetărilor în comun și schimbul de material academic pertinent.

La 17 noiembrie curent, UniGe și USM au reînnoit, pentru a treia oară, Acordul de colaborare, pentru încă cinci ani.

Pe parcursul celor zece ani de colaborare, Universitatea din Geneva a susținut mai mulți studenți, doctoranzi și profesori ai USM, în activitățile lor formative. Patru Facultăți de la USM și-au delegat la Geneva studenți, selectați ulterior de către Secția de Relații Internaționale a acestei instituții, în calitate de bursieri ai UniGe, pentru un an academic sau un semestru.

După cum ne dăm bine seama, mobilitățile academice și schimbul de experiență la nivel universitar sunt o modalitate de  integrare eficace în comunitatea științifică internațională.  Universitatea de Stat din Moldova e parte, al zecelea an deja, a unui program de schimb academic cu Universitatea din Geneva. Programul e destinat masteranzilor și doctoranzilor care doresc să studieze un semestru sau un an în Elveția și să echivaleze ulterior creditele ECTS la USM. 14 masteranzi și doctoranzi de la USM au beneficiat deja de subsidiile UniGe în cadrul acestui program. Deși selecția se face de către Universitatea din Geneva, în fiecare an tot mai mulți doritori de a beneficia de aceste subsidii depun dosare de concurs la USM.

Paralel, UniGe a susținut și studenții noștri provenind din alte programe de mobilitate: AUF, Bursele Confederației Elvețiene, Burse în cadrul proiectelor, burse ale departamentelor geneveze.

Candidații se declară interesați de sistemul de învățământ elvețian, de atelierele de cercetare de la Universitatea din Geneva, de ședințele școlilor doctorale din cadrul facultăților geneveze etc. La fel, ei doresc să descopere o nouă cultură și noi modalități de coabitare într-o țară cosmopolită, în care toleranța, respectul reciproc și democrația sunt niște priorități unanim recunoscute și acceptate.

Existența Acordului de colaborare între cele două instituții este în strictă concordanță cu prevederile Regulamentului – cadru cu privire la mobilitatea academică în învățământul superior, consfințit prin Hotărârea Guvernului nr. 56 din 27. 01. 2014.

În virtutea acestui Regulament, mobilitatea academică la instituția noastră se organizează în cadrul acordurilor/convenţiilor interuniversitare, acordurilor încheiate între instituţiile de învățământ superior cu întreprinderi şi organizaţii din ţară şi de peste hotare, programelor de mobilitate oferite de diverse state şi  instituţii/organizaţii internaţionale şi regionale, convențiilor individuale. Obiectivele acestor programe de mobilitate sunt:  îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei studiilor prin consolidarea cooperării internaţionale şi creşterea accesului transnaţional la resursele educaţionale ale altor ţări, dezvoltarea şi adaptarea serviciilor educaţionale la cerinţele mediului extraacademic identificate la nivel naţional şi internaţional, internaţionalizarea învățământului superior şi susţinerea cooperării interuniversitare, consolidarea identităţii culturale în Europa,  prin promovarea în învățământ a dimensiunii de multiculturalitate, multilingvism, deschidere şi toleranţă, promovarea parteneriatelor public-private, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

14641950_10209333756535150_8764723499189968255_n

14291773_10209078829842142_1027209988782318404_n

ds (1)

DSC00480

moeschler

DSC00414

1934842_1131437500373_3774272_n

1383783_10201625983525642_1802664905_n

166497_188732517807412_7123295_n

542520_10151001406919776_1473459827_n

1934042_115162561515_1139646_n

image015-b3fc2

25399_101315166570346_1438041_n

1979714_806517369361750_1911684169_n

1918677_1107278017056_7721504_n

30186_1119179597363_2901322_n

293980_10200100580534779_806313271_n

560390_3144030119688_699826361_n

10418144_10204278448035597_3091438844242598542_n

Oxana Căpățînă,

Responsabilă de programul de schimb academic între Universitatea din Geneva și Universitatea de Stat din Moldova