MESAJ DE FELICITARE AL RECTORULUI USM

Postat 22/12/2016 in categoria Noutati

2017: LUMINAŢI SĂ FIM ÎN CUGET ŞI-N SIMŢIRI

ŞI S-AVEM UN AN CU MULTE ÎMPLINIRI!

 

Distinsă Universitate! Onoraţi profesori! Dragi tineri studioşi!

anul_nouIată că această stare de febrilă aşteptare a ceva nou, frumos, ce urmează să se întâmple şi care ne-a cuprins şi ne  transmite spiritul  luminoaselor sărbători de familie, sintagmă ce cuprinde şi ALMA MATER, ne obligă, totodată, la un stop-cadru post-factum: celebrarea evenimentului de 70 de ani de la fondarea USM. Această solemnitate rămâne în acest an, 2016, ca un fapt realizat la un grad fascinant, în măsura în care am avut posibilitatea să facem acest lucru şi, drept mărturie, rămân în istorie discursurile oaspeţilor-colegi din ţară şi de peste hotare prin care, cu un discernământ propriu savantului, au evaluat, au apreciat şi au accentuat la justa valoare activitatea unei comunităţi ştiinţifico-didactice de elită – cea a Universităţii de Stat din Moldova.

Stimaţi universitari! Suntem şi rămânem temelia învăţământului din ţară şi a instruirii specialiştilor de înaltă calificare pe domenii, dar trebuie să conştientizăm despre continua luptă acerbă întru păstrarea actualei noastre imagini prin asumarea responsabilităţii în aplicarea resetării periodice, ce presupune abordarea sistemică a întregii educaţii naţionale pentru a o înzestra cu un sistem educaţional valoros şi prestigios. Pentru că numai un sistem valoros şi prestigios va asigura bunăstarea, numai un sistem educaţional valoros şi prestigios va crea o economie competitivă, numai un sistem valoros şi prestigios va crea o generaţie creativă pentru cercetare, inovare şi transfer tehnologic, numai un sistem educaţional valoros şi prestigios ancorat în mediul socioeconomic, va contribui eficient la stabilitatea şi autenticitatea  statului Republica Moldova. Şi dacă destinul Omului este creativitatea, atunci cel mai important centru de creaţie este, desigur, Universitatea. În acest context, insistăm pe formarea continuă prin:

  • menţinerea armoniei dintre componenta ştiinţifică şi didactică;
  • actualizarea programelor de studii în concordanţă cu necesităţile stringente în formarea unui specialist de calificare, aceasta fiind apreciată ca un sistem de competenţe necesare pentru integrarea absolventului pe piaţa muncii, aici înscriindu-se şi participarea la programe de mobilitate, stagii de formare pe interese profesionale etc., încurajate de conducerea USM;
  • amplasarea accentelor pe asigurarea studiilor de calitate, bazate pe tehnologii interactive de predare şi mobilizarea întru implicarea activă a tinerei generaţii în realizarea procesului de învăţământ atât în aulele universitare, cât şi în realizarea lucrului individual. De facto, ne dorim continuitate şi ireversibilitate, conştientizând că numai continuitatea ne poate asigura obţinerea performanţelor şi excelenţa universitară.

***

Onoraţi colegi! Anul 2016 ne abandonează, lăsând în urmă activităţi de importanţă majoră ce ne păstrează echilibrul, verticalitatea şi demnitatea de universitar demn de a păşi în Anul Nou – 2017, care iată-iată ne bate la uşă. Dovadă în acest sens  este şi deplasarea din 10-12 noiembrie a unei echipe de la USM la Universitatea Ioan Cuza din Iaşi, unde  s-a desfăşurat şedinţa Consorţiului Universităţilor din Republica Moldova, Ucraina şi România, şedinţă în cadrul căreia a fost făcut un bilanţ al activităţilor Consorţiului, prezentat de prorectorii Universităţii-gazdă. Am ascultat aceste două comunicări cu o deosebită atenţie (din mai multe puncte de vedere), cu îngrijorare, cu respect, cu mândrie, fiindcă, pe de o parte, crearea Consorţiului a fost ideea USM, iar pe de altă parte, responsabilitatea ne obligă şi la mai multe.

Am observat cu mândrie că cele mai frecvente cuvinte sonorizate au fost Universitatea de Stat din Moldova, fie că era vorba de mobilitate, proiecte, granturi, fie de participări la conferinţe, întruniri studenţeşti sau ale personalului didactic…

Conştientizez: avem foarte multe de realizat în anul 2017, subliniind aici patru priorităţi, cu spaţierea în fiecare dintre ele a diapazonului de activităţi şi conţinuturi, inclusiv:

  • acreditarea specialităţilor la USM –  cu însuşirea tuturor lecţiilor după această acreditare şi maximum de responsabilitate;
  • promovarea unui proces de învăţământ calitativ, centrat pe student şi corelat cu cerinţele pieţei muncii;
  • susţinerea şi stimularea activităţilor de cercetare ştiinţifică;
  • dezvoltarea şi managementul resurselor umane.

Dragi colegi, am rostit de nenumărate ori şi rămân la ideea că cea mai mare valoare este OMUL şi CREAŢIA lui, acesta păstrându-şi majuscula prin însăşi această creaţie ce reflectă omul din noi şi de care depinde asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze performanţa – arsenal profund uman, ce ne va orienta mereu, ca instituţie de învăţământ superior, spre unul şi acelaşi făgaş evolutiv – cel al universităţii competitive şi recunoscute.

Dragi tineri studioşi! Vă îndemn să participaţi activ în activităţile forurilor universitare, să realizaţi curajos misiunea colegială în „armistiţiul” propus de Procesul Bologna, prin care sunteţi unul dintre cei doi actori importanţi ai instruirii şi educaţiei – profesor-student – cu drepturi depline egal-colegiale în luarea unor decizii, dar şi acumularea de cunoştinţe în traseul de formare continuă, activităţi ce vor contribui la acea mereu schimbare spre binele nostru şi al societăţii şi care ne-a marcat direcţia spre acel tot unitar care este Spaţiul European al Cunoaşterii  dintotdeauna.

La acest final de respiraţie profund-academică ce marchează schimbul cu alte noi şi noi respiraţii din următorul An Nou – 2017, Universitatea de Stat din Moldova, vă doreşte tuturor sănătate şi pace sufletească, iar Anul Nou să vă lumineze viaţa şi casa, aducându-vă bucurii, prosperitate şi fericire alături de cei dragi.

CRĂCIUN FERICIT şi LA MULŢI ANI!

 

prof. univ., dr. hab. Gheorghe CIOCANU

Rector, Preşedinte al Senatului