Prezentarea tezei de doctor habilitat în psihologie cu titlul: „Bazele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilor” a dlui Mahdi Tarabeih

Postat 10/01/2017 in categoria Anunturi

Pe data de 20 ianuarie 2017, ora 10:00, în sala 505, Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

în cadrul căreia

dl Mahdi TARABEIH

 va prezenta spre examinare teza de doctor habilitat în psihologie cu titlul:

Bazele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilor

Consultant ştiinţific – dna Aglaida BOLBOCEANU, profesor cercet[tor, doctor habilitat în psihologie