Susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice „Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Israelului”

Postat 24/01/2017 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice „Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Israelului”

 

Pretendent: Shalash Rania

Conducător ştiinţific: Goraş-Postică Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30 531.01 -15

Tema tezei: Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Israelului

Specialitatea:  531.01 – Teoria generală a educaţiei

Data:  10 februarie 2017

Ora:  14.00.

Local: Universitatea de Stat din Moldova, sala 28, bloc 1, str. Kogălniceanu 65

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Shalash Rania. Evaluating Environmental Education Programs. In: Didactica PRO…, Magazine of educational theory and practice, Chişinău, nr. 5-6,  2013, p. 29-33. ISSN 1810-6455

Shalash Rania. Environmental Education Programs in primary Schools of the Arab Sector: Evaluating “green school” program, outlooks of teachers and environmental literacy of students. The International Scientific Conference: Postmodern Education between efficiency and functionality, Moldova State University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Chişinău, Nov 2013, p. 375-378.ISBN 978-9975-71-513-3

Shalash Rania. Environmental Education in Israel. In: Studia Universitatis, series: educational sciences, CEP USM, 2014, nr. 5(75), p. 158-166. ISSN 1857-2103

Shalash Rania. The Arab Society and the Environment. In: Invatamintul universitar si piata muncii: conexiuni si perspective. Materialele Conferintei Stiintifice Internationale din 21 noiembrie, Chisinau, 2014, p.184-188, ISBN 978-9975-71-675-8

Shalash Rania. Different Approaches in Environmental Education. In: Studia Universitatis, Seria: Educational Sciences, CEP USM, nr. 9 (79), 2014,p. 205-207,  ISSN 1857-2103

Shalash Rania. Empowering Teachers: an intervention program for raising the awareness, changing perceptions and implementing environmental contents in the educational system. Didactica PRO…, Magazine of educational theory and practice, Chişinău, nr. 4 (92),  2015, p. 16-21. ISSN 1810-6455

Shalash Rania. Evaluating EE Programs through the Assessment of Students’ EL. In: The Official Site of Carmel College-Israel, August 2015. (Accessed in 20.1.2016) http://mcd.org.il/site/wp-content/uploads/2016/02/Evaluation-of-EE-Programs-through-the-Assessment-of-Students-EL-AUGUST-2015.pdf

 

Rezumatul tezei

 

  1. Problematica abordată. Rezumatul tezei se constituie din fundamentarea teoretică şi praxiologică a alfabetizării ecologice în calitate de finalitate a educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Israelului, pornind de la problema impacului programelor ecologice de alfabetizare ecologică a elevilor din clasa a şasea din sectorul arab şi determinarea percepţiilor ecologice ale elevilor şi ale profesorilor cu privire la acestea.
  2. Conţinutul de bază al tezei se focusează pe: evaluarea nivelului actual de alfabetizare ecologică a elevilor din clasa a şasea din şcolile primare din sectorul arab, la general ; compararea legăturii dintre componentele alfabetizării ecologice (cunoştinţe, atitudini/sentimentivitate, comportament şi competenţe); analiza impactului factorilor contextului de formare (sursa cunoştinţelor, sex, nivelul de educaţie al părinţilor, profesia părinţilor, timpul petrecut afară) asupra nivelului de alfabetizare ecologică a elevilor din clasa  şasea; conceptualizarea unui program de intervenţie cu scopul de a pregăti profesorii să integreze EE în planul lor de studii, pentru a ameliora nivelul de alfabetizare ecologică a elevilor din clasa a şasea şi pe determinarea impactului programului de intervenţie asupra nivelului de alfabetizare ecologică a elevilor din clasa a şasea şi asupra percepţiilor profesorilor şi ale elevilor implicaţi în proces.
  3. Principalele rezultate obţinute constau în: analiza datelor, care au evidenţiat faptul că nivelul general de alfabetizare ecologică (din toate punctele de vedere: cunoştinţe, atitudini/sentimente, comportament şi competenţe) al elevilor din toate tipurile de şcoli (verzi şi non-verzi) nu este adecvat (sub medie). Elevii din şcolile verzi au avut un nivel de alfabetizare ecologică mai mare decât al celor din şcolile non-verzi, la începutul şi la sfârşitul anului de studii. Nivelul de alfabetizare ecologică a elevilor a crescut, la sfârşitul anului de studii, în toate tipurile de şcoli odată cu programul de intervenţie. Programul de intervenţie a avut scopul de a-i pregăti şi de a-i califica pr profesori pentru a integra educaţia ecologică în procesul de predare şi de a creşte nivelul de alfabetizare ecologică al elevilor, ameliorând în mod semnificativ nivelul de alfabetizare ecologică al elevilor implicaţi, din toate punctele de vedere. O legătură moderată a fost stabilită între conştientizarea problemelor ecologice şi alfabetizarea ecologică.