IN MEMORIAM VERONICA PĂCURARU

Postat 5/02/2017 in categoria Anunturi

Și când va fi să vină clipa
Să mă dezbrac de lutul greu     

Nu plângeți…. mi-am întins aripa…

Și am atins Soarele meu…

IN MEMORIAM

VERONICA PĂCURARU

9951d49465136de8da816b14abbac284_L

NECROLOG

Cu tristețe enormă și profund regret, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Veronica Păcuraru, doctor în filologie, colaborator științific la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei și conferențiar la Universitatea de Stat din Republica Moldova.

Veronica Păcuraru s-a născut la 5 septembrie 1955, în satul Voloave din raionul Soroca, în familia Anastasiei-Tatiana Cramarciuc şi a lui Simion Purice. În perioada 1972-1977, studiază la Universitatea de Stat din Chişinău, la Facultatea de Limbi Străine (specializarea- Limba și Literatura Franceză).

Între anii  1978 -1983, urmează studii doctorale la secția de zi, în cadrul Institutului de Limbă și Literatură al AȘM, sectorul “Semantică lexicală și dicționare”, tema de cercetare fiind : “Statutul lexico-semantic și funcțional al verbelor cugetării“; conducător științific: academicianul Silviu Berejan. În anul 1985 i se conferă gradul științific de doctor în filologie, iar în 1994  –  titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

În perioada 1984 – 1991, Veronica Păcuraru este Cercetător ştiinţific, Şef interimar al Sectorului “Semantică lexicală şi dicţionare monolingve” de la Institutul de Limbă şi Literatură, ulterior Institutul de Lingvistică, al AŞM. În calitate de coautor şi redactor coordonator, participă la elaborarea şi editarea unor lucrări colective de amploare: DELM vol. 2; Dicţionar de Omonime; Dicţionar uzual al limbii române.

Între anii 1991-2000, este lector superior la Catedra de Limbă Română şi Filologie Clasică a U.P.S.C. “Ion Creangă“, Conferenţiar universitar la Catedra de Filologie Franceză a Facultăţii de Limbi Moderne a U.P.S.C. “Ion Creangă“, Conferenţiar universitar titular la Catedra de Limbă Română şi Filologie Clasică a U.P.S.C. “Ion Creangă“. În această perioadă, Veronica Păcuraru elaborează şi ţine cursuri la disciplinele: Introducere în romanistică (curs şi seminarii); Limba latină (curs practic, specialitatea „limba latină”); Gramatica teoretică a limbii latine; Lexicologia limbii latine; Istoria limbii latine; Lexicologia limbii române(cursuri şi seminarii) ; Semantică şi Lexicografie.

Din anul 2009, Veronica Păcuraru este Cercetător ştiinţific coordonator la Sectorul de Lexicologie şi lexicografie al Institutului de Filologie al AŞM, fiind responsabilă de elaborarea Dicţionarului de cuvinte şi sensuri recente.

Începând cu anul 2000, cercetătoarea este invitată să activeze la Catedra de Filologie Franceză “Grigore Cincilei” (actualul Departament de Lingvistică romanică și Comunicare interculturală) din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova. Pe parcursul activității la această subdiviziune universitară, Veronica Păcuraru elaborează şi ţine cursuri la următoarele discipline: la ciclul masterat (de cercetare şi profesional):  Semantica şi Pragmatica (curs teoretic); Probleme actuale de semantică cognitivă şi referenţială (curs şi seminarii); Traductologie şi practici traductive (domeniul franceză – română, română – franceză) (curs şi seminarii); Discurs interacţional şi interculturalitate (curs opţional);  la ciclul licenţă: Comunicare şi cercetare lingvistică (curs şi seminarii); Analiza  lexico-gramaticală a textului, Analiza  lingvo-stilistică a textului, Bazele comunicării orale (în limba franceză), Bazele comunicării scrise (în limba franceză) (cursuri practice); Semantică şi Lexicografie (curs opţional); Tipologia şi traducerea textului literar (romanesc) (curs opţional).

Concomitent, Veronica Păcuraru participă și în activităţi de expertiză, consultanţă și editoriale. Este Vicepreşedinte al Seminarului de Profil la specialitatea 10.02.05 „Limbi romanice (franceza)” (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, USM), Membru al Colegiului revistei Studia Universitatis (USM), Membru al Colegiului de redacţie al Revistei de Lingvistică şi Ştiinţă Literară, ulterior revista Philologia (Institutul de Filologie al AŞM), Referent oficial şi membru al Consiliului ştiinţific specializat la susţinerea mai multor teze de doctor în filologie, Membru al Consiliului ştiinţific profesoral al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, USM, Membru al Comisiei de Atestare a Traducătorilor şi Interpreţilor profesionişti (instituită de Ministerul de Justiţie al R. Moldova), Membru al Comisiei Republicane de Atestare a profesorilor din învăţământul preuniversitar (Ministerul Educaţiei al R. Moldova), Expert al Curriculum-ului la Limba străină B (franceza) pentru clasele gimnaziale (Ministerul Educaţiei al R. Moldova).

 

O regăsim și în calitate de coordonator de volume: La linguistique entre recherche et application / Lingvistica între cercetare şi aplicare, Actes du Colloque International organisé à l’occasion du 45-ième anniversaire du Département de Philologie Française « Grigore Cincilei » de l’Université d’Etat de Moldova, Chişinău, le 8 octobre 2010, tome 2, // Coord. I. Guţu, V. Păcuraru. Chişinău: CEP USM, 2011. – 350 p., Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară, Acte ale Colocviului Internaţional organizat cu ocazia aniversării a 45-a de la fondarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău 5-6 martie 2009, vol. IV, partea I; partea a II-a. Coord. V. PĂCURARU, L. ZBANŢ. Chişinău: CEP USM, 2010.-630 p.

 

Din anul 2007 până în ultimele momente, Veronica Păcuraru este Membră a grupului internaţional de cercetători „Sémantique des textes”, reuniţi în jurul revistei electronice Textos!, sub conducerea lui Fr. Rastier.

Activitatea cercetătoarei este încurajată, de-a lungul anilor, de numeroase organisme, fundații și operatori francofoni: în anul 2001 V. Păcuraru beneficiază de un grant pentru proiectul „Dicţionar semantic şi morfosintactic de verbe”. Programul HESP, Fundaţia Soros (Moldova), în anul 2003, este titulară a Bursei Guvernului Francez pentru un stagiu de perfecţionare lingvistică la Centrul de Lingvistică Aplicată din Besançon (Besançon. Franţa).

 

În 2005, este titulară a Bursei Guvernului Francez pentru un stagiu de cercetare la Universitatea “Marc Bloch” din Strasbourg, Franța. Stagiul se desfășoară sub conducerea lingvistului francez Georges Kleiber. Iar în 2007, Agenția Universitară a Francofoniei (BECO) îi acordă o bursă pentru un stagiu de cercetare la Universitatea din Provence “Aix- Marseille 1″ (Aix-en-Provence, Franța).

 

Conferențiarul universitar V. Păcuraru ne lasă drept moștenire numeroase publicații științifice și metodico –didactice:  monografii – 1 (la tipar), articole de sinteză -18, articole – 22, materiale ale comunicărilor ştiinţifice – 40, manuale – 1 (3 ediţii, coautor), dicţionare – 4 (coautor), teze ale comunicărilor ştiinţifice studenţeşti (coautor) – 45, programe analitice şi standarde curriculare – 30.

În ultimii ani, Veronica Păcuraru e pasionată de perspectivele lexicografiei explicative informatizate. Regretata cercetătoare se interesează de posibilitatea de utilizare a noilor tehnologii informaţionale, a programelor editoriale şi a sistemelor de scriere de dicţionar create cu ajutorul noilor tehnologii, la elaborarea şi redactarea dicţionarelor tradiţionale, adică a celor editate pe hârtie.

Pentru realizări profesionale apreciabile și activitate didactică și de cercetare de calitate, V. Păcuraru e decorată cu medalia Meritul Civic, care se acordă prin decret prezidențial pentru merite deosebite în toate domeniile de activitate social-economică din R. Moldova.

O boală incurabilă a țintuit-o la pat și, până la urmă, a răpus-o pe colega și prietena noastră, Veronica Păcuraru.

Dumnezeu să o aibă in pază…

Exprimăm condoleanțe familiei îndurerate.

Oxana Căpățînă,

Din partea Departamentului de Lingvistică romanică și Comunicare interculturală al Facultății de Limbi și Literaturi Străine (USM).

  1. Sicriul cu corpul neînsuflețit va fi depus la Biblioteca Centrală a Academiei de Științe a Moldovei (adresa: mun. Chișinău, str. Academiei 5-A) luni, 6 februarie 2017, la orele 10.00. Înmormântarea va avea loc în aceeași zi, la Cimitirul Central (“Armenesc”) din Chișinău (adresa: mun. Chișinău, str. Al. Mateevici 11).