„Trăiască frumoasa și cumintea Limbă Română! Fie în veci păstrată cu sfințenie această scumpă Carte-de-boierie a unui neam călit la focul atâtor încercări de pierzanie!” (Ion Luca Caragiale).

În Republica Moldova ziua de 31 august se asociază cu semnificațiile identitare pe care le reprezintă și care s-au impus drept adevăr în fața întregii lumi, sărbătoarea națională ”Limba noastră” fiind una dintre cele mai valoroase cuceriri istorice ale noastre de-a lungul veacurilor. Însemnătatea acestei zile constă și în afirmarea spiritualității noastre ca popor străvechi, consemnând an de an identitatea și originalitatea culturii, civilizației, dar, mai ales, contribuția societății noastre la completarea și la dezvoltarea patrimoniului cultural universal.

Universitatea de Stat din Moldova are onoarea să adreseze sincere felicitări cu ocazia sărbătorii naționale dedicate limbii române, aceasta fiind menită să ne amintească nouă tuturor de importanța păstrării diversității lingvistice în lumea modernă. USM reconfirmă că acest cod genetic al națiunii conține matricea sorții noastre istorice, puterea spirituală și esența națională a poporului și își dorește ca puterea limbii române să contribuie întotdeauna la progres, solidaritate, înțelegere reciprocă, toleranță și dialog.

Cu acest prilej, Universitatea de Stat din Moldova vine cu îndemnul constant de a păstra această punte de legătură cu originile noastre, cu istoria noastră. Să dăm dovadă de responsabilitate, utilizând acest instrument de neprețuit pentru a transmite generațiilor viitoare propriile realizări, propriul sistem de valori și tradiții. Noi, astăzi, mai mult ca oricând, avem obligația morală să cântărim și să prețuim cuvântul, folosindu-l cu măsură, rațiune și sensibilitate, enunțând cu precizie termenii, pentru că limba este precum zicea Mihai Eminescu: „Măsurariul civilizațiilor”.

Universitatea de Stat din Moldova, într-o perioadă în care avem nevoie de coeziune în societate și de respect reciproc, dar și cu ocazia sărbătorii naționale dedicate limbii române, vine cu frumoasa chemare de a ne iubi, respecta și vorbi corect limba maternă, chiar dacă învățăm limbi străine pentru a persevera într-o lume a diversității, a provocărilor multiculturalismului și plurilingvismului specifice globalizării!

Notă informativă 1: Conform celui mai complet catalog de limbi din lume „Ethnologue”, către anul 2020 numărăm 7.111 de limbi. Ținând cont de globalizare, numărul limbilor vii (utilizate în mod constant în comunicare) scade în fiecare an, câte două limbi dispărând în fiecare lună. Cândva au existat de la 7000 până la 8000 de limbi independente. Astăzi, mai mult de 6.000 de limbi cunoscute în lume sunt vorbite de un număr foarte mic de oameni. Jumătate din limbile moderne sunt vorbite de mai puțin de 10.000 de oameni, iar una din patru limbi are mai puțin de 1.000 de vorbitori nativi. Pentru a supraviețui, limbile au nevoie de sprijinul, interesul, fidelitatea noastră.

Potrivit statisticilor, limba română este vorbită de circa 28 de milioane de oameni din întreaga lume, limba română este predată în școli din 43 de țări. Dacă e să vorbim de spațiul semnificațiilor spirituale, limba română este una dintre cele cinci limbi în care se fac slujbe la Muntele Athos.

Notă informativă 2: În Republica Moldova, Ziua Limbii Române este sărbătorită începând din anul 1990. În urma solicitărilor celor circa 750 de mii de participanți la Marea Adunare Națională de la Chișinău, care a avut loc la 27 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat, la 31 august 1989, Legea prin care decreta limba moldovenească drept limbă de stat. Totodată, o altă lege stipula renunțarea la grafia chirilică și revenirea la alfabetul latin, ambele acte legislative menționând explicit faptul că limba moldovenească este identică cu limba română. Anul următor, la 23 iunie 1990, Parlamentul Moldovei a instituit ziua de 31 august ca Sărbătoarea Națională ”Limba Noastră cea Română”, iar în 1994, denumirea sărbătorii a fost schimbată în ”Limba noastră”. Cu toate acestea, sărbătoarea continuă să rămână cunoscută ca Zi a Limbii Române, rolul limbii române în calitate de limbă de stat a Republicii Moldova fiind consfințit și în Declaraţia de Independenţă, adoptată la 27 august 1991. Astfel, în anul 2013, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a stabilit că Declarația de Independență prevalează față de Constituție, prin urmare denumirea limbii de stat este cea din Declarația de Independență, adică limba română.