Susţinerea tezei de doctor în drept „Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obştească”

Postat 9/02/2017 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept „Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obştească”

 

Pretendent: Pavliuc Ghenadie

Conducător ştiinţific: Maimescu Sava, dr., conf.

Consiliul ştiinţific specializat: D 30.554.01-25 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obştească

Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal

Data: 18.02.2016

Ora: 11.00

Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici 60, bloc 4, sala 222

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. 1. Pavliuc Gh. Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească. Chişinău: CEP USM, 2015.
 2. Pavliuc Gh. Unele consideraţii privind latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art. 349 din Codul penal. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”, 2015, nr. 8, p. 121-128.
 3. Pavliuc Gh. Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiunilor prevăzute la art. 349 din Codul penal. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr. 10, p. 56-64; nr. 11, p. 55-61.
 4. Pavliuc Gh. Obiectul material şi victima în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 349 din Codul penal. În: Revista Naţională de Drept, 2016, nr. 1, p. 36-47.
 5. Pavliuc Gh. Elementele constitutive subiective ale infracţiunilor prevăzute la art. 349 din Codul penal. În: Revista Naţională de Drept, 2016, nr. 2, p. 43-49; nr. 3, p. 56-61.
 6. Pavliuc Gh. Fapta prejudiciabilă în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (11), lit. a) şi c) alin. (2) art. 349 din Codul penal. În: Revista Naţională de Drept, 2016, nr. 4, p. 38-48.
 7. Pavliuc Gh. Fapta prejudiciabilă în cazul infracţiunii prevăzute la alin. (1) art. 349 din Codul penal. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”, 2016, nr. 3, p. 74-85.
 8. Pavliuc Gh. Rudă apropiată a persoanei cu funcţie de răspundere sau a persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească, ca victimă a infracţiunilor prevăzute la art. 349 din Codul penal. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe juridice. Chişinău, 2016, p. 91-94.

 

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată: această lucrare este axată pe una dintre cele mai com­plexe şi actuale probleme ale părţii speciale a dreptului penal: răspunderea pentru infracţiunile prevăzute la art. 349 C. pen. RM.
 2. Conţinutul de bază al tezei: Capitolul 2 „Obiectul infracţiunilor de ameninţare sau violenţă săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obştească” este dedicat examinării obiectului juridic generic, a obiectului juridic special, a obiectului material şi a victimei infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM. Capitolul 3 „Latura obiectivă a infracţiunilor de ameninţare sau violenţă săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obştească” este consacrat investigării faptei prejudiciabile în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM, a urmărilor prejudiciabile şi a legăturii cauzale în ipoteza acestor infracţiuni, precum şi a mijloacelor speciale menţionate la lit. b) alin. (2) art. 349 C. pen. RM. În Capitolul 4 „Elementele constitutive subiective ale infracţiunilor de ameninţare sau violenţă săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obştească” analiza este axată pe subiectul şi latura subiectivă ale infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM.
 3. Principalele rezultate obţinute: stabilirea conţinutului obiectului juridic şi a obiectului material ale infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM; relevarea caracteristicilor victimei infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM; stabilirea conţinutului faptei prejudiciabile din cadrul infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM; caracterizarea urmărilor prejudiciabile şi a legăturii cauzale în ipoteza infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM; stabilirea conţinutului vinovăţiei pe care făptuitorul o manifestă la comiterea infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM; identificarea trăsăturilor caracteristice ale motivului şi scopului infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM; sintetizarea asemănărilor şi deosebirilor dintre infracţiunile prevăzute la art. 349 C. pen. RM şi faptele conexe penale sau contravenţionale, etc.