Conferinţa In Memoriam Mihail REVENCO Profesor, m.c. AŞM

Postat 15/02/2017 in categoria Announcements

Universitatea de Stat din Moldova

     Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică 

Conferinţa In Memoriam   

Mihail REVENCO

Profesor, m.c. AŞM

 

17 februarie 2017 – 70 de ani de la naştere

Chişinău, 16 februarie 2017

Datele bibliografice

(17.02.1947-28.07.2014)

rev

 

 

 

 

 

17.02.1947
În comuna Bădiceni, raionul Soroca, s-a născut Mihail Revenco
1964
Absolvirea şcolii medii cu Medalie de Argint
1964-1969
Student la Facultatea de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova
1969-1973
Aspirant la Catedra Chimie Anorganică, USM
1972
Asistent la Catedra Chimie anorganică,
Institutul Agricol din Chişinău
1973
Doctor în ştiinţe chimice
1978-1982
Conducător de lucrări, şeful Catedrei Chimie Generală, Institutul Naţional de Hidrotehnică, Blida, Algeria
1986
Conferenţiar universitar
1987-1988
Conferenţiar universitar la Catedra Chimie Analitică, USM
1988-2001
Şef de Catedră Chimie Analitică,  USM
1991
Doctor habilitat în ştiinţe chimice
1992
Profesor universitar
1997-2006
Şef de Laborator Chimie Analitică a Institutului de Chimie, AŞM
2001-2007
Şef de Catedră Chimie Analitică şi Organică, USM
2006-2007
Şef de Laborator Chimie Coordinativă a Institutului de Chimie, AŞM
2007-2008
Decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică, USM
2008-2014
Prorector pentru activitatea ştiinţifică, USM
2012
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova

 

 

 

Rezultatele cercetărilor domnului Mihail Revenco sunt reflectate în peste 450 de publicaţii ştiinţifice, domeniul de cercetare constitu-ind teoria chimiei coordinative şi aplicarea combinaţiilor complexe.

Este Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova (1994), Om emerit (1996), deţinător al medaliei „Dmitrie Cantemir” AŞM (2006), al medaliei Paisie Velicikovsky (2011), al Premiului memorial „Yurii Simonov” (2012). În anul 2012 i s-a conferit ordinul „Gloria muncii”.

Mihail Revenco este un nume cunoscut departe de hotarele ţării. A fost un savant prolific şi şi-a adus substanţial aportul la prosperarea ştiinţei chimice în toate ipostazele – de savant, pedagog, manager, contribuind la pregătirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul profesat şi exercitând conducerea ştiinţifică a 16 teze de doctorat.

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldova  informează, că la 17 februarie 2017 ar fi împlinit 70 ani din ziua naşterii şi 45 ani de activitate profesională a regretatului Mihail REVENCO, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova.

Păstrând vie amintirea despre fostul prorector pentru activitatea ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, decan al  Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică, şef al Catedrei Chimie Analitică şi Organică în anii 1988-2007, apreciind efortul considerabil depus în activitatea de  asigurare metodică, ştiinţifico-didactică şi managerială, Facultatea organizează  o Conferinţă dedicată memoriei  profesorului, m.c. AŞM Mihail REVENCO cu genericul ,,Cavaler al cunoaşterii şi dăruirii”.

Vom fi onoraţi de prezenţa Dumneavoastră la acest eveniment, care va avea loc joi, 16 februarie 2017, în aud. 317 bl. IV USM, începând cu orele 13.00.

Programul Conferinţei

13.00-13.10
·     Cuvânt de deschidere
V. Gladchi, dr., conf.univ., Decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică
13.10-13.20
·  Contribuția cercetărilor în domeniul chimiei coordinateve sub conducerea profesorului Mihail Revenco
Oleg Palamarciuc, dr., cerc. şt. sup.
13.20-13.30
Evoluţia domeniului de cercetare chimia analitică în cadrul USM sub conducerea profesorului Mihail Revenco
Mariana Dâru, dr., lector superior
13.30-13.40
·     Contribuţia profesorului Mihail Revenco în activitatea de cercetare a laboratorului Chimie analitică a Institutului de Chimie, AŞM
Tatiana Cazac, doctor în chimie
13.40-14.30
Trecut-au ani, dar amintirele rămân…
·     Gh. Duca, dr.hab., prof.univ., academician, Preşedintele AŞM
·     F. Paladi, dr. hab., prof.univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică, USM
·     A. Gulea, dr. hab., prof.univ., academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte, AŞM.
·     T. Lupaşcu, dr. hab., prof., m.c. AŞM, Director Institutului de Chimie AŞM.
·    P. Chetruş, dr., prof.univ., Departament Chimie.
·    L. Gorceac, dr., conf.univ., Institut de Cercetare şi Inovare.
·    G. Dragalina, dr., conf.univ., Departament Chimie.
Discuţii
14.30
·      Depunere de flori (Cimitirul Armenesc).