Instituția Publică Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare (AŞM) anunță următoarele concursuri.

Postat 3/03/2017 in categoria Anunturi

Instituția Publică Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare (AŞM)  anunță următoarele concursuri de proiecte:

 

  1. Concursul proiectelor pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat
    pentru anii 2018-2019

Termen limită pentru înaintarea propunerii – 26.03.2017

Detalii:

http://www.acd.asm.md/ro/noutati-evenimente/concursul-proiectelor-pentru-tinerii-cercet%C4%83tori-finan%C8%9Bate-de-la-bugetul-de-stat

  1. Concursul proiectelor pentru ”editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2018

Termen limită pentru înaintarea propunerii – 26.03.2017

Detalii:

http://www.acd.asm.md/ro/noutati-evenimente/concursul-proiectelor-pentru-%E2%80%9Deditarea-monografiilor-%C8%99tiin%C8%9Bifice-lucr%C4%83ri-de-0

  1. Concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2018

Termen limită pentru înaintarea propunerii – 26.03.2017

Detalii:

http://www.acd.asm.md/ro/noutati-evenimente/concursul-proiectelor-pentru-organizarea-manifest%C4%83rilor-%C8%99tiin%C8%9Bifice-0

 

Pentru informaţii suplimentare:

Institutul de Cercetare şi Inovare,

Bl. 2 Anexă, bir. 21

Tel.: 022577442