În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului interinstituțional încheiat între părți, Universitatea Uppsala dinSuedia oferă pentru semestrul II al anului de studii 2020-2021:4 (patru) mobilități academice pentru studenții USM (de la ciclul ILicență (începând cu anul II de studii) și ciclul II Masterat).

Detaliile despre această ofertă, inclusiv programele de studii eligibile, pot fi consultate aici.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură/selecție este –27/09/2020.

Atenție la procedura de depunere a dosarului:

  1. Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF.
  2. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică erasmus.application@outlook.com (adresă pre-destinată doar depunerii Dosarelor de selecție).
  3. În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă).
  4. Dosarul de selecție în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății.

Departament pentru Relații Internaționale, USM