Prezentarea tezei de doctor în drept cu titlul: „Politica juridică în domeniul drepturilor omului şi locul ei în politica statală a Republicii Moldova.” a dnei Anastasia Catan

Postat 29/03/2017 in categoria Anunturi

Pe data de 07 aprilie 2017, ora 16:00, sala 222, Blocul IV al USM (str. A. Mateevici, 60)  va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 551.01 Teoria generală a dreptului

în cadrul căreia

dna Anastasia CATAN

 va prezenta spre examinare teza de doctor în drept cu titlul:

Politica juridică în domeniul drepturilor omului şi locul ei în politica statală a Republicii Moldova.

Conducător ştiinţific – dl Gheorghe AVORNIC, profesor universitar, doctor habilitat în drept