Felicitări laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”!

Postat 30/03/2017 in categoria Noutati
Teza de doctor habilitat de excelenţă „Minorităţile confesionale din Basarabia (1812- anii `70 ai secolului al XIX-lea)”, specialitatea 611.02 Istoria românilor (pe perioade), autor – GUMENÂI Ion, doctor habilitat în istorie, Universitatea de Stat din Moldova.
Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu): ”Structura şi semantica neoformaţiilor prefixoidale în limba franceză”, specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba franceză), autor – MACARI Aliona, doctor în filologie, Universitatea de Stat din Moldova.
Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei): „Reglementarea tarifară a operațiunilor de import-export”, specialitatea 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal), autor – ŢURCAN Pavel, doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova.
Sincere felicitări și mult succes în activitatea de cercetare!
Institutul de Cercetare şi Inovare, USM