Prezentarea tezei de doctor în istorie cu titlul: „Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul Europei (Rzecz-Pospolita şi Ţara Moldovei) în secolele XVI-XVII.” a dlui Nicolae Dudnicenco

Postat 11/04/2017 in categoria Anunturi

Pe data de 20 aprilie 2017, ora 16:00, în sala 511, Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 611.03 – Istoria universală (pe perioade)

în cadrul căreia

dl Nicolae DUDNICENCO

 va prezenta spre examinare teza de doctor în istorie cu titlul:

Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul Europei (Rzecz-Pospolita şi Ţara Moldovei) în secolele XVI-XVII.

Conducător ştiinţific – dl Pavel COCÂRLĂ, profesor universitar, doctor habilitat în istorie.