Conferința Internațională FEMEILE ŞI MINORII DIN DETENŢIE – TRECUT, PREZENT … DAR VIITOR?

Postat 11/04/2017 in categoria Noutati

Membrii Centrului de Cercetări Calitative în Antropologie, Departamentul Filosofie și Antropologie au participat pe data de 15-16 martie, 2017 la Conferința Internațională FEMEILE ŞI MINORII DIN DETENŢIE – TRECUT, PREZENT … DAR VIITOR? organizată de către Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea Supremației Legii (NORLAM)

ISTORIE_PNG

 

Programul conferinței:

http://norlam.md/public/files/docs/2017_docs/brosura_Femeile_i_minorii_in_detenie.pdf

La conferință au fost prezentate două studii antropologice, autori Eudochia Saharneanu, doctor habilitat, profesor universitar și Tatiana Mărgărint, lector, departamentul Filosofie și Antropologie, USM:

  • Violența în familie și femeile din penitenciarul de la Rusca: trecut, prezent, viitor

Studiul de față și-a propus să ofere o imagine asupra dimensiunii fenomenului de violență care a afectat femeia condamnată. În același timp, s-a încercat să se identifice legătura dintre crima comisă și traumele suferite de femei anterior, violența în familie, abuzuri; să prezinte evaluarea de către deținute a tratamentului față de ele pe parcursul procesului penal și în timpul executării pedepselor; să determine impactul detenției asupra vieții femeii din punct de vedere economic, relațional, afectiv; să identifice impactul detenției femeii asupra membrilor familiei; să evalueze perceperea propriului viitor de către femeile de la Penitenciarul de la Rusca.

 

  • Tabuuri și rituri de trecere prezente în penitenciarul pentru minori Goian

Echipa de antropologi și-a propus să analizeze specificul relațiilor dintre deținuții minori din penitenciarul Goian, având ca punct de pornire riturile de trecere existente și performate de către ei. Fiind noutate în domeniul cercetării, acest subiect, a devenit o provocare ca urmare a mediului sau terenului de cercetare și anume, penitenciarul pentru minori Goian. Practica științifică internațională a demonstrat și relevat de nenumărate ori necesitatea studiilor calitative, științifice pentru o mai bună înțelegere a problemei și identificarea acelor aspecte care printr-o cercetare cantitativă, nu pot fi depistate.

 

La conferință au fost prezenți reprezentanții mai multor domenii: colaboratori ai poliției, procurori, avocați, judecători, consilieri probațiune, angajați ai sistemului penitenciar și reprezentanți ai societății civile în speranța că evenimentul va consolida eforturile comune ale instituțiilor statului axate pe garantarea respectării drepturilor omului și reintegrarea deținuților.

Conferința și-a propus să sensibilizeze opinia publică și reprezentanții sectorului justiției pentru a soluționa problemele ce le întâmpină zilnic femeile și minorii aflați în detenție, dar și impactul vieții după gratii asupra viitorului acestora.

http://norlam.md/libview.php?l=ro&idc=96&id=908#.WNJLtNKLTIU

http://www.penitenciar.gov.md/ro/content/angaja%C8%9Bi-ai-sistemului-penitenciar-participan%C8%9Bi-la-conferin%C5%A3a-interna%C5%A3ional%C4%83-%E2%80%9Efemeile-%C5%9Fi

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3411