Susţinerea tezei de doctor în istorie „Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856)”

Postat 19/04/2017 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în istorie „Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856)”

 

Pretendent: Ivan Duminica

Conducător ştiinţific: Ion Gumenâi, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 30.611.02 – 03

Tema tezei: Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856).

Specialitatea: 611.02. Istoria românilor (pe perioade)

Data: 28 aprilie 2017

Ora: 14 00

Local: Chişinău, str. Alexei Mateevici 60, Universitatea de Stat din Moldova, blocul IV, aula 222.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

 

 1. Duminica Ivan. Cu privire la formarea coloniei bulgare Taraclia, judeţul Akkerman. În: Archiva Moldaviae. Iaşi, 2013, vol. V, p. 151-165 (c.a. 1,4). ISSN 2067-3930.
 2. Duminica Ivan. Privilegiile acordate bulgarilor din Basarabia şi din Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În: Revista de Etnologie şi Vol IX-X. Chişinău, 2011, p. 101-107 (c.a. 1). ISSN 1857-2049. (Categoria C).
 3. Duminica Ivan. Violenţa în Bulgaria sub stăpânire otomană – factor al imigrării bulgarilor la nord de Dunăre (sf. sec. al XVIII−inc. sec. al XIX-lea). În: Revista de Etnologie şi Vol XI-XII. Chişinău, 2012, p. 119-126 (c.a. 1,3). ISSN 1857-2049. (Categoria C).
 4. Duminica Ivan. Date noi despre Mitropolitul de Silistra Antim (1778−1836). În: Revista de Etnologie şi Vol XVI. Chişinău, 2014, p. 105-113 (c.a. 0,6). ISSN 1857-2049. (Categoria B).
 5. Думиника Иван. Историографические сведения о болгарах Северного Причерноморья в конце XVIII века. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe umanistice”. Chişinău, 2015, № 4 (84), p. 61-72 (c.a. 1,4). ISSN 1811-2668 (Categoria B).
 6. Duminica Ivan. Cu privire la bulgarii supuşi străini în Basarabia (anii 1821−1828). În: Revista de Etnologie şi Culturologie. Chişinău, 2015. Vol. XVII, p. 72-81 (c.a. 0,7). ISSN 1857-2049. (Categoria B).
 7. Duminica Ivan. Emigranţii bulgari din Basarabia la sfârşitul secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea (Repere istoriografice). În: Revista de Etnologie şi Culturologie. Chişinău, 2015. Vol. XVIII, p. 79-84 (c.a. 0,7). ISSN 1857-2049. (Categoria B).
 8. Думиника Иван. Румынская историография периода 1918–1944 гг. к вопросу о переселении болгар в Бессарабию в конце XVIII–первой половине XIX вв. În: Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. Том XI. Одеса−Велико Търново, 2012, c. 39-55 (c.a. 0,9). ISBN 978-966-389-225-2.
 9. Duminica Ivan. Сolonizările bulgarilor în Basarabia ca rezultat al Tratatului de pace de la Bucureşti. În: Tratatului de pace de la Bucureşti din 1812: 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău, 26-28 aprilie 2012. Chişinău, 2012, 109-120 (c.a. 1,5). ISBN 978-9975-51-350-0.
 10. Duminica Ivan. Viaţa şcolară în colonia bulgară Taraclia, judeţul Akkerman (1839−1918). În: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor (Ediţia a V-lea). Rezumatele comunicărilor. Chişinău, 2013, p. 49-50 (c.a. 0,2). ISBN 978-9975-4319-6-5.

 

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată: emigrarea și stabilirea bulgarilor în Basarabia la începutul secolului al XIX-lea în contextul politicii de colonizare a autorităţilor ţariste; dezvoltarea social-economică a coloniștilor bulgari; înființarea și activitatea bisericilor și școlilor lancasteriene în coloniile bulgare din Bugeac.
 2. Conţinutul de bază al tezei: sunt analizate principalele şcoli istorice care s-au preocupat de abordarea dezvoltării social-economice şi culturale a bulgarilor basarabeni. Se evidenţiază principalele cauze, căi și etape ale emigrării bulgarilor în Basarabia, în perioada anilor 1806-1856. Se face evaluarea nivelului de dezvoltare în colonii a ramurilor economice (agricultura, creşterea animalelor şi meşteşugurile). Autorul prezintă procesul de înființare a bisericilor şi deschiderea școlilor în coloniile bulgare. Se elucidează apariţia mişcării de renaştere culturală a bulgarilor basarabeni.
 3. Principalele rezultate obţinute: Au fost stabilite și explicate etapele de emigrare a bulgarilor în Basarabia, în anii 1806-1856. Au fost evidențiate localitățile din Bulgaria de unde au emigrat exponenții comunității bulgare în spațiul pruto-nistrean. S-au examinat principalele domenii economice care erau dezvoltate în coloniile bulgare. Autorul a stabilit și a analizat principalele direcţii de activitate a negustorilor de ghildă de origine bulgară. Au fost analizate procesele culturale care au avut loc în coloniile bulgare din Basarabia în anii 1806-1856. Au fost examinate aspectele de viață spirituală și educațională a coloniștilor bulgari la începutul secolului al XIX-lea.