Astăzi, luni 14 septembrie, în Sala Senatului a Universității de Stat din Moldova a avut loc deschiderea oficială a Școlii de toamnă „Minoritățile etnice în spațiul postsovietic: recunoașterea, analiza și dezamorsarea potențialelor surse de conflict”, care se va desfășura până pe 21 septembrie. Evenimentul este organizat de Facultatea de Istorie și Filosofie a USM, în colaborare cu mai multe universități din Germania, inclusiv Moldova-Institut Leipzig (MIL) și cu universități din Ucraina sub egida și cu suportul financiar al Serviciului German de Schimb Academic (Deutscher Akademischer Austauschdienst –- DAAD) în cadrul Programului „Dialogul Est-Vest”, care are drept scop elaborarea formatelor informaționale despre mediere ca formă alternativă de soluționare a conflictelor.

La ceremonia de deschidere au participat cu cuvinte de salut dna dr. Angela Niculiță, prorector pentru relații internaționale al Universității de Stat din Moldova, dl Andrei Chistol, secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, dl Ullrich Kinne, reprezentantul permanent al Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova, dl dr. Vasile Dumbrava, vicepreședinte al Moldova-Institut Leipzig și dl dr. Josef Sallanz, lector DAAD.

Programul Școlii de toamnă, la care participă studenți și masteranzi din Repubica Moldova, Ucraina și Germania, este unul complex și include atât comunicări și dezbateri, cât și excursii, întâlniri cu reprezentanţii diferitor instituţii şi organizaţii ale societăţii civile, menite să-i familiarizeze pe participanți cu aspecte ale istoriei, situaţiei social-politice, interetnice etc.

Participanţii la Școala de toamnă vor beneficia de câteva excursii memorabile: vizita la Muzeul Naţional de Etnografie și Istorie Naturală cu turul istoric prin centrul orașului Chișinău, excursie la Comrat, la Tvardița și în Zona Economică Liberă din Tvardița, vizitarea Complexului „Lumânarea Recunoștinţei” de la Soroca, dar și turul istoric prin cartierul „Dealul Ţiganilor” (Romilor), vizita la școala rusă din Orhei și la Cimitirul evreiesc din Orhei, deplasare la Bălți.

Implicarea cadrelor didactice, a masteranzilor, doctoranzilor și studenților USM în proiecte internaționale a devenit la ora actuală esențială pentru sporirea calității învățământului superior, pentru internaționalizarea studiilor și atingerea standardelor internaționale. Interesul special manifestat față de Republica Moldova ca ţară vecină a Uniunii Europene este generat de complexitatea procesului de integrare europeană, inclusiv de aspectele privitoare la dezvoltarea economică, respectarea drepturilor omului ca valori europene etc.

Astfel, urmează ca participanții prin activităţile lor să contribuie la aprofundarea dialogului dintre țările participante la aceste școli, dezideratul principal al Școlii fiind dezvoltarea unei reţele de multiplicatori în rândul comunităţilor academice.

Organizarea și participarea USM, inclusiv la această Școală de toamnă, va permite valorificarea și extinderea succeselor înregistrate în Republica Moldova în privința respectării drepturilor minorităților etnice, în special prin recunoașterea, analiza și folosirea tuturor pârghiilor societății pentru dezamorsarea potențialelor surse de conflict, aplicate în RM de specialiști profesioniști vizați pe acest domeniu. USM participă la organizarea evenimentelor de amploare de acest gen (Școala de vară și de toamnă inițiate cu suportul Serviciul German de Schimb Academic (Deutscher Akademischer Austauschdienst –- DAAD) în cadrul Programului „Dialogul Est-Vest”) de ani buni. Experiența acestor ani a arătat cât de mult sunt solicitate astfel de întâlniri, cât de multe le oferă acestea tuturor participanților, ce perspective de interacțiune și cooperare se deschid.

Fie ca Școala de toamnă „Minoritățile etnice în spațiul postsovietic: recunoașterea, analiza și dezamorsarea potențialelor surse de conflict” să se desfășoare fructuos, conform programului stabilit. Mult succes tuturor participanților, rezultate frumoase, obiective atinse!

Notă: Şcoala de toamnă este sprijinită financiar de Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) şi a fost iniţiată de către preşedintele Moldova-Institut Leipzig, profesorul şi academicianul Klaus Bochmann în anul 2009, cu scopul de a crea o punte de legătură între tinerii din ţările spațiului postsovietic şi de a spori interesul studenţilor şi doctoranzilor din Germania pentru Republica Moldova. Proiectul include o serie de activități pentru dezvoltarea mobilității academice a studenților și activarea proiectelor sociale de voluntariat desfășurate de echipe mixte de studenți internaționali. Ideea principală este integrarea contactelor internaționale ale universității, crearea condițiilor pentru formarea efectului educației non-formale și dezvoltarea diplomației publice.