Susţinerea tezei de doctor în științe ale comunicării „Presa locală din Republica Moldova: condiții de afirmare, repere funcționale, discurs sociocultural”

Postat 4/05/2017 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale comunicării „Presa locală din Republica Moldova: condiții de afirmare, repere funcționale, discurs sociocultural”   Pretendent: Mariana Toacă Conducător ştiinţific: Georgeta Stepanov, doctor habilitat în științe ale comunicării, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 30.571.01– 06 din cadrul Universității de Stat din Moldova Tema tezei: Presa locală din Republica Moldova: condiții de afirmare, repere funcționale, discurs sociocultural Specialitatea: 571.01 Jurnalism și procese mediatice Data: 16 mai 2017 Ora: 15.00 Locul: aula 421/bloc central al Universității de Stat din Moldova   Principalele publicaţii  ştiinţifice  la  tema  tezei  ale  autorului:

 1. Toacă M. Presa locală: abordări funcționale. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2016, nr.3, pp. 180-186. ISSN 1857-2294;
 2. Toacă M. Presa locală din Republica Moldova: aspecte funcționale și conceptuale. În: Valori ale mass-mediei în epoca contemporană. Chișinău: CEP USM, 2016 pp.164-168. 256 p. ISBN 978-9975-71-832-5;
 3. Toacă M. Politica editorială a publicațiilor periodice locale. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 28-29 septembrie 2016. Rezumate ale comunicărilor. Științe socioumaniste. Chișinău: CEP USM, 2016, pp. 256-260. 319 p. ISBN 978-9975-71-813-4;
 4. Toacă M. Socialul în presa locală. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 10-11 noiembrie 2015. Rezumate ale comunicărilor. Științe sociale. Chişinău: CEP USM, 2015, pp. 36-37. 285 p. ISBN 978-9975- 71-704-5;
 5. Toacă M. Aspecte socio-culturale ale jurnalismului local. În: Interferențe universitare – integrare prin cercetare și inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-26 septembrie 2012. Rezumate ale comunicărilor. Științe sociale. Chișinău: CEP USM, 2012. pp. 26-29. 270 p. ISBN 978-9975-71-268-2;
 6. Toacă M. Problematica culturală în presa din Republica Moldova. În: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conferința științifică cu participare internațională, 21-22 septembrie 2011 Rezumatele comunicărilor. Științe umanistice. Chişinău: CEP USM, 2011. pp. 142-145. 384 p. ISBN: 978-9975-71-136-4;
 7. Toacă M. Cadrul progresiv a presei locale în Republica Moldova. În: Revista Română de Jurnalism și Comunicare, 2010, anul V, nr. 3, pp.19-24. ISSN 1842-256X;
 8. Toacă M., Stepanov G. Dimensiunea economică a presei locale din Republica Moldova. În: Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice. Conferință științifică, 5 mai 2010. Rezumate comunicărilor. Seria științe sociale. Chişinău: CEP USM, 2010, pp. 55-56. 224 p. ISBN 978-9975-71-020-6;
 9. Toacă M., Stepanov G. Aspecte istorice ale constituirii presei locale în Republica Moldova. În: Cercetare și inovare – perspective de evoluție și integrare europeană. Conferință științifică, 23 septembrie 2009. Rezumatele comunicărilor. Științe socioumanistice. Chișinău: CEP USM, 2009, pp. 211-212. 308 p. ISBN 978-9975-70-865-4;
 10. Toacă M. Presa locală independentă în condițiile societății de tranziție. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, 2009, nr. 8 (28), pp. 268-272. ISSN 1857-2081;
 11. Toacă M. Tematica socială în presa locală autohtonă-modalități de reflectare. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, 2009, nr. 8 (28), pp. 273-277. ISSN 1857-2081

  Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată: studiul activității presei locale din Republica Moldova prin elucidarea cadrului de dezvoltare, reperelor funcționale și discursului sociocultural al produselor mediatice puse în circuitul informațional prin intermediul acestui segment de presă.
 2. Conținutul de bază al tezei. Teza constă din: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 180 de titluri, 157 de pagini text de bază, 7 tabele și 9 anexe.

Primul capitol cuprinde abordările teoretico-conceptuale internaționale și naționale ale presei locale ca element al sistemului mass-mediei, analiza specificității presei locale în contextul mediatic contemporan, obiectivele, funcţiile, rolurile, caracteristicile şi particularităţile ei ca activitate de reflectare realităţii de nivel local. Tot aici a fost elaborată și argumentată metodologia proprie de cercetare a presei locale. Capitolul al doilea reliefează cadrul de dezvoltare a presei locale din Republica Moldova pe segmentul diacronic propus, etalează subiectul ei prioritar de reflectare a realității de nivel local, precum și elucidează reperele funcționale și opțiunile ei de creație. Capitolul al treilea cuprinde două mari subdiviziuni relevante: 1) analiza structurii și a compoziției arhitecturale a publicațiilor periodice locale și 2) analiza produsului mediatic pus în circuit prin intermediul presei locale în vederea reflectării realității socioculturale de nivel local. De asemenea, aici este examinat discursul sociocultural al presei locale și formele de expresie prin care el se materializează. Ultimul compartiment cuprinde concluziile generale şi recomandările ce au rezultat din studiul efectuat asupra specificității presei locale din Republica Moldova.

Prestamos de dinero personales prestamos de dinero rapido.
 1. Principalele rezultate obținute:
 • Elucidarea locului și rolului presei locale în contextul sistemului mass-mediei contemporan;
 • Identificarea cadrului de dezvoltare a presei locale din Republica Moldova;
 • Etalarea reperelor funcționale ale publicațiilor locale autohtone în procesul de reflectare a realității socioculturale;
 • Demonstrarea identității discursului sociocultural al presei tipărite locale din Republica Moldova.