Concursul propunerilor de proiecte din cadrul următoarelor programe de stat:

Postat 10/05/2017 in categoria Anunturi
 1. Medicina de precizie în prevenirea, diagnosticul şi tratamentul patologiilor” coordonator, dr. Stratan Valentina.

2.Medicamente noi autohtone în optimizarea tratamentului respectiv” coordonator, dr.hab. Ghicavîi Victor.

 1. Securitatea și siguranța alimentara în perioada de tranziție demograficacoordonator, dr.hab. Sturza Rodica.
 2. Valorificarea potențialului culturii tradiționale în dezvoltarea Republicii Moldovacoordonator, dr.hab. Ghilaş Victor.
 3. Dezvoltarea e-Infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării şi inovării din R.M.”coordonator, dr.hab. Cojocaru Svetlana.
 4. Scopul.Soluționarea problemelor strigente ale țării și promovarea politicii de stat în sfera științei și inovării prin cercetare.
 5. Obiective urmărite:
 • Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științ
 • Creșterea capacității de participare în Programul Cadru H2020, creșterea competitivității internaţionale a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovă
 • Extinderea şi menţinerea accesului comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la resursele de documentare on-line şi reţelele de profil.
 • Integrarea în rețelele regionale și internaționale de infrastructură științifică
  Viagra generika kaufen 100 mg viagra generika tabletten.
 1. Condiții de participare:
 • Participantul la concurs poate fi organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării acreditată în domeniul cercetării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de autorul propunerii de
 • Una și aceiași organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării este în drept să depună o singură propunere de proiect în cadrul concursului.
 • În funcţia de autor al propunerii de proiect (director) pot fi desemnate doar persoane titulare ale organizaţiei-executor, care deţin grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat.
 • Propunerea de proiect înscrie cel puțin una din prioritățile strategice în dezvoltarea social-politică a Republicii Moldova și include probleme actuale ale științei și inovă

Detalii accesaţi linkul: http://acd.asm.md/ro/noutati-evenimente/concursul-propunerilor-de-proiecte-din-cadrul-programelor