Concurs suplimentar a proiectelor pentru ,,Editarea Monografiilor Științifice (Lucrări de Valoare)” pentru anul 2018

Postat 10/05/2017 in categoria Anunturi

Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării.

Obiectivele concursului:

 • Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științ
 • Dezvoltarea ştiinţei pentru rezolvarea problemelor stringente ale ţării.
 • Promovarea valorilor naț
 • Creșterea competitivității internaţionale a organizaţiilor naționale din sfera ştiinţei şi inovă
 • Extinderea şi menţinerea accesului comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la resursele de documentare.
 1. Condiţii de participare
 • Participantul la concurs poate fi organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării acreditată în domeniul cercetării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect.
 • În funcţia de director de proiect pot fi desemnate doar persoane titulare ale organizaţiei-executor, care deţin grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat.
 • Propunerea de proiect pentru editarea monografiilor științifice/lucrări de valoare va include probleme actuale ale științei și inovării și va promova valorile naț
 • Prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii ştiinţifice de specialitate, precizarea elementelor de noutate în contextul cercetărilor ştiinţifice naţionale şi globale;
 • Manuscrisul lucrării este scris în proporţie de cel puţin 70 la sută,fapt dovedit prin anexa propunerii de proiect.
 • Volumul manuscrisului lucrării este de cel puţin 10 colide autor fără anexe.
 • Prezentarea declaraţiei de originalitate şi a dreptului de autor, precum și confirmarea faptului că lucrarea nu a fost deja editată și nu este rezultatul plagiatului. Această declaraţie va fi anexată ca parte componentă a propunerii de proiect.
 • Prezentarea lucrărilor autorului (autorilor) din ultimii 5 ani în domeniul abordat în manuscrisul lucrării, precum şi lista lucrărilor în domeniu pe plan mondial în ultimii 10 ani.
 • Este interzisă depunerea de propuneri de proiecte care descriu activităţi anterior finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.
 • Prioritate vor avea propunerile ce vor avea cofinanţare. Pentru confirmare va fi prezentată scrisoarea de garanţie a cofinanţatorului şi preţul de cost al editurii cu drept de publicare a literaturii ştiinţifice. Nu se admite cofinanţarea de la bugetul de stat.
 • Tirajul lucrării va fi de cel puţin 300 de exemplare, fiind repartizate în mod obligatoriu la Biblioteca Ştiinţifică Centrală AŞM (2/3 din tirajul lucrării), Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la bibliotecile orășenești și raionale, precum și la instituţiile prevăzute în Legea Nr. 939 – XIV din 20.04.2000 cu privire la activitatea editorială, art. 18 “Exemplarele de depozit legal, cu modificările şi completările ulterioare”, restul tirajului va fi planificat conform sugestiilor autorului – lista tuturor instituţiilor unde vor fi transmise lucrările va fi prezentată ca anexă la dosarul propunerii de proiect.
 • Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii în sine după depunerea propunerii înaintate la concurs.
 • Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi eliminate din concurs.
 1.  Calendarul concursului  
Activitatea Termen
Lansarea concursului 05.05.2017- 22.05.2017
Anunțarea rezultatelor verificării primare 24.05.2017
Contestarea verificării primare 24.05.2017-26.05.2017
Organizarea evaluării științifice a propunerilor de proiecte 29.05.2017 – 12.06.2017
Publicarea rezultatelor evaluării științifice 13.06.2017
Contestarea rezultatelor evaluării științifice 14.06.2017 – 16.06.2017
Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare După aprobarea Hotărârii de CSȘDT

Detalii

http://acd.asm.md/ro/noutati-evenimente/concurs-suplimentar-proiectelor-pentru-%E2%80%9Deditarea-monografiilor-%C8%99tiin%C8%9Bifice