ÎNTÂLNIRE DE SUFLET CU OAMENI DE SUFLET LA USM

Postat 11/05/2017 in categoria News

La 5 mai 2017,  studenţii de la facultăţile USM, dar în special cei de la Litere, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Istorie şi Filosofie au avut prilejul să le cunoască îndeaproape pe două mari personalităţi în domeniul ştiinţei şi literaturii. Este vorba de Liviu Pendefunda, academician, profesor universitar, vestit neurolog captivat de domeniile literaturii, inclusiv poezie, critică literară , autor a peste o sută de cărţi, dintre care 45 sunt dedicate literaturii, dar şi pictor, şi editor al revistei ”Contact internaţional”, Iaşi, România şi Alex Cetăţeanu, editorul revistei ”Destine literare”, savant, poet, scriitor român emigrat în Canada, care s-a aflat pentru  prima dată în Republica Moldova. Moderatoarea acestei activităţi, Lidia Grosu, poetă, critic literar, secretar ştiinţific al Senatului USM, le-a făcut o succintă prezentare, invitându-i pe cei prezenţi să fie activi, mai aproape de poezie şi de armonia acesteia cu celelalte arte, care împodobesc viaţa oricui, indiferent de profesia aleasă…

Dialogul literar-artistic dintre studentele de la Facultatea de Litere (decan, doctor Adriana Cazacu-Ţigaie), ghidate de doctorul în filologie Ludmila Usatâi, conferenţiar universitar, şi  aceşti doi titani ai scrisului împătimiţi de frumos a fost unul dintre cele mai emoţionante. Printr-un recital de poezie cutremurător de frumos în baza operei protagoniştilor s-au distins studentele de la anul II-Licenţă, Specialitatea Limba Română-Limba Engleză, inclusiv: Lucia Stegărescu, Oxana Bulicanu, Ina Sârghi, acestea demonstrând o ţinută scenică impecabilă, deşi altul le este domeniul profesat. Fire exaltată de metaforă, Lucia Stegărescu, care este şi poetă, având deja 2 cărţi de autor, a fost încurajată să recite şi din propria creaţie, versul ei, plin de lirism şi spirit patriotic transmiţând poziţia eului şi atitudinea faţă de valorile naţionale, motiv în mod deosebit apreciat de către oaspeţii prezenţi. Din creaţia proprie a mai recitat şi Valentina Fărâmă, studentă la anul I a aceleiaşi specialităţi.

De menţionat, că atmosfera a devenit cu atât mai cuceritoare, cu cât s-a simţit şi înrâurirea însufleţitoare asupra acesteia a cântecelor interpretate (vocal, chitară) de talentata Natalia Ţurcan, studentă la Specialitatea Limba Română-Limba Greacă, cu vocea-i de o melodicitate inimitabilă, în care s-a simţit mirifica binecuvântare cerească. Au răsunat melodiile: ”Oameni de subsol”,(din repertoriul Silviei Grigore); ”Umbra”(pe versurile lui A.Păunescu şi intrepretată de Nicu Alifantis); ” O marmaroménos vasiliás /Regele de marmură ”( din repertoriul lui Háris Aléxiu) – în limba greacă.

De această unduire a valului sensibilităţii s-au lăsat atraşi şi dl Liviu Pendefunda împreună cu fratele său, coleg de breaslă, Alex Cetăţeanu, ambii fructificându-şi harul şi darul întru  înviorarea publicului cu un recital de poezie din creaţia proprie, dar şi din alţi scriitori români, studiaţi/cunoscuţi de către studenţii de la Facultatea de Litere, inclusiv: Tudor Arghezi, George Topârceanu, Ion Minulescu etc. La întrebarea ”Care ar fi fost scriitorii ce ar fi contribuit la formarea Domniilor lor ca oameni ai scrisului?”, atât Alex Cetăţeanu, cât şi Liviu Pendefunda au subliniat importanţa, în acest sens, a alimentării continuie din izvoarele antichităţii, a clasicismului, dar şi continua valorificare a literaturii naţionale şi universale.

În final, autorii au exprimat recunoştinţă pentru cadourile primite din partea conducerii USM, totodată, aducând mulţumiri şi studenţilor pentru atmosfera sărbătorească creată în cadrul acestei întâlniri de neuitat, dar şi dorinţa de a se mai afla în instituţia prestigioasă de învăţământ, precum  Universitatea de Stat din Moldova – mare centru ştiinţifico-didactic în care se simte cultivarea la şcoala marilor valori prin crearea armoniei dintre cunoaştere – prin studierea profesiei alese – şi harul/talentul promovat la justa valoare, acestea contribuind la perceperea frumosului de către tineretul studios şi încadrarea lui în acest univers ce domină benefic lumea, act demonstrat şi în cadrul acestei întâlniri de suflet.

1 DSC_0142 copy

7 DSC_0174 copy

6 DSC_0173 copy

5 DSC_0166 copy

4 DSC_0163 copy

3 DSC_0150 copy

2 DSC_0145 copy