UN NOU MEMBRU AL USM – ALTEŢEA SA SERENISIMĂ, PRINŢUL ALBERT AL II-LEA DE MONACO

Postat 11/05/2017 in categoria Noutati

La şedinţa Senatului Universităţii de Stat din Moldova din  5 mai 2017, Alteţei Sale Serenisime, Prinţului Albert al II-lea de Monaco i s-a înmânat Diploma  Doctor Honoris Casa al acestei instituţii, titlu acordat prin decizia acestui for din 25 aprilie 2017.

În cuvântul său de salut, preşedintele Senatului, rector Gheorghe Ciocanu, profesor universitar, a menţionat despre meritele acestei personalităţi în domeniul protecţiei mediului ambiant, despre problemele stringente pe care le abordează şi despre rolul nemijlocit al Alteţei Sale în implementarea şi promovarea diverselor proiecte ştiinţifice finanţate în cele 3 domenii prioritare de asistenţă, cum sunt: minimalizarea efectelor negative ale încălzirii globale şi promovarea rolului energiei regenerabile; rezervarea biodiversităţii; gestionarea resurselor de apă.

În continuare, a fost dată citirii decizia Senatului USM cu următorul conţinut:

 

EXTRAS

din proces-verbal nr. 6

de la şedinţa din 25 aprilie 2017

a Senatului Universităţii de Stat din Moldova

 

Obiect de referinţă:

Cu privire la conferirea titlului

onorific “Doctor Honoris Causa” al U.S.M.

 

Senatul înalt apreciază meritele deosebite ale Alteţei Sale Serenisime Prinţul Albert al II-lea de Monaco, Preşedinte al Comisiei Internaţionale pentru explorarea ştiinţifică a Mării Mediterane (CIES), în domeniul protecţiei mediului ambiant, înclusiv prin:

  • sensibilizarea societăţii civile şi a autorităţilor publice cu privire la impactul activităţii umane asupra mediului înconjurător;
  • promovarea şi realizarea numeroaselor proiecte inovatoare  în acest domeniu;
  • finanţarea unor proiecte în cele 3 domenii prioritare de asistenţă, cum sunt:

minimalizarea efectelor negative ale încălzirii globale şi promovarea rolului energiei regenerabile; rezervarea biodiversităţii; gestionarea resurselor de apă; lupta împotriva deşertificării;

  • promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul respectiv;
  • promovarea principiilor dezvoltării durabile la scară mondială în domeniul protecţiei mediului înconjurător;
  • susţinerea iniţiativelor organizaţiilor publice şi private în domeniul cercetării şi inovaţiei tehnologice etc.

Luând în consideraţie contribuţia substanţială a acestei personalităţi întru realizarea tuturor angajamentelor de protejare şi salvare a mediului înconjurător, dar şi cea întru dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Senatul

 

DECIDE:

Se conferă titlul onorific “Doctor Honoris Causa” Alteţei Sale Serenisime Prinţul Albert al II-lea de Monaco

 

Totodată, preşedintele Senatului,dl Gheorghe Ciocanu, a ţinut îndeosebi să accentueze că decizia respectivă este cea mai înaltă apreciere pentru faptele Prinţului II-lea de Monaco şi că în continuare este mereu binevenit la Universitatea de Stat din Moldova.

În cuvântul de răspuns, Prinţul Albert al II-lea de Monaco s-a referit detaliat la toate domeniile sale de activitate şi, în final, a exprimat recunoştinţă comunităţii universitare pentru onoarea acordată de a fi membru al acestei instituţii, asigurând Senatul că va continua tot atât de consecvent să promoveze şi să realizeze proiectele anunţate.

1 DSC_0016 copy

2 DSC_0019 copy

3 DSC_0026 copy

4 DSC_0038 copy

5 DSC_0040 copy

6 DSC_0051 copy

7 DSC_0059 copy

8 DSC_0075 copy

9 DSC_0100 copy

10 DSC_0112 copy

11 DSC_0114 copy

12 DSC_0133 copy