Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”

Postat 12/05/2017 in categoria Anunturi

Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova

Facultățile Universităţii de Stat din Moldova

Școlile Doctorale ale Universităţii de Stat din Moldova

organizează în perioada

9-10 noiembrie 2017

Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională

 ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, ediţia

Conferinţa se va desfăşura în următoarele secţiuni și ateliere după cum urmează:

  • Ştiinţe ale naturii şi exacte: Biologie și Pedologie, Chimie şi Tehnologie Chimică, Fizică şi Inginerie, Școala doctorală de științe fizice şi inginereşti, Școala doctorală de științe chimice, Școala doctorală de științe biologice și geonomice.
  • Ştiinţe umanistice: Istorie și Filosofie, Limbi şi Literaturi Străine, Litere, Școala doctorală de istorie, arheologie și filosofie, Școala doctorală de studii lingvistice și literare, Şcoala doctorală studii de lingvistică romano-germanică și literatură universală și comparată.
  • Ştiinţe juridice şi economice: Drept penal, Drept internaţional şi european, Drept privat, Drept public, Drept procedural, Ştiinţe Economice, Școala doctorală de științe economice, Școala doctorală de ştiinţe juridice
  • Ştiinţe sociale: Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Sociologie şi Asistenţă Socială, Școala doctorală de științe sociale, Școala doctorală de psihologie și științe ale educației

Participanţi eligibili: doctoranzi, cercetători, cadre didactice atât din cadrul USM, cât şi din cadrul  altor instituţii de învăţământ din ţară cât şi din afara ei.

Programul de lucru al conferinţei:

Joi, 9 noiembrie 2017, 900-1100. Deschiderea oficială în ateliere, lucrări plenare în ateliere.

Joi, 9 noiembrie 2017, 1130-1700, desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului.

Vineri, 10 noiembrie 2017, 900-1700, desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului.

Totalizarea activităţii.

Rezumatul comunicării va ocupa până la trei pagini complet dactilografiate fonta Ti­me­s New Roman, înălţimea literelor 12 pt., la intervalul 1,5 pe hârtie A4, cu alineatul din 5 semne.

TITLUL se va dactilografia cu majuscule. Sub titlu urmează Prenumele şi NUMELE autorului, mai jos – afilierea,  apoi urmează textul propriu-zis. Se păstrează câmp liber: din stânga, din partea de sus şi de jos – câte 25 mm, din dreapta  – 15 mm.

Referințele bibliografice se vor indica conform standardului național SM ISO 690:2012. Citarea în text se va efectua astfel: [1, p. 40].

Materialele vor fi prezentate în formă electronică, împreună cu un exemplar tipărit. Acestea vor fi recepţionate de către grupul de lucru în bir. 24, bl.2 Anexă, până pe data de 16 iunie 2017.

Fiecare participant poate fi autor în cel mult o lucrare.

Rezumatele pot fi prezentate în următoarele limbi: română, engleză, franceză sau rusă. Publicarea rezumatelor comunicărilor va fi condiţionată de respectarea termenului limită de depunere a acestora, respectarea cerinţelor specificate  şi plata taxei de participare.

Taxa de participare este în mărime de 100 lei.

Adresa de contact: 

Institutul de Cercetare și Inovare, USM, blocul II Anexă, bir. 24, str. A.Mateevici, nr.60, Chişinău, MD-2009, Republica Moldova

tel: 067315513, e-mail: cercetareusm@gmail.com

Aviz in Limba Engleza

Aviz in Limba Rusa