Se anunță susținerea tezei de doctor  în informatică

Candidat  Bergmann Ran

Conducător / consultant științific: conf. univ. dr. Tudor Bragaru, prof.univ. dr. Gh. Căpătână

Consiliul științific specializat D 121.03-02

  1. PALADI Florentin, președinte, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, USM
  2. CIOBU Victor, secretar științific, doctor în fizică, conferențiar universitar, USM
  3. GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, IMI AȘM
  4. PRISĂCARU Anatol, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, ASEM
  5. COJOCARU Igor, doctor în informatică, IDSI
  6. SIROTA Iulia, doctor, Braude College of engineering, Israel

Referenți oficiali:

  1. COSTAȘ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, ASEM
  2. BELDIGA Maria, doctor în informatică, conferențiar universitar, USM

Tema tezei Asigurarea calității proiectelor informaționale (Providing quality of information projects)

Specialitatea 121.03 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor

Data  23 septembrie 2020

Ora 14:00

Local:  sala 222, Blocul IV al USM (str. A. Mateevici, 60)

Teza de doctorat online poate fi consultată la adresa http://www.cnaa.md/thesis/55994/ și în variantă tipărită la Biblioteca USM

Pentru paricpare la videoonferința de susținere publică online a tezei se va folosi linkul Google Meet https://meet.google.com/tnw-ttzh-vxv

Secretar științific al CȘS D 121.03-02, dr. conf. univ. CIOBU Victor