ÎNSCRIEREA candidaților la doctorat se va desfășura în Secția Studii Doctorale în perioada 1 – 13 octombrie 2020 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 069568283 sau pe www.usm.md.

ADMITEREA din anul 2020 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova este organizată în 11 Școli Doctorale, fondate de USM, și în 8 școli doctorale, create de consorțiile naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator.

În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, USM gestionează concursul pentru ocuparea a 110 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv, 66  la școlile doctorale ale USM și 44 – în cele ale consorțiilor (Ordin nr.968 din 11 septembrie 2020  al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator).

Admiterea la studiile superioare de doctorat este organizată în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată de Consiliul Științific al USM în ședința din 18 martie 2020.

Programele de doctorat la USM sunt finanțate atât de bugetul de stat, cât și prin taxele de studii.

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 15-22 octombrie 2020. Perioada de contestare este 23-24 octombrie 2020.

Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 27-28 octombrie 2020. Studiile încep la 1 noiembrie 2020.