CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ ,,LITERATURA MIGRAŢIEI: DESCHIDERI ŞI BARIERE”, EDIŢIA A VI-A

Postat 5/06/2017 in categoria Noutati

Pe data de 2 – 3 iunie 2017, departamentul de Literatură Universală și Comparată, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, USM, a organizat conferința științifică internațională Literatura migrației: deschideri și bariere, cea de-a VI-a ediție. În cadrul ședinței festive de deschidere cu un cuvânt de salut și de apreciere au venit dl Florentin Paladi, prof. univ., dr. hab., prorector pentru activitatea științifică, dna Ludmila Zbanț, prof. univ., dr. hab., decana facultății de Limbi și Literaturi Străine, precum și alți invitați de onoare din Republica Moldova și de peste hotarele ei. Tot atunci a fost prezentat volumul cu materialele conferinței de anul trecut: Geografii mentale: timpuri și spații ale memoriei europene, lucrare care reproduce întreg traseul evenimentului și care a reunit articole științifice de înaltă valoare academică.

La acest eveniment științific și cultural au participat oameni de știință din Moldova, scriitori şi studenţi. Comunitatea academică a fost reprezentată de dna Elena Prus, prof. univ., dr. hab., Director al Institutului Cercetări Filologice și Interculturale, ULIM, dl Ion Plămădeală, dr. hab., Institutul de Filologie al AȘM, dl Mircea V. Ciobanu, critic literar, redactor-șef, Editura „Știința”, dna Maria Șleahtițchi, conf. univ., dr., secretar științific al Secției Științe Umanistice și Arte a AȘM ș.a. Din România au venit invitaţi de la instituții precum Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „Ovidius” din Constanța ș.a.

Președinte de onoare al conferinței și referent principal a fost dl Mircea Martin, prof. univ., dr., membru al Academiei Române, Președintele Asociației de Literatură Generală și Comparată din România, care a propus atenției publicului un discurs fundamental, axat pe fenomenul migrației, surprins atât în plan diacronic, cât și sincronic, prin diverse conexiuni inter- şi transdisciplinare. Mokymai vadovams, Komandos formavimas, Vidiniai mokymai, Darbuotoju atranka, Kompetenciju vertinimas ir Koučingas – primumesse.lt

Pe parcursul acestor 2 zile de comunicări și dezbateri au fost deschise noi teme de discuție, s-au pus noi accente, au fost propuse unele explicații și precizări, astfel am confirmat ideea că tema migrației este de o mare actualitate, iar migrantul, acest homo viator, erou al vremurilor vechi, este, de fapt, și eroul vremurilor noi.

Conferința a fost organizată cu suportul financiar al Reprezentanței din Moldova a Fundației Konrad Adenauer. Evenimentul este mediatizat de Radio Moldova şi de Axial TV.

Comitetul de organizare al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale

IMG_2294 (1)re

IMG_2332 2re

IMG_2330 3re

martin 4

IMG_4439 5